Fallet

Gården nära staden
Areal: 16 ha
Kommun: Gävle
Objektstyp: Gård
Prisidé: 4 800 000 SEK
Varsamt renoverad gård med möjlighet till självförsörjning.

Nu finns det ett tillfälle att förvärva denna varsamt renoverade gård i tilltalande äldre stil med många dolda tekniska lösningar. Fallet erbjuder goda möjligheter till självhushållning i form av egen elproduktion, odlingsmöjligheter och småskaligt jordbruk eller hästhållning med betesmark i anslutning till stallet. Skogen möjliggör billig uppvärmning med vedpanna, vedspis i köket och en vacker kamin på övervåningen. Gården ligger endast 2 mil söder om Gävle och 9 mil norr om Uppsala.

Välkommen på visning

28Jun
Tis 16:00
Besiktning av mark sker på egen hand, vederbörlig hänsyn tas till omkringboende, växande gröda samt skog.
03Jul
Sön 10:00
Besiktning av mark sker på egen hand, vederbörlig hänsyn tas till omkringboende, växande gröda samt skog.

Kerstin Granath

Reg. fastighetsmäklare
Jägmästare

Fallet

Kerstin Granath

Reg. fastighetsmäklare
Jägmästare
070-5566768

Bilder

Visa alla 36 bilder
Visa alla 36 bilder

Foto: Bastien Artigas och Kerstin Granath, Areal

Fastighetsuppgifter

Bostadsbyggnader

Bostadshuset

Detta vackra hus i 1,5 plan har totalrenoverats löpande från 2011 och framåt. Byggnaden har stomme i timmer som utvändigt är klädd med stående rödmålad panel och ett tak av lertegel. Under halva huset finns det en källare. Byggnadsytan är uppmätt till 130 m². Eget vatten från en djupgrävd ringsatt brunn (vattenprov taget 2013) och enskilt avlopp (från 1990) med trekammarbrunn och infiltration. Stammarna är bytta i hela huset. Huset värms med ett vattenburet system från en vedpanna med el-patron och ackumulatortank. Fiber finns och ett trådburet nätverk är installerat i huset med uttag i flertalet rum.

Nedervåning
Från farstukvisten kommer man in i hallen som avgränsar köket med en ståtlig vägg i stående timmer. Rakt fram leder trappen till övervåningen. I sydläge från hallen ligger en rymlig matsal. Just innanför entrén ligger ett svart klinkergolv men sedan övergår det till ett mäktigt kilsågat furugolv som binder samman hallen med köket som är renoverat 2017. Mitt i köket finns det finns en köksö med utslagsvask och plats att sitta ner för en matbit. En vedspis och ett riktigt skafferi ger en skön prägel på rummet. Innanför köket finns vardagsrummet och ett kontor eller gästrum samt ett helkaklat badrum med dusch. I hall, kök och badrum ligger det vattenburen golvvärme, de övriga rummen värms med element.

Övervåning
När man kommer upp för trappan möts man av en stor ljus rymlig hall med ljusinsläpp genom takkupor från både öst och väst. På golvet ligger ett vit laserat furugolv och en Huskvarna no 52 sprider extra värme i rummet. Med några enkla ingrepp förvandlas hallen till ett mysigt hemmabiorum med dold teknik. På den ena sidan hallen ligger två sovrum och på den andra sidan finns ett större sovrum. Längs rummets ena långsida finns garderober med skjutdörrar för förvaring samt ett litet teknikrum som styr nätverket i huset. Det finns ytterligare ett rum på övervåningen. Det är oinrett idag men förberett med vatten och avlopp om man önskar ett badrum på övervåningen.

Källarvåning
Från köket går man ner till källaren, vilken även har en grovingång utifrån. Golvet är klätt med klinker och det finns en mindre toalett, pannrum och tvättstuga. I pannrummet finns en CTC-panna som är installerad år 2011 och en sugpump för inkommande vatten. I tvättstugan står ackumulatortanken som är kopplad till pannan.

Energideklaration

Någon energideklaration har inte upprättats av säljaren. Om så önskas får köparen låta upprätta en enkel energideklaration på säljarens bekostnad inom sex månader räknat från tillträdesdagen.

Solenergi

På ekonomibyggnadens tak sitter 48 solcellspaneler, 24 st på vardera sida. Produktionen är beräknad till 10 500 kWh. Växelriktare av märket Solaredge är placerad i sadelkammaren. Anläggningen installerades 2019.

Driftskostnader

Uppvärmning ca 25 m³t ved
Elförbrukning 10 500 kWh
Elproduktion 10 500 kWh
Sophämtning 4 052 kr/år
Vatten och avlopp m m. 1 040 kr/år
Försäkring 11 000 kr/år
Sotning 2 300 kr/år

Ekonomibyggnader

Ladugårdslänga

En del av den gamla ladugårdsbyggnaden är ombyggd till ett stall med 5 boxar och tillhörande sadelkammare. Sadelkammaren som är uppvärmd har plastmatta och målad väv på väggarna, här kommer vattnet in från den grävda brunnen på gården, avloppet går till en stenkista. Från stallet släpps hästarna direkt ut på det småkulliga betet med skogsdungar. Bredvid stallet finns en isolerad verkstad bakom två garageportar. Verkstaden är ca 75 m² och har gjutet golv.
Vidare finns hönshus, loge, och vagnslider. Logen har en liten scen, kanske lämplig för lite logdans? Ovanpå ladugårdsdelen finns det en stor skulle med torkanläggning för hö. Byggnaden är i bra skick, utvändigt rödmålad och med yttertak av plåt. På delar av takets fram och baksida finns en solcellsanläggning installerad. Växelriktaren är placerad i sadelkammaren. Byggnadsarean är ca 420 m².

Maskinhall/lösdrift

Byggnaden har reglade väggar i trä med två stora portar på framsidan. Den tredje öppningen består av ett lösdriftsstall. El och vatten finns till byggnaden. Yttertak av självbärande plåt och grusat underlag. Byggnadsarea ca 105 m². På sidan av byggnaden finns ett reglat växthus med plast.

Skog och mark

Åker- och betesmark

Gårdens brukade åkermark omfattar ca 8 ha ligger i ett skifte ca 1 km norr om gården. Den inhägnade betesmarken består av åkermark, bete och skog av hagmarkskaraktär och omfattar cirka 3 ha i anslutning till stallet.

Skogsmark

Skogen omfattar enligt skogsbruksplanen 5,1 ha och den har ett totalt virkesförråd på 814 m³sk vilket ger ett medeltal på 160 m³sk/ha. 580 m³sk finns i åldersklassen 60-70 år. Boniteten är beräknad till 6,1 m³sk/ha och det ger en förväntad tillväxt på 28 m³sk kommande år. Det dominerande trädslaget är tall viken utgör 77% av virkesförrådet. För mer ingående information se den bilagda skogsbruksplanen med beståndskartor. Skogsbruksplanen är upprättad av Jhonas Danrud i maj 2022.

Natur och kulturvård

På fastigheterna finns för närvarande inga nyckelbiotoper eller områden med höga naturvärden registrerade hos Skogsstyrelsen. Generell naturvårdshänsyn enligt Skogsvårdslagen måste alltid tas vid avverkning. Ökad hänsyn skall tas vid avverkning i kantzoner till bl.a. sjöar, vattendrag, myr och berghällar.

På åkerskiftet finns en övrig kulturhistorisk lämning i form av en fyndplats med koordinater SWEREF 99 N 6710046, E 620936. Källa: Fornsök

Jakt

Jakten är idag ej upplåten utan småviltjakt sker på den egna marken. Om intresse finns kan det eventuellt vara möjligt att ansluta till Fallåsens jaktklubb om ca 800 ha. För ytterligare information, kontakta Magnus Wård, 073-504 85 78.

Inventarier

Om intresse finns kan del av lösegendom (traktor, hömaskiner mm) köpas till via separat överenskommelse mellan köpare och säljare.

Övrigt

OX2 undersöker möjligheten att etablera en vindpark, projektet heter Gävle Södra. Ytterligare information finns på: www.ox2.com

Rättsförhållande

Fastighet

Gävle Fallet 2:11

Ägare

Hanna Berlin 1/2
Fredrik Berlin 1/2

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 16,3 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 5,1 ha
Väg och kraftledning 0,1 ha
Inägomark 8,7 ha
Övrigmark 2,5 ha
Summa: 16,4 ha

Taxeringsvärde

Typkod 120 (Lantbruksenhet bebyggd), taxeringsvärde år 2020
Åkermark 193 000 kr
Skogsmark 368 000 kr
Tomtmark 125 000 kr
Bostadsbyggnader 471 000 kr
Ekonomibyggnader 100 000 kr
Summa: 1 257 000 kr

Inteckningar

Antal 5 st
Totalt belopp 2 076 000 kr

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras ej för fysisk person. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver förvärvstillstånd.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

Öppen budgivning

Ja
För mer information se prospekt.

Karta

Mäklare

Areal | Sandviken

Högbovägen 45
811 32   Sandviken
Alla objekt från Sandviken

Ansvarig mäklare

Kerstin Granath
Kerstin Granath
Reg. fastighetsmäklare
Jägmästare
070-5566768

Fastighetsmäklare

Peter Svensson
Peter Svensson
Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare
026-24 82 51
070-624 82 51

Dela

Jag är intresserad av fastigheten
Fallet & vill bli kontaktad

Mäklaren för Fallet kommer bli informerad och återkomma till dig inom kort.

Bevaka kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Visa & välj bevakningskriterier