Ede

I ett skifte
Areal: 202 ha
Kommun: Strömsund
Objektstyp: Skog
Prisidé: 3 900 000 SEK
Anbudsdag: 8/7 2024
Vid Vikfjärd med 107,2 ha skog, 9 570 m³sk, med både gallringsskog och äldre skog. Jakt i jaktlag.

Naturskönt vid Vikfjärd, ca 17 km sydöst om Hammerdal, ligger denna väl samlade skogsfastighet som erbjuder både växande gallringsskog och äldre avverkningsbar skog! Fastigheten består av ett skifte och utgörs av 107,2 ha produktiv skogsmark och har ett virkesförråd om 9 570 m³sk varav 3 341 m³sk är G1 skog och 2 978 m³sk är S2 skog. Bra bonitet med en medelboniteten om 4,3 m³sk per ha och år. Fastigheten erbjuder fina rekreationsmöjligheter med jakt i jaktlag.

Kontakta Areal

Sofia Palmkvist

Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare

Ede

Sofia Palmkvist

Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-290 60 16

Video

Bilder

Visa alla 11 bilder
Visa alla 11 bilder

Foto: Jens Larsson, jenslarsson.se

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skogsmark

På fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad i maj 2024 av Kalle Lennartsson, Högarna Skog AB. Enligt skogsbruksplanen omfattar den produktiva skogsmarken 107,2 ha och har ett virkesförråd om 9 570 m³sk varav 3 341 m³sk är G1 skog och 2 978 m³sk är S2 skog. Fastighetens medelbonitet är 4,3 m³sk per ha och år. Trädslagsfördelning med tall (40 %), gran (39 %) och löv (21 %). Åldersfördelningen är ojämn med en förskjutning mot äldre och yngre skog.

Skogsvård

Enligt skogsbruksplanen finns inga lagstadgade skogsvårdsåtgärder.

Det åligger köparen att överta ansvaret för samtliga åtgärder som finns på fastigheten per kontraktsdagen.

Naturvärden, forn- och kulturlämningar

På fastigheten finns idag inga höga naturvärden, nyckelbiotoper eller dylikt, registrerade på fastigheten. Enligt skogsbruksplanen finns flera fångstgropar på fastigheten, dessa är utmärkta på skogskartan. (Källa: SeSverige, Skogsbruksplanen) Detta är ingen garanti att det inte finns ej upptäckta fynd, varför en köpare till fastigheten ombedes att själv göra nödvändiga efterforskningar för att säkerställa sig om ev naturvärden på fastigheten.

Jakt

Fastigheten ingår i Skallsjöns älgskötselområde och ett jaktlag som jagar på Sveaskogs marker. Jakten är idag muntligt utarrenderad. Det åligger ny ägare till fastigheten att själv ansöka om ev medlemskap i angränsande jaktlag, alt registrera marken själv. All till fastigheten tillhörande jakträtt övergår till köparen 2025-07-01 om inget annat överenskommits på kontraktsdagen.

Rättsförhållande

Fastighet

Strömsund Ede 12:12

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 191,6 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 107,2 ha
Myr/kärr/mosse 81,2 ha
Väg och kraftledning 0,7 ha
Vatten 13,6 ha
Summa: 202,7 ha

Taxeringsvärde

Typkod 110 (Lantbruksenhet obebyggd), taxeringsvärde år 2023
Skogsmark 2 226 000 kr
Skogsimpediment 153 000 kr
Summa: 2 379 000 kr
För mer information se prospekt

Försäljningssätt

För mer information se prospekt

Karta

Karta
Satellit
Bakgrund

Mäklare

Areal | Östersund

Ringvägen 2
831 57   Östersund
Alla objekt från Östersund

Ansvarig mäklare

Sofia Palmkvist
Sofia Palmkvist
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-290 60 16

Fastighetsmäklare

Thomas Persson
Thomas Persson
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-290 60 58

Dela

Bevaka kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Visa & välj bevakningskriterier