Såld

Ekered

Naturskön skogs och lantgård
Areal: 162 ha
Kommun: Habo
Objektstyp: Gård
  • Denna fastighet är såld
Välarronderat med vackra betesmarker kring gårds- centrum. 126 ha skog och 33 ha öppen mark.

I vacker omgivning mellan Mullsjö och Habo ligger gården Ekered, c:a 2,5 mil nordväst om Jönköping. Gården omsluts av åkrar och betesmark med vackra lövinslag där trädallén leder fram till gårdscentrum med bostadshus, häststall samt ladugård där det tidigare bedrivits mjölkproduktion. Gården kan efter erforderlig anpassning av ekonomibyggnader lämpa sig väl till köttdjursproduktion då huvuddelen av den öppna marken är belägen nära gårdscentrum. Total areal om 162 ha varav 33 ha åker- och betesmark samt 126 ha produktiv skogsmark. En välarronderad fastighet med huvuddelen av marken väl samlad i ett större sammanhängande skifte.

Kontakta oss på Areal

Kontakta oss på Areal

Jag vill bli kontaktad

Bevaka kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Visa & välj bevakningskriterier