Farhult

Tätortsnära åkermark
Areal: 39 ha
Kommun: Höganäs
Objektstyp: Åker
Prisidé: 13 000 000 SEK
Anbudsdag: 29/11 2021
Intill Farhult och Skälderviken ligger denna obebyggda lantbruksfastighet om totalt ca 39 ha. Arealen utgörs till största del av god åkermark vilken är tillgänglig för en köpare växtodlingsåret 2022.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Helsingborg
Stortorget 9
252 20   Helsingborg
Andreas Wahn
Agronom
Reg. fastighetsmäklare
070-320 29 10

Bilder (20)

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Åkermark

Fastighetens totala areal enligt fastighetsregistret uppgår till ca 39,4 ha varav åkerareal enligt SAM uppgår till ca 37,3 ha. Åkermarken ligger inom jordklass 7-8 enligt den fysiska riksplaneringen. Stödrätter motsvarande den odlingsbara arealen ingår utan särskilt vederlag. Dräneringen är till största del tillfredsställande.

Arrende

Åkermarken är utarrenderad på ettårsavtal. Arrendet är uppsagt och upphör att gälla 13 mars 2022. Åkermarken överlämnas väl plöjd samt i vall.

Jakt

Jakten är tillgänglig för en köpare from tillträdesdagen.

Förhandsbesked

Tidigare har funnits positivt förhandsbesked för uppförande av hus på östra skiftet. Genomförandetiden har passerat.​ För mer information kontakta fastighetsmäklaren.

Rättsförhållande

Fastighet

Höganäs Farhult 15:34

Ägare

Björn Fredlund 1/2
Anita Fredlund 1/2

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 39,4 ha

Taxeringsvärde

Typkod 110 (Lantbruksenhet obebyggd), taxeringsvärde år 2020
Åkermark 6 774 000 kr
Summa: 6 774 000 kr

Inteckningar

Antal 3 st
Totalt belopp 2 000 000 kr

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras ej för fysisk person. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver förvärvstillstånd.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Andreas Wahn
Agronom
Reg. fastighetsmäklare
070-320 29 10

Bevakning av kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Blekinge
Dalarna
Gävleborg
Gotland
Halland
Jämtland
Jönköping
Kalmar
Kronoberg
Norrbotten
Örebro
Östergötland
Skåne
Södermanland
Stockholm
Uppsala
Värmland
Västerbotten
Västernorrland
Västmanland
Västra Götaland
Alla nivåer
0-5 Mkr
5-10 Mkr
10-15 Mkr
+15 Mkr

Senast inkomna fastigheter till försäljning