Farabol

Virkesrik skogsfastighet
Areal: 40 ha
Kommun: Olofström
Objektstyp: Skog
Prisidé: 5 900 000 SEK
Anbudsdag: 11/10 2022
Välskött obebyggd skogsfastighet med fina produktionsbestånd. Jakt och fiske.

Tillfälle att förärva en välskött obebyggd skogsfastighet med fina produktionsbestånd av barrskog med god bonitet. Skogsmarken har en lång prägel av aktivt skogsbruk och erbjuder jaktmöjligheter samt fiske i flera sjöar.

Kontakta Areal

Gunnar Jönsson

Reg. fastighetsmäklare
Skogsmästare

Farabol

Gunnar Jönsson

Reg. fastighetsmäklare
Skogsmästare
072-331 05 52

Bilder

Visa alla 20 bilder
Visa alla 20 bilder

Foto: Gunnar Jönsson, Areal.

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Inägomark

Inägomarken utgörs i huvudsak av åkermark och ligger lätt tillgängligt till allmän grusväg i byn och uppgår till ca 2,4 ha. Marken bedöms ha en normal produktionsförmåga och arrondering för orten och marken är tillgänglig för ny ägare på tillträdesdagen. Stödrätter saknas.

Skogsmark

Skogsmarken domineras av barrskogsbestånd med delvis tillväxande skog i åldrarna 15-45 år samt stor andel avverkningsmogen barrskog. Markerna är delvis kuperade och stenbundna och nås lätt för skogsskötsel via bilväg mitt i fastigheten. Markerna bedöms som friska med rörligt markvatten.

Den produktiva skogsmarken uppgår enligt nyupprättad skogsbruksplan från mars 2022 till totalt till ca 36,8 ha och har en beräknad bonitet på 9,6 m³sk/ha/år och en årlig tillväxt på 277 m³sk. Virkesförrådet uppgår till totalt 8 850 m³sk inkl. 2022 års tillväxt, varav 3 790 m³sk ligger i huggningsklasserna S1-S2.

Vid värdebedömning av ungskog bör man beakta värdet i kr/ha.

Skogsbruksplaner erhålles genom ansvarig mäklare via beställning genom mail eller telefon på [email protected] eller 0457-10512.

Gränser bedöms vara väl utmärkta men kan vara bristfälliga.

Nyckelbiotoper

Inom fastigheten finns inga registrerade naturvärden eller nyckelbiotoper. Källa se Sverige.

Jakt

akträtten är upplåten fram t.om. 2023-06-30 och återgår därefter till nya ägaren och ger möjlighet till jakt på älg, rådjur, vildsvin mm.

Fiske

Fastigheten har gräns dels i sjön Bäckasjön samt gräns mot Snöflebodaån och del i det samfällda fisket inom byn i Farabol. Fiskemöjligheter ges även genom Farabols fiskeförening och lösen av fiskekort.

Rättsförhållande

Fastighet

Olofström Farabol 2:34

Ägare

Mikael Andersson 1/1

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 38,9 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 36,8 ha
Skogsimpediment 0,0 ha
Väg och kraftledning 0,6 ha
Inägomark 2,4 ha
Övrigmark 0,0 ha
Summa: 39,8 ha

Taxeringsvärde

Typkod 110 (Lantbruksenhet obebyggd), taxeringsvärde år 2020
Åkermark 68 000 kr
Skogsmark 4 361 000 kr
Skogsimpediment 3 000 kr
Summa: 4 432 000 kr

Inteckningar

Antal 3 st
Totalt belopp 655 000 kr

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras för fysisk person. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver förvärvstillstånd.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

Öppen budgivning

Ja
För mer information se prospekt.

Karta

Mäklare

Areal | Sölvesborg

Snapphanegatan 32
294 31   Sölvesborg
Alla objekt från Sölvesborg

Ansvarig mäklare

Gunnar Jönsson
Gunnar Jönsson
Reg. fastighetsmäklare
Skogsmästare
0456-105 52
072-331 05 52

Dela

Jag är intresserad av fastigheten
Farabol & vill bli kontaktad

Mäklaren för Farabol kommer bli informerad och återkomma till dig inom kort.

Bevaka kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Visa & välj bevakningskriterier