Färnebo-Ösby

Bo centralt med lantlig känsla på gård i Färnebo. Här finns möjlighet för både småskalig djurhållning och odling.
Areal: 45 ha
Kommun: Sala
Objektstyp: Gård
Prisidé: 6 200 000 SEK
Anbudsdag: 30/9 2020
Visning:
13/9 kl 13:00
Anmäl ert deltagande till någon av handläggarna via e-post.
17/9 kl 17:30
Anmäl ert deltagande till någon av handläggarna via e-post.
Gård i Färnebo med centralt men ändå enskilt läge. Den öppna marken ligger samlad vid gårdscentrum, två bostäder ger möjlighet till generationsboende eller uthyrning. Välhållna ekonomibyggnader med väl tilltagna ytor och många möjligheter. Uppvuxen trädgård med odlingsmöjlighet där fruktträd och buskar skapar en trevlig boendemiljö.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Västerås
Klockartorpsgatan 14
723 44   Västerås
Fredrik Luhr
Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-650 40 83

Bilder (35)

Foto: Kim Lill, Husfoto och Anton Stolpe Nordin (skog)

Fastighetsuppgifter

Bostadsbyggnader

Boostadshuset

1½-plansbyggnad uppförd i timmer på torpargrund, klädd med stående brädpanel, tak av plåt. Byggnaden mäter ca 10,5 x 6,3 meter på grund, tillkommer vidbyggd entré om 3,7 x 1,8 meter.
Planlösning nedervåning: Rymlig hall med garderober och förråd under trapp, vardagsrum med plastmatta på golv, rymligt kök med vitvaror från Cylinda och fullstor kyl/frys, plastmatta på golvet. Badrum med WC, kommod samt duschvägg, här finns även varmvattenberedaren. Badrummet har plastmatta på golvet och kaklad vägg i duschutrymmet.
Planlösning övervåning: Hall med utgång till balkong, plastmatta på golv. Sovrum med garderob. Sal med öppen spis (ej godkänd för eldning), mindre sovrum med garderob. Byggnaden har kopplade tvåglasfönster.

Gårdshuset

Timmerbyggnad i 1½-plan på torpargrund (stensatt jordkällare finns under del av byggnaden), tak av plåt. Byggnaden mäter ca 16,2 x 7,0 meter på grund. Vidbyggt finns veranda under tak. Byggnaden har kopplade tvåglasfönster, två separata murstockar. I byggnadens norra del finns förråd och pannrum med golv av betong. Pannrummet inrymmer vedpanna (Boxipanna) för halvmetersved, bergvärmeanläggning från 2015, IVT HE E14 med en effekt på 15,3 kW. I pannrummet finns även tvättmaskin. Övre planet på norra delen utgörs av oinredd kallvind.

I byggnadens södra del bostad med renoveringsbehov. På nedre botten finner man hall, kök med inredning från ca 1950, rum med trägolv och trappa till övervåning. På övervåningen vardagsrum och ett sovrum med trägolv samt förråd. Dusch finns i anslutning till sovrummet.

Kommunalt vatten och avlopp, vattenburen värme kopplad till bergvärmeanläggning och vedpanna. Värmeanläggningen står i gårdshuset och kulvert finns mellan husen.

Timmerbyggnad i 1½-plan på torpargrund (stensatt jordkällare finns under del av byggnaden), tak av plåt. Byggnaden mäter ca 16,2 x 7,0 meter på grund. Vidbyggt finns veranda under tak. Byggnaden har kopplade tvåglasfönster, två separata murstockar. I byggnadens norra del finns förråd och pannrum med golv av betong. Pannrummet inrymmer vedpanna (Boxipanna) för halvmetersved, bergvärmeanläggning från 2015, IVT HE E14 med en effekt på 15,3 kW. I pannrummet finns även tvättmaskin. Övre planet på norra delen utgörs av oinredd kallvind.

I byggnadens södra del bostad med renoveringsbehov. På nedre botten finner man hall, kök med inredning från ca 1950, rum med trägolv och trappa till övervåning. På övervåningen vardagsrum och ett sovrum med trägolv samt förråd. Dusch finns i anslutning till sovrummet.

Kommunalt vatten och avlopp, vattenburen värme kopplad till bergvärmeanläggning och vedpanna. Värmeanläggningen står i gårdshuset och kulvert finns mellan husen.

Det finns även en egen grävd brunn vid gårdscentrum som används för trädgårdsbevattning, ytterligare en äldre grävd brunn finns nere vid åkermarken som användes till djurhållningen.

Energideklaration

Ingen energideklaration har eller kommer att upprättas av säljaren.

Driftskostnader

El (uppvärmning och hushållsel) 21 863 kr/år
Gårdsförsäkring 16 131 kr/år
Vatten och avlopp 3 476 kr/år
Sophämtning 2 796 kr/år

Ekonomibyggnader

Verkstad/garage

Verkstad uppförd i lösvirke på betongplatta under tak av plåt. Byggnaden mäter ca 7,8 x 7,3 meter, el och vatten finns. Golvbrunn finns i verkstaden. Två garageportar i byggnaden.

F.d. sädesmagasin

Byggnad uppförd i lösvirke under tak av tegel på en plintgrund. Byggnaden mäter ca 8,0 x 7,0 meter på grund, vidbyggt på byggnadens östra sida finns en carport med tak av plåt. Byggnaden nyttjas i dagsläget som förråd, på övre botten planlager för spannmål.

Loge

Rymlig loge på plintgrund uppförd i timmer/stolpresning på plintgrund, tak av plåt. Byggnaden mäter ca 22,2 x 7,9 meter på grund. I byggnadens södra del vagnslider med två fack, golv av grus. I norra änden logdel med brädgolv. Säljaren önskar att disponera norra delen av logen en tid efter tillträdet.

Ladugård

Vacker äldre ladugård murad av slaggsten under ett tak av plåt, golv av betong. Västra delen av byggnaden har en tidigare gödselplatta under tak av plåt. Därefter följer ett utrymme som nyttjats som vedförråd och sedan ladugårdsdel med äldre djurinredning. Takhöjd i ladugården under takbjälkar uppgår till 2,02 meter. I ladugården finns pump och hydrofor till gårdens äldre grävda brunn. Ovan ladugården finns en höskulle och i byggnadens östra del ett förrådsutrymme som tidigare nyttjats för gödsel.

Vagnslider

Byggnad uppförd med stolpresning på plintgrund under tak av tvåkupigt lertegel. Byggnaden mäter ca 21,8 x 7,3 meter på grund och inrymmer två vedförråd med stampat jordgolv, logdel med trägolv och ett mindre garage med betonggolv. Vidbyggt till vagnslidret finns en förrådsbyggnad under plåt-/tegeltak som mäter 4,8 x 5,6 meter on inrymmer virkesförråd, garage med ett medfaret betonggolv.

Jaktstuga

På ett av skogsskiftena finns en enkel jaktstuga med ett rum med kamin.

Övrig

Övriga byggnader

I trädgården finns ett enklare växthus och väster om gårdens verkstad finns en slogbod med eldplats. I anslutning till gårdshuset ligger gårdens pumphus.

Skog och mark

Åker- och betesmark

Till gården hör ca 10,6 hektar åkermark som ligger i anslutning till brukningscentrum. Åkermarken är för närvarande utarrenderad till en lokal brukare, se rättsförhållanden för mer information.

Skogsmark

Skogsbruksplanen har upprättats av Andreas Wistrand under april 2020. Den anger att den produktiva skogsmarksarealen uppgår till 31,7 ha. Det totala virkesförrådet uppgår enligt planen till 7 343 m3sk vilket ger ett genomsnittligt virkesförråd på hela 232 m3sk/ha. Skogen har en relativt jämn åldersklassfördelning. Medelboniteten uppgår till 7,4 m3sk/ha och den löpande tillväxten uppgår till 151 m³sk/år under planperioden och 237 m³sk den första tillväxtsäsongen. För ytterligare information se skogsbruksplanen.

Naturvärden

Det finns inga registrerade nyckelbiotoper på fastigheten. Fastigheten berörs av två Natura 2000 område, Gorgen och Nötmyran som berör det södra skiftet runt gårdscentrum. På gårdscentrum finns även en registrerade fornlämning i form av samlingsplats. Det finns även en övrig kulturhistorisk lämning i form av fyndplats på fastigheten.

Jakt

Jakten på fastigheten är upplåten till två olika jaktlag. I området är kronvilt, älg och vildsvin förekommande förutom de vanliga småviltsarterna för området. Fastigheten ingår i Västerfärnebo Västra älg- och kronhjortskötselområde samt i Västerfärnebo Mellersta viltvårdsområde.

Övrigt

Säljaren vill nyttja en del av logen för förvaring under en begränsa tid och kommer skriva ett avtal med köparen i samband med kontraktstecknande.

Rättsförhållande

Fastighet

Sala Färneby-Ösby 1:14

Ägare

Magnus Bohlström 1/1

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 43,7 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 31,7 ha
Impediment 0,4 ha
Väg och kraftledning 0,8 ha
Inägomark 11,8 ha
Övrigmark 0,7 ha
Summa: 45,4 ha

Taxeringsvärde

Typkod 120 (Lantbruksenhet bebyggd), taxeringsvärde år 2017
Tomtmark 200 000 kr
Skogsmark 1 760 000 kr
Åkermark 301 000 kr
Ekonomibyggnader 241 000 kr
Bostadsbyggnader 631 000 kr
Summa: 3 133 000 kr

Inteckningar

Antal 3 st
Totalt belopp 576 800 kr

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras ej för fysisk person. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver förvärvstillstånd.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Karta

Ansvarig mäklare

Fredrik Luhr
Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-650 40 83

Fastighetsmäklare

Anton Stolpe Nordin
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
073-693 51 18

Bevakning av kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Blekinge
Dalarna
Gävleborg
Gotland
Halland
Jämtland
Jönköping
Kalmar
Kronoberg
Norrbotten
Örebro
Östergötland
Skåne
Södermanland
Stockholm
Uppsala
Värmland
Västerbotten
Västernorrland
Västmanland
Västra Götaland
Alla nivåer
0-5 Mkr
5-10 Mkr
10-15 Mkr
+15 Mkr

Senast inkomna fastigheter till försäljning