Boltjärn

Fastighet nära Ånge med väl samlad och lättillgänglig skogsmark.
Areal: 186 ha
Kommun: Ånge
Objektstyp: Gård
Prisidé: 5 200 000 SEK
Anbudsdag: 30/10 2019
Fastighet i Boltjärn nära Ånge med gott om utrymmen och nära vatten. Egen pool med uteplats i ogenerat läge. Välarronderad skogsmark med bra vägnät på nära håll från brukningscentrum. Möjlighet att förvärva byggnader och skogsmark separat.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Ljusdal
Bjuråkersvägen 20 A
827 31   Ljusdal
Jonas Jonsson
Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-569 09 35

Bilder (23)

Fastighetsuppgifter

Bostadsbyggnader

Bostadshuset

Huset ursprungligen uppfört vid förra sekelskiftet och har idag tak av plåt. Huset byggdes ut på nedre våningen på 1970 talet. Viss renovering har skett därefter men huset har idag ett renoveringsbehov. Boarea enligt taxeringen 181 m2 med 35 m2 biarea.

På nedre våningen finns matrum/vardagsrum i öppen planlösning, 2 rum och kök förutom badrum förberett för bastu, tvättrum och separat toalett samt hallar.
Övre våningen tre rum, äldre kök och badrum förutom hall och skrubbar. En av skrubbarna har använts som sovrum. Stor valvad jordkällare som tjänat som pannrum. Vid källaringången finns idag värmepumpen placeras.

Uppvärmningen sker med värmepump installerad för ca 15 år sedan. Kommunalt vatten och avlopp. Till fastigheten hör 5 780 kw friel och förmånsel 9 314 kw där man får betala 5 öre/kw. Årsförbrukningen har uppgått till ca 26 000 kwh. Bredband är indraget. Utomhuspool med uteplats vid huset.

Bryggstugan

Bryggstugan inreddes för boende på 1980-talet och består av en mindre lägenhet med rum, kök och toalett med dusch. Uppvärmningen sker med direktverkande el.

Energideklaration

Energiklass C.

Driftskostnader

Ungefärliga kostnader uppgivna av ägaren.

Uppvärmning/el 20 000 kr
Hushållsel 4 000 kr
Vatten, avlopp, renhållning 5 500 kr
Sotning 150 kr
Försäkring inklusive skog 13 400 kr
Vägsamfällighet 750 kr
Summa 43 800 kr

Ekonomibyggnader

Ladugård

Byggnaden uppförd i timmer och sammanbyggd med bryggstugan. Byggnaden är i sämre skick och används idag främst som förråd.

Maskinhall 1

Byggnaden är uppförd i regelvirke och plåtfasad under plåttak. Byggnadsarea ca 45 m2.

Maskinhall 2

Byggnaden är uppförd i regelvirke och plåtfasad under plåttak. Byggnadsarea ca 45 m2

Garage/Verkstad/Förråd

Byggnad uppförd i regelverk under plåttak. Byggnadsarea ca 85 m2.

Loge

Byggnad uppförd i regelverk under plåttak. Byggnadsarea ca 82 m2.

Härbre

Byggnad uppförd i timmer under plåttak. Byggnadsarea ca 40 m2.

Skog och mark

Åker- och betesmark

Ca 2 ha åker i direkt anslutning till brukningscentrumet. Marken är muntligt upplåten årsvis.

Skogsmark

Huvuddelen av skogen välarronderat ett skifte med väl utbyggt vägnät. Skog har stor andel ungskogar med hög tillväxt. Fastigheten är grandominerad och har ett totalt förråd av 15 528 m3sk enligt skogsbruksplan upprättad hösten 2019 av Bo Rosén. Medelförrådet är 92 m3sk/ha och medelboniteten 4,7 m3sk/ha och år. På skogsmarken (Avdelning 3) finns en skogskoja i sämre skick. I anslutning till en av vändplanerna finns ett förrådstält uppsatt. Tältet tillhör inte ägaren och kommer att borttransporteras inför tillträdet. För vidare beskrivning se bifogad skogsbruksplan.

Jakt

Marken ingår i Boltjärns jaktklubb. Arealkrav för deltagande är 75 ha. Jaktlagets tilldelning är 3+3. För köttlott krävs deltagade i jakten. Kontaktperson Hjalmar Olsson, 070-352 62 31.

Fiske

Fisket i området administreras av Harråns fvo. I området ingår Harråns vattendrag och en del av Dysjön. Fiskebeståndet består i huvudsak av god tillgång på öring och harr. Kort kan lösas för dygn eller år. Kanalen vid brukningscentrum har varit känd för att hålla ett gott bestånd av kräftor.

Rättsförhållande

Fastighet

Ånge Boltjärn 3:9, 2:10

Ägare

Britta Påhlsson 1/1

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 186,0 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 168,8 ha
Impediment 0,3 ha
Väg och kraftledning 3,9 ha
Inägomark 1,8 ha
Övrigmark 11,1 ha
Summa: 185,9 ha

Taxeringsvärde

Inteckningar

8 st penninginteckningar om totalt 1 685 000 kr finns uttagna i fastigheten. saknas. Inga lån skall övertas av köparen.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs för person som ej varit bosatt det senaste året i Ånge kommun. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver förvärvstillstånd.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Jonas Jonsson
Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare
0651-688 51
070-569 09 35

Senast inkomna fastigheter till försäljning