Edvalla

Skogsfastighet nära havet i norra Uppland. Egen jakt.
Areal: 92 ha
Kommun: Tierp
Objektstyp: Skog
Prisidé: 4 900 000 SEK
Anbudsdag: 8/12 2020
På Hållnäshalvön, Nordupplands pärla, är det alltid nära till hav, bad, skog och naturupplevelser. I Edvalla, mitt på Hållnäshalvön, ligger denna fina skogsfastighet. Totalt 92 ha mark varav 78 ha produktiv skogsmark fördelat på tre skiften. Virkesförrådet uppskattas till nästan 12 000 m3sk och tall är det dominerande trädslaget. På marken finns bra skogsbilvägar och fina skogar i alla åldrar. Inga byggnader av större värde. Egen jakt.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Sandviken
Högbovägen 45
811 32   Sandviken
Peter Svensson
Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-624 82 51

Bilder (20)

Foto: Peter Svensson, Areal.

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Byggnader

Två enkla lador finns i åkerkanten på det södra skiftet. I bestånd 16 finns en enkel skogskoja med stort underhållsbehov.

Åker- och betesmark

På det södra skiftet finns 3,8 ha åkermark med mullrika sandjordar. Åkermarken är inte utarrenderad eller på något annat sätt upplåten. Inga stödrätter för EU-stöd finns att överta.

Skogsmark

Till skogsskiftena hör enligt skogsbruksplanen 78,3 ha produktiv skogsmark med ett uppskattat virkesförråd om 11 945 m3sk, vilket motsvarar 153 m3sk/ha. Av trädslagen dominerar tall med 70 % av virkesförrådet medan gran har 21 % och löv 9 %. Skogsmarkens medelbonitet är beräknad till 5,8 m3sk per hektar och den årliga tillväxten uppskattas för närvarande till 392 m3sk. För mer ingående information se den bilagda skogsbruksplanen med beståndskartor. Skogsbruksplanen är upprättad i mars 2020 och är uppdaterad i oktober 2020 med ett års tillväxt. Planläggare är Jhonas Danrud.

Biotopskydd

Tre områden klassade som nyckelbiotoper är inlösta av Skogsstyrelsen som biotopskydd. I skogsbruksplanen är biotopskyddsområdena registrerade som övrig mark utan virkesförråd.

Naturvårdsavtal

Ett område är skyddat av Skogsstyrelsen genom naturvårdsavtal. Avtalet är undertecknat 2001 och gäller i 50 år. Området redovisas som produktiv skogsmark i skogsbruksplanen och har beståndsnummer 1 med en areal om 1,4 ha.

Naturvård

Utanför biotopskyddsområdena finns inga ytterligare nyckelbiotoper registrerade. Ett område med höga naturvärden finns registrerat hos Skogsstyrelsen. Området har en areal om 6,2 ha och omfattar hela eller delar av bestånden 21, 22, 23 och 24.

Generell naturvårdshänsyn enligt Skogsvårdslagen ska alltid tas vid avverkning. Ökad hänsyn ska tas vid avverkning i kantzoner till bl.a. hällmarker, myrar, sjöar och vattendrag.

Jakt

Jakten på skogsskiftena är upplåten muntligt ett jaktår i taget till ett mindre jaktlag. Ny ägare kan tillträda jakträtten tidigast 1 juli 2021.

Rättsförhållande

Fastighet

Del av Tierp Edvalla 2:3

Ägare

Gunborg Gunnarsson 1/1

Areal

Skiftenas areal är uppmätt digitalt på fastighetskartan i samband med inventeringen av skogen. För mer information se prospekt.

Förvärvstillstånd

Fastigheten är belägen i glesbygdsområde. Förvärvstillstånd krävs för köpare som är fysisk person med undantag av personer som sedan minst 12 månader varit folkbokförda i glesbygdsområde i Tierps kommun. Förvärv av juridisk person, exempelvis aktiebolag, kräver alltid förvärvstillstånd.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Peter Svensson
Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare
026-24 82 51
070-624 82 51

Jag är intresserad av fastigheten Edvalla och vill bli kontaktad

Bevakning av kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Blekinge
Dalarna
Gävleborg
Gotland
Halland
Jämtland
Jönköping
Kalmar
Kronoberg
Norrbotten
Örebro
Östergötland
Skåne
Södermanland
Stockholm
Uppsala
Värmland
Västerbotten
Västernorrland
Västmanland
Västra Götaland
Alla nivåer
0-5 Mkr
5-10 Mkr
10-15 Mkr
+15 Mkr

Senast inkomna fastigheter till försäljning