Rinkesta säteri

Såld
Rikt på historia, bördiga marker och ypperlig jakt.
Areal: 1008 ha
Kommun: Eskilstuna
Objektstyp: Gård
Rinkesta säteri ramas in av ett vackert sörmländskt herrgårdslandskap och har ett utmärkt geografiskt läge mellan Eskilstuna, Strängnäs och Flen. Stockholm finns cirka 10 mil österut och nås inom en timme med bil.

Den välarronderade egendomen omfattar en landareal om 1 008 ha, varav 502 ha skog och 364 ha åkermark. Driftsinriktningen på Rinkesta säteri är idag främst ett rationellt bedrivet jord- och skogsbruk. I fastighetens södra del finns Stora Grytsjön som till största delen är belägen inom egna marker. De utdikade sjöarna Norrsjön och Sörsjön i norra respektive östra delarna av fastigheten utgör fantastiska viltbiotoper, vilket skapar goda jaktmöjligheter.

Rinkesta säteri har en rik historia och förnämlig ägarlängd. Gårdscentrum är beläget i de centrala delarna av fastigheten och utmärks av slottsparken med Rinkesta slott som symbolbyggnad, uppfört i början av 1600-talet. Mejeriet, beläget norr om Slottet, inrymmer nuvarande ägares bostad samt gårdskontor. Ytterligare 11 permanentbostäder och 5 fritids-bostäder finns på fastigheten. Gården har ett väl fungerande ekonomibyggnadsbestånd, vilket delvis också hyrs ut som verksamhetslokaler.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Stockholm
Nybrogatan 34
114 39   Stockholm
Jens Agensjö
Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-567 40 80

Senast inkomna fastigheter till försäljning