Dojkasberget

Skogsfastighet i ett block utan byggnader. Virkesförråd drygt 34.000 m3sk.
Areal: 283 ha
Kommun: Torsby
Objektstyp: Skog
Prisidé: 12 500 000 SEK
Anbudsdag: 4/12 2020
Areal i Karlstad har nöjet att förmedla ett rejält block skogsmark beläget strax söder om Bograngen nära norska gränsen, i de norra delarna av Torsby kommun. 268 hektar produktiv skogsmark med skog i de åldrar den växer som mest. Markerna är kuperade och högst på fastigheten tronar Dojkasberget på 575 meters höjd över havet. Berggrunden är påverkad av hyperit där skogen växer frodigt med gran som det dominerande trädslaget. Virkesförrådet är bedömt till drygt 34 000 m3sk. Fastigheten har ordentliga skogsbilvägar och saknar byggnader.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Karlstad
Södra Kyrkogatan 6 A
652 24   Karlstad
Tomas Karlsson
Skogsmästare, civilekonom DHS
Reg. fastighetsmäklare
070-638 62 60

Video (3)

Bilder (18)

Foto: Tomas Karlsson, Areal.

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skogsmark

Skogsbruksplanen är upprättad av Mellanskog i augusti 2018 och uppdaterad med utförda åtgärder och framskriven med beräknad tillväxt till augusti 2020. Enligt skogsbruksplanen uppgår den produktiva skogsmarksarealen till 267,5 ha och det totala virkesförrådet till 34 303 m³sk eller 128 m³sk/ha. Gran är det klart dominerade trädslaget med 63 procent av virkesförrådet. Fem procent av virkesförrådet är contortatall. Medelboniteten uppgår till 5,1 m³sk/år och hektar. Tyngdpunkten av arealen ligger i huggningsklass G1 med 173 hektar och nästan 24 000 m³sk. Avverkningsförslaget under planperioden uppgår till 4393 m³sk fördelat på 4162 m³sk gallring och 231 m231 m3sk slutavverkning.

Nyckelbiotoper

Det finns två stycken registrerade nyckelbiotoper om sammanlagt cirka 2,4 hektar.

Den ena nyckelbiotopen är på 0,3 hektar och berör avdelning 60 i skogsbruksplanen, men är inte omnämnd i skogsbruksplanens avdelningsbeskrivning. Denna nyckelbiotop är inventerad 1995 som gammal senvuxen gran, medan det i dagens avdelning 60 står 15-årig ungskog. Diskrepansen är inte utredd.

Den andra nyckelbiotopen berör avdelning 63 i skogsbruksplanen och är sammanlagt 2,4 hektar stor varav 2,1 hektar ligger inom fastigheten.

Jakt

Fastigheten ingår i Skråckarbergets VVO som omfattar cirka 8000 hektar mark. Jakträtten är inte upplåten utan är tillgänglig för en köpare från tillträdesdagen.

Fiske

Fastigheten har en andel om 5 % i fiskesamfälligheten Torsby Norra Ljusneberget FS:1. Ändamålet med samfälligheten är Fiske inom hemmanet.

Övrigt

Den skogsbilväg som går in en sträcka om cirka 500 meter sydväst om Dojkasmyren är endast grovbruten. Det återstår att lägga på bär- och slitlager för att färdigställa vägen.

Rättsförhållande

Fastighet

Torsby Norra Ljusneberget 1:43

Ägare

Kenneth Hernemalm 1/1

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 278,9 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 267,9 ha
Skogsimpediment 14,4 ha
Väg och kraftledning 0,6 ha
Summa: 282,9 ha

Taxeringsvärde

Typkod 120 (bebyggd lantbruksenhet), taxeringsvärde år 2020. För mer information se prospekt.

Inteckningar

Antal 3 st
Totalt belopp 5 050 000 kr

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs för fysisk/privat köpare med undantag av personer som sedan minst 12 månader varit bosatta i glesbygdsområde i Torsby kommun. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver förvärvstillstånd.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Tomas Karlsson
Skogsmästare, civilekonom DHS
Reg. fastighetsmäklare
054-18 84 48
070-638 62 60

Fastighetsmäklare

Bengt Walan
Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare
054-18 84 44
070-693 20 10

Jag är intresserad av fastigheten Dojkasberget och vill bli kontaktad

Bevakning av kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Blekinge
Dalarna
Gävleborg
Gotland
Halland
Jämtland
Jönköping
Kalmar
Kronoberg
Norrbotten
Örebro
Östergötland
Skåne
Södermanland
Stockholm
Uppsala
Värmland
Västerbotten
Västernorrland
Västmanland
Västra Götaland
Alla nivåer
0-5 Mkr
5-10 Mkr
10-15 Mkr
+15 Mkr

Senast inkomna fastigheter till försäljning