Del av Bispebo

Anrik gård med goda möjligheter till skogsbruk och jakt.
Areal: 84 ha
Kommun: Västerås
Objektstyp: Gård
Prisidé: 5 600 000 SEK
Anbudsdag: 27/10 2020
Visning:
1/10 kl 17:00
Anmälan krävs.
9/10 kl 17:00
Anmälan krävs.
17/10 kl 10:00
Bispebo är en gård med gamla anor där skogen och gården har spelat en central roll i Sevalla under tiden det fanns ett bruk på stamfastigheten. Nu ges möjligheten att förvärva del av fastigheten Bispebo 1:1. Objektet har en ståndsmässig mangårdsbyggnad med stora möjligheter att skapa ett naturskönt och lantligt boende samt ekonomibyggnader med möjlighet till flera användningsområden. Därutöver finns 31 ha produktiv skogsmark att bedriva skogsbruk på samt ca 84 ha totalt med jakträtt gör att detta objekt ger en det mesta som kan begäras av en skogsgård. Lägg där till att du når Västerås, Sala och Enköping inom 20 minuter och Stockholm och Uppsala är endast strax över en timmes bilfärd bort. För visning kontakta ansvarig mäklare.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Västerås
Klockartorpsgatan 14
723 44   Västerås
Anton Stolpe Nordin
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
073-693 51 18

Bilder (41)

Foto: Anton Stolpe Nordin, Areal och Kim Lill, Husfotot

Fastighetsuppgifter

Bostadsbyggnader

Historia

I Bispebo fanns ett bruk redan på slutet av 1740 - talet som kallades järnmanfakturverket och här framställdes knippjärn med järn från Norberg och kol från den egna skogen som gick på export via Västerås. Verksamheten pågick från och till under 1700 - talet men lades ner i början av 1800 - talet. Det har även funnits en kvarn på fastigheten tidigare. Delar av mangårdsbyggnaden och flygelbyggnaden kan ha sitt ursprung redan på 1700 - talet. Tidigare var fastigheten klassad som en Bruksherrgård. För mer information om gårdens historia kontakta ansvarig mäklare.

Mangårdsbyggnad

När mangårdsbyggnaden på Bispebo är uppförd är okänt men dess nuvarande form fick den vid restaureringar under 1890-talet enligt Svenska Gods och Gårdar från 1940. Byggnaden ger ett ståndsmässigt utryck på höjden i slutet av den lilla allén och med dess snickarglädje och tilltagna storlek märks det att denna plats har varit betydelsefull genom historien. Byggnaden har en torpargrund av natursten med en stomme av timmer klädd med stående panel under ett tak av betongtegel. Byggnadsytan på mark är ca 15,4 * 8,8 m där utöver finns entré på framsidan som mäter cirka 6 * 2 m samt groventré och källare som är vidbyggt på ena gaveln. Uppvärmningen sker genom vattenburet system från en oljepanna med elpatron. Oljetanken är ej besiktad och får därmed ej användas. I huset finns tre eldstäder men dessa är ej besiktade eller provtryckta. Vatten och avlopp är enskilt. Vattnet tas från egen brunn och avloppet är godkänt system med trekammarbrunn och infiltrationsbädd. Fönstren är kopplade tvåglasfönster samt några englasfönster med ytter och innerfönster. Fiber finns indraget i huset. Byggnaden är välbehållen men är i behov av ytskiktsrenovering.

Nedrebotten består av entré från framsidan med trägolv. Till vänster om entrén finns ett kök med kyl och frys och inredning från 1970 -talet. Från köket når man groventrén där det finns avhängningsytor, tvättstuga med duschutrymme samt toalett. Från köket når man även pannrummet med oljepanna och elcentral. Innanför köket finns en kammare med en passage med garderober på bägge sidor som leder vidare in i salen som vetter mot husets baksida. Salen har parkettgolv och gott om utrymme för sällskapsytor. I fil med salen och kammaren ligger ett sällskapsrum med trägolv och trätak samt en öppenspis. Till höger om entrén finns även ett kontor med garderober och ett inbyggt kassaskåp.

Från entrén kan man ta trappen till övrebotten där man nås av en hall med trägolv, rakt fram finns övre salen med trägolv och en utsmyckad kakelugn samt utgång till balkongen. Till höger finns ett sovrum med trägolv och en kakelugn. Till vänster om salen finns ett ytterligare sovrum med två inbyggda garderober. Från hallen och det sistnämnda sovrummet når man även badrummet med våtrumsmatta, WC, bidé, badkar och handfat. Utöver detta finns tre inredda klädkammare på övervåningen som man kan använda för förvaring eller som mindre barnrum.

På södra gaveln av huset finns en välvd källare av tegel och tegeltak. I källaren finns vattenpump och hydrofor och i det inre valvet finns oljetanken. Här finns en trapp in till huset som är igensatt inifrån.

Trädgården runt huset är tilltagen med gräsmatta och buskar och flera fruktträd samt en grusad rundel på framsidan och allé in till huset.

Bakom bostadshuset finns en äldre vedbod i sämre kondition.

Flygeln

Flygelbyggnaden som ligger intill mangårdsbyggnaden är en gammal byggnad som kan ha spår från 1700 – talet. Vindflöjeln på taket är märkt med 1740. Byggnaden har en torpargrund av huggen sten och stomme av timmer under tak av betongtegel. I byggnaden finns en bagarstuga med vedspis och bakugn, drängkammare med öppenspis och en visthusbod. Övrebotten består av en vind och en pigkammare. Eldstäderna är ej godkända att elda i.

Energideklaration

Ingen energideklaration finns för bostadshuset och kommer ej upprättas eller bekostas av säljaren.

Ekonomibyggnader

Ladugård/Loge

Ladugården och logen är vinkelbyggda med varandra. Ladugården är uppförd i början av 1900-talet och har en grund av betong med stomme av trä och tak av plåt. I ladugården finns äldre häststall, svinstia samt äldre kostall med skulle över hela. Från ladugården kommer man ut i vinkelbyggd loge med trästomme och tak av plåt. Där delar av taket och takstolarna är utbytta för ca 10 år sedan. Logen har golv av trä och stampat grusgolv. Delar av byggnaden har tidigare hyrts ut för förvaring av husvagnar och bilar.

Magasin

Mitt emot ladugården finns magasinet som har en stomme av liggande timmer under tak av tegel. I byggnaden finns dubbelgarage med gjutet golv, snickarbod, förvaringsbod, vagnslider samt magasinsdel på övervåningen i fyra fack.

Vagnslider

Vagnslidret ligger i vinkel med ladugården och magasinet. Byggnaden har en trästomme med tak av plåt. Nedre delen är äldre vagnslider med lågt i tak och överdelen är magasin. På ena gaveln finns dubbla utedass vidbyggt.

Garage

Mellan vagnslidret och mangårdsbyggnaden finns ett garage med trästomme stående på betongstenar och med tak av tegel. Golvet är grusad hårdgjord yta.

Skog och mark

Åker- och betesmark

Enligt skogsbruksplanen uppgår inägomarken på objektet till 2,6 ha. Dessa är belägna norr om gårdscentrumet och utgörs av några mindre ängsmarker och åkermarksbitar.

Skogsmark

Skogsmarken ligger samlat i objektets östra del runt gårdscentrum. Majoriteten av skogsmarken har skog i tillväxtfas i huggningsklasserna R2 och G1. Skogsbruksplanen är upprättad 2019 av Mellanskog. Sedan har Anmone Skog gjort en framräkning av planen med teoretisk tillväxt till och med 2020 och justerat gränserna efter tilltänkt avstyckning. Enligt planen uppgår den produktiva skogsmarken till 31,5 ha med ett virkesförråd om 4 140 m3sk. Detta ger en medelvolym på 131 m3sk per ha. Medelboniteten bedöms till 6,4 m3sk per ha och år. Trädslagsfördelningen är tall 12 %, gran 66 % och löv 22 %. Andelen skog i huggningsklasserna G2 -S2 är 937 m3sk. För mer information om skogen se bifogad skogsbruksplan.

I avdelning 1 i skogsbruksplanen finns ett avtal om avverkning skrivet med Holmen Skog. Denna avverkning är ej utförd än och möjlighet finns för en köpare att överta kontraktet.

Naturreservat

Den västra delen av objektet utgörs av Bispebo naturreservat som uppgår till 47,2 ha av objektets yta. Naturreservatet är bildat 2003 och ersättning för reservatet är utbetald. Markägaren har jakträtten kvar på marken. För mer info om reservatet kontakta Länsstyrelsen i Västmanland.

Jakt

På den saluförda marken finns möjlighet till rekreation och jakt i många olika miljöer. Runt gården finns några mindre fält där det åkermarksdominerade landskapet övergår i skogslandskap med varierade skog på de produktiva arealerna och i naturreservatet kan man gå runt i en John Bauer liknande skog. På objektet förekommer förutom de vanliga småviltarterna för trakten även kronhjort, vildsvin och älg. Objektet ingår i Toppenberg Älg- och kronhjortsskötselområde. Jakten på objektet blir tillgänglig för en köpare på Tillträdesdagen.

Lantmäteriförrättning

Eftersom det saluförda objektet utgör en del av fastighet krävs att en lantmäteriförrättning genomförs innan objektet kan bilda egen fastighet. Lantmäteriförrättning är inskickad och säljaren står för lantmäterikostnaden. För frågor kring fastighetsbildningen kontakta ansvarig mäklare.

Rättsförhållande

Fastighet

Västerås Bispebo 1:1

Ägare

Tommy Johansson 1/1

Areal

Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 31,5 ha
Skog med restriktion 47,2 ha
Myr/kärr/mosse 0,0 ha
Berg/hällmark 0,5 ha
Väg och kraftledning 0,5 ha
Inägomark 2,6 ha
Övrigmark 1,4 ha
Summa: 83,7 ha

Taxeringsvärde

Taxeringsvärdet avser hela stamfastigheten. Taxeringsvärde för det saluförda objektet är ej uppskattat.

Inteckningar

I stamfastigheten finns sju inteckningar om totalt 125 000 kr. Dessa är skriftliga pantbrev som medföljer det saluförda objektet. Inga lån skall övertas av köparen.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras ej för fysisk person. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver förvärvstillstånd.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Anton Stolpe Nordin
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
073-693 51 18

Fastighetsmäklare

Victor Vretlund
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-770 38 32

Jag är intresserad av fastigheten Del av Bispebo och vill bli kontaktad

Bevakning av kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Blekinge
Dalarna
Gävleborg
Gotland
Halland
Jämtland
Jönköping
Kalmar
Kronoberg
Norrbotten
Örebro
Östergötland
Skåne
Södermanland
Stockholm
Uppsala
Värmland
Västerbotten
Västernorrland
Västmanland
Västra Götaland
Alla nivåer
0-5 Mkr
5-10 Mkr
10-15 Mkr
+15 Mkr

Senast inkomna fastigheter till försäljning