Fiskesjö

Fina tallbestånd och stora avverkningsmöjligheter. 8 300 m3sk. Byggnadsfri.
Areal: 42 ha
Kommun: Emmaboda
Objektstyp: Skog
Prisidé: 4 700 000 SEK
Anbudsdag: 20/8 2020
Skogsfastighet utan byggnader i Fiskesjö by ca 5 km öster om Eriksmåla. Marken är fördelad på två skiften och omfattar ca 41 ha skog och ca 1 ha åker.

Skogen utgörs till stor del av fina tallbestånd i avverkningsbar ålder. Bedömt virkesförråd ca 8 300 m3sk inklusive tillväxt för innevarande säsong.

Möjlighet till jakt samt fiskerätt.

För vidare information se fastighetsprospekt som kan beställas eller hämtas som PDF-fil, se flik "Prospekt m.m." nedan.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Växjö
Honnörsgatan 26
352 36   Växjö
Ulf Brogren
Reg. fastighetsmäklare
072-731 41 00

Bilder (10)

Foto: Ulf Brogren

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skogsmark

Skogen på Fiskesjö utgörs till stor del av fina tallbestånd i avverkningsbar ålder. Överlag goda markförhållanden som ger enkel drivning. Föryngringen på det södra skiftet är delvis hårt viltbetad och är i behov av åtgärd.

I december 2019 upprättade Värderingsbyrån en skogsinventering över Fiskesjö 2:3 genom okulär besiktning.

Inför denna försäljning har materialet redigerats av Värderingsbyrån så att den del av Fiskesjö 2:3 som nu utbjuds till försäljning selekterats ut.

Ur materialet kan utläsas att skogsmarksarealen uppgår till ca 40,7 ha och virkesförrådet anges till ca 8 120 m3sk. Volymmässig trädslagsfördelning är 77 tall %, 22 % gran och 1% löv. Medelboniteten anges till ca 5,9 m3sk/ha/år vilket ger fastigheten en årlig produktionsförmåga om ca 240 m3sk/år.

Åker- och betesmark

Fastigheten har enligt skogsbruksplanen 1,0 ha åkermark.

Marken är muntligt upplåten till 2020-12-31. Inga stödrätter för gårdsstöd ingår i överlåtelsen. Säljaren förbehåller sig ersättning för upplåtelsen avtalstiden ut.

Nyckelbiotoper

Enligt Naturvårdsverkets e-tjänst ”Skyddad natur” saknas registrerade nyckelbiotoper eller sk naturvärden inom fastigheten.

Jakt

Jakträtten är utarrenderad tillsvidare med 6 mån uppsägningstid.

Eventuell jaktutrustning som jakttorn, foderautomater mm tillhör nuvarande jägare och följer ej fastigheten.

Fiske

Med fastigheten följer andel i samfällt fiske i Yggersrydssjön.

Fastighetsbildning

Försäljningsobjektet utgör del av Emmaboda Fiskesjö 2:3 och skall fastighetsbildas genom avstyckning alternativt genom fastighetsreglering överföras till annan av köparen ägd fastighet. Köparen står för samtliga kostnader för lantmäteriförrättning.

Rättsförhållande

Fastighet

EMMABODA FISKESJÖ 2:3, del av

Areal

Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 40,7 ha
Åkermark 1,0 ha
Skogsimpediment 0,4 ha
Övrigmark 0,1 ha
Summa: 42,2 ha

Taxeringsvärde

Typkod 120 (Lantbruksenhet bebyggd), taxeringsvärde år 2017
Åkermark 62 000 kr
Skogsmark 824 000 kr
Skogsimpediment 6 000 kr
Tomtmark 23 000 kr
Ekonomibyggnader 16 000 kr
Bostadsbyggnader 249 000 kr
Summa: 1 180 000 kr

Förvärvstillstånd

Fysisk person, som är bosatt i Emmaboda kommun i någon av församlingarna Algutsboda, Långasjö eller Vissefjärda behöver ej förvärvstillstånd. För övriga köpare krävs förvärvstillstånd enligt Jordförvärvslagen. Ansökningsavgift utgår med 4 600 kr. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver alltid förvärvstillstånd. För vidare information kontakta undertecknad fastighetsmäklare.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Ulf Brogren
Reg. fastighetsmäklare
072-731 41 00

Fastighetsmäklare

Carl Westling
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
073-027 85 70

Jag är intresserad av fastigheten Fiskesjö och vill bli kontaktad

Bevakning av kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Blekinge
Dalarna
Gävleborg
Gotland
Halland
Jämtland
Jönköping
Kalmar
Kronoberg
Norrbotten
Örebro
Östergötland
Skåne
Södermanland
Stockholm
Uppsala
Värmland
Västerbotten
Västernorrland
Västmanland
Västra Götaland
Alla nivåer
0-5 Mkr
5-10 Mkr
10-15 Mkr
+15 Mkr

Senast inkomna fastigheter till försäljning