Bolstads Prästgård

Bördig och rationell åker mitt på Dalboslätten med spannmålstork och vindkraftstomter.
Areal: 123 ha
Kommun: Mellerud
Objektstyp: Spannmål
Prisidé: 30 000 000 SEK
Anbudsdag: 1/12 2021
Bördig och rationell åker mitt på Dalboslätten med spannmålstork och vindkraftstomter.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Vänersborg
Östra vägen 1
462 32   Vänersborg
Åke Carlsson
Skogstekniker
Reg. fastighetsmäklare
070-363 56 35

Bilder (17)

Foto: Åke Carlsson, Areal

Fastighetsuppgifter

Bostadsbyggnader

Bostadshuset

Bostadsbyggnaden har en boarea om 110 m² om 1 ½-plan med källare, byggt 1954 och renoverat på 1990-talet. På nedervåning finns två rum och kök som renoverats 2014 samt hall och wc. På övervåningen finns det två rum, hall samt badrum och i källaren finns det tvättstuga, pannrum och förråd.

Huset har en stomme av trä med träfasad med stående lockläckt, tilläggsisolerat och betongpannor på taket. Tvåglasfönster. Vatten genom Grinstadsvattenförening samt godkänt avlopp till trekammarbrunn med markbädd. Vattenburen värme med bergvärmeanläggning från 2011. Fastigheten är ansluten till bredband genom Dalnet. Bostaden är uthyrd för 6 200 kr/månad i varmhyra inkl. sophämtning och vatten.

Energideklaration

Energideklaration är inte upprättad.

Ekonomibyggnader

Maskinhall/spannmålslager

Byggår –65 och –84, byggarea ca 1 000 m² . Byggd i stål/trä med plåt på väggar och plåt/eternit på taket. Gjutet golv i hela byggnaden. Dubbla varmluftstorkar från 2009 om 36 m³ samt 30 m³ med separata oljepanna från –01 och -09. Lagringsfickor med kapacitet på 1 000 ton plus 1 000 ton i plansilo. Transportband till plansilon. Tre stycken nyare utlastningsfickor om 80 ton vardera. Två stycken separata 60 tons elevatorer. Arrendator har byggt om torkanläggning för att värmas med flyttbar torkpanna, pannan tillhör arrendatorn.

Skog och mark

Åkermark

Mycket bördig åkermark som är systemtäckdikad (1950-1978), ligger samlat med en god arrondering samt med bra tillgänglighet genom bra markvägar och anslutningen till allmän väg. Åkern omfattar 109 ha. Marken är upplåten med ett års avtal med ett arrende om 381 500 kr + moms som inkluderar tork och maskinhall. Avtalet löper från 15 mars och önskas det sägas upp skall det göras senast 15 juli innehavande år. Vid avträdet lämnas marken med 80,6 ha höstsådd med vete samt resterande areal plöjd. Gårdsstödsrätter följer åkermarken.

Skogsmark

Skogen omfattar ca 4,5 ha och utgörs av röjning- och gallringsskog på goda marker. Volymen enligt Skogsstyrelsens laserinventering från 2019 inkl. tillväxt är ca 400 skogskubikmeter och utgörs av gran och lövskog.

Jakt

På markerna finns möjligheter till jakt på småvilt samt älg. Jakten är upplåten till 2022-07-01, säljaren förbehåller sig intäkten intill detta datum.

Vindkraftstomter

Det finns två vindkraftstomter på fastigheten där man erhåller 100 % samt 75 % av tomernas arrendeintäkt. Arrendeavtalet löper på 25 år med start 1 juni 2011. Arrendeintäkten är 4 % av den intjänade bruttoersättningen och har de senaste arrendeåren varit: 2018/19 ca 150 000 kr, 2019/20 ca 180 000 kr och 2020/21 ca 140 000 kr. Ingen moms utgår på arrendet.

Vägar

Fastigheten har egna markvägar som går fram till vindkraftverken samt del i vägen som går söderut förbi Bolstads kyrka. Allmän väg går igenom fastigheten samt i västra gränsen.

Rättsförhållande

Fastighet

Mellerud Norra Rödjan 1:7, 1:9

Ägare

Ingvar Carlsson 1/1

Areal

Areal enligt taxering: Produktiv skogsmark 7 ha, Mosse och berg 1 ha, Åkermark 111 ha, Övrig landareal 4 ha, Summa landareal 123 ha.

Taxeringsvärde

Typkod 120 (bebyggd lantbruksenhet), taxeringsvärde år 2020: Skogsmarksvärde 142 000 kr, Skogsimpedimentsvärde 2 000 kr, Åkermarksvärde 9 975 000 kr, Ekonomibyggnad 1 555 000 kr, Kraftverksmark 426 000 kr, Summa 11 674 000 kr. Typkod 220 (småhusenheten), taxeringsvärde år 2021: Tomt 196 000 kr, Bostad 376 000 kr, Summa 572 000 kr. Typdkod 734 (Mark övr kraftverk), Taxeringsvärde 2019: Tomt 426 000 kr, Summa 426 000 kr.

Inteckningar

Det finns ett pantbrev om 14 600 000 kr, inga lån följer fastigheten.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras ej för fysisk person. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver förvärvstillstånd.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Åke Carlsson
Skogstekniker
Reg. fastighetsmäklare
070-363 56 35

Jag är intresserad av fastigheten Bolstads Prästgård och vill bli kontaktad

Bevakning av kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Blekinge
Dalarna
Gävleborg
Gotland
Halland
Jämtland
Jönköping
Kalmar
Kronoberg
Norrbotten
Örebro
Östergötland
Skåne
Södermanland
Stockholm
Uppsala
Värmland
Västerbotten
Västernorrland
Västmanland
Västra Götaland
Alla nivåer
0-5 Mkr
5-10 Mkr
10-15 Mkr
+15 Mkr

Senast inkomna fastigheter till försäljning