Dalby skogar

Välskött tillväxtskog
Areal: 265 ha
Kommun: Askersund
Objektstyp: Skog
Prisidé: 33 000 000 SEK
Anbudsdag: 11/4 2023
Två skiften utanför Zinkgruvan med bra vägar. 255 ha produktiv skogsmark och 36 500 m3sk.

Areal har nöjet att förmedla ett större skogsinnehav i Zinkgruvan på gränsen mot Östergötland. Dalby skogar omfattar två skiften på totalt 265 hektar varav 255 hektar produktiv skogsmark som skötts av professionell förvaltning under många år. Jakten i området är välkänd för sin fina stam av kronvilt. Fastighetens väl utbyggda vägnät är till nytta för både produktion, tillsyn och rekreation som jakt eller friluftsliv. I närområdet finns flera sågverk samt ett massabruk. Dalby skogar erbjuder sammantaget möjlighet till både aktivt och rationellt skogsbruk samt rekreation i form av spännande jakter.

Kontakta Areal

Magnus Jansson

Agronom
Reg. fastighetsmäklare

Dalby skogar

Magnus Jansson

Agronom
Reg. fastighetsmäklare
070-606 91 53

Bilder

Visa alla 12 bilder
Visa alla 12 bilder

Foto: Magnus Jansson, Areal

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skogsmark

Skogsbruksplanen upprättades i november 2018 och ajourförd med tillväxt samt avverkningar fram till februari 2023. Den produktiva skogsmarken uppgår till 255,1 ha och virkesförrådet till 36 525 m3sk eller 143 m3sk per ha. Tall är det dominerande trädslaget med 69 % följt av löv och gran som utgör 17 % respektive 14 %. Medelboniteten beräknas till 5,8 m3sk/ha och år. I gallringsmogen ålder finns ca 12 100 m3sk och sammanlagt ca 22 500 m3sk är slutavverkningsmoget.
Följer man skogsbruksplanens avverkningsförslag så kommer man under de kommande 10 åren avverka totalt 13 100 m3sk varav 3 066 m3sk i gallring, 9 614 m3sk i slutavverkning och resterande volym i naturvårdande skötsel. Tillväxten under samma period beräknas uppgå till ca 11 200 m3sk.

Fastighetens skogsbilvägar håller god standard och vägnätet är väl utbyggt. Hela sträckan uppgår till ca 5,5 km vilket skapar gynnsamma drivningsförutsättningar för ökad lönsamhet.

Enligt skogsbruksplanen är 11,3 ha klassat som K1, att svara för återbeskogning av dessa ankommer köparen. GROT som inte är utkörd tillfaller ny ägare.

Skogsvårdslagen säger att om en fastighet består av mer än 100 ha produktiv skogsmark får inte mer än 50 % av skogsmarken utgöras av kalmark eller skog yngre än 20 år. Den areal som i dagsläget utgörs av kalmark och skog yngre än 20 år på fastigheten är 75,6 ha eller 29 %.

Bergfallet

Belägen vid Dalby by på det västra skiftet. Stugan är i mycket dåligt skick. Det är förbjudet att gå in då rasrisk föreligger.

Jakt

I markerna finns framförallt kronvilt och vildsvin, men rådjur samt älg förekommer också. Fastigheten ingår i Hammars kron- och älgskötselområde. Jakten är muntligen upplåten till en granne och blir tillgänglig för ny ägare nästa jaktår som börjar 2023-07-01. Jakttorn och övriga jaktinstallationer tillhör jaktarrendatorn och ingår inte i försäljningen.

Gruvdrift

Fastigheten berörs av fyra mineralrättigheter som samtliga innehavs av Zinkgruvan Mining AB. Vad det innebär som fastighetsägare är att gruvan ibland behöver provborra inne på fastigheten. Om så sker så tar dom kontakt med fastighetens ägare innan det utför åtgärder. Ersättning utgår generellt inte då dessa moment ingår i mineralrättigheterna. För mera information se: https://www.sgu.se/bergsstaten/

Vägar

Skogsbilvägarna är delvis gemensamma med grannar och skriftliga avtal saknas. Har man avverkat skog så har respektive markägare lagat skador och grusat vägarna vid behov.

Rättsförhållande

Fastighet

Askersund Dalby 1:40

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 259,7 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 255,1 ha
Myr/kärr/mosse 0,8 ha
Väg och kraftledning 3,3 ha
Övrigmark 5,6 ha
Vatten 0,3 ha
Summa: 265,1 ha

Taxeringsvärde

Typkod 113 (Lantbruksenhet bostadsbyggnadsvärde under 50 000 kr), taxeringsvärde år 2020
Skogsmark 13 297 000 kr
Skogsimpediment 41 000 kr
Tomtmark 63 000 kr
Summa: 13 401 000 kr

Inteckningar

Totalt finns tre pantbrev på 6 750 000 kr i fastigheten. Dessa överlåtes obelånade.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras ej för fysisk person. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver förvärvstillstånd.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Karta

Mäklare

Areal | Linköping

Attorpsgatan 5C
582 73   Linköping
Alla objekt från Linköping

Ansvarig mäklare

Magnus Jansson
Magnus Jansson
Agronom
Reg. fastighetsmäklare
070-606 91 53

Dela

Bevaka kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Visa & välj bevakningskriterier