Frälsegården

Frälsegården
Areal: 191 ha
Kommun: Vara
Objektstyp: Gård
Prisidé: 28 500 000 SEK
Anbudsdag: 24/6 2024
Större välskött gård om 191 ha i Larv.

Frälsegården är en större välskött gård belägen i Larv socken en bit öster om Vara. Fastigheten omfattar sammanlagt ca 190 ha landareal med bra tillgänglighet fördelat på 124 ha välskött skogsmark med ett virkesförråd om 19 100 m3k med bra åldersstruktur, 54 ha bra åkermark med närhet till gårdscentrum samt betesmark och lite övrig mark. Dessutom omfattar gården ca 1 ha vatten i form av anlagda dammar. Frälsegårdens gårdscentrum är trevligt beläget med rymlig mangårdsbyggnad, en mindre bostadsbyggnad, maskinhall och övriga ekonomibyggnader som främst är anpassade för förvaring.

Kontakta Areal

Kristian Strandell

Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare

Frälsegården

Kristian Strandell

Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-607 37 13

Bilder

Visa alla 63 bilder
Visa alla 63 bilder

Foto: Kristian Strandell

Fastighetsuppgifter

Bostadsbyggnader

Bostadsbyggnader

Bostadsbyggnad
Frälsegårdens bostadsbyggnad är rymlig och ursprungligen uppförd 1928 men har genomgått stora förbättringar under senaste året men där en del renoveringsarbete kvarstår. Bostaden är ett trähus som står på stenfot/källare och på taket ligger lertegel. Utvändigt är bostaden beklädd med stående träpanel och fönstren är av typen 2-glas. Dränering har nyligen skett runt delar av huset.
Boarean enligt taxeringsinformationen uppgår till 140 kvm och rumsfördelningen på nedre våningsplan är fördelat enligt följande.
Huvudentré till hall med uppgång till övre plan. Direkt till vänster ligger köket som renoverats men ej är färdigställt där köksutrustning och viss montering av inredning kvarstår. Innanför köket finns köksfarstu samt utrymme förberett för en toalett. I anslutning till köket finns ett allrum med utgång till en stor inglasad altan med en vedkamin. Dessutom finns ett vardagsrum i två delar med kakelugn (ej eldningsbar).
Övre plan rymmer möblerbar hall, 3 sovrum samt garderobsutrymmen.
Källare under del av huset med matkällare, tvättstuga samt pannrum med huset värmekälla som är en Calmar- vedpanna med ackumulatortank och kulvert till bostaden intill. Gårdens vatten tas ur borrad brunn och avloppet är en 3-kammarbrunn med infiltration anlagd 2015.

Lillstuga
Det finns ytterligare en bostad inom Frälsegårdens gårdscentrum. Bostaden rymmer hall, kök badrum och vardagsrum på nedre plan samt 2 rum på övre plan. Huset värms upp med vedpannan i stora bostaden och även vatten och avlopp är gemensamt. Bostaden har trästomme, ståendes på torpargrund med 2-glasfönster och betongpannor på taket.
Precis bakom bostaden finns ett magasin med förvaringsutrymmen.

Ekonomibyggnader

Ekonomibyggnader

Maskinhall
Maskinhall med de ungefärliga byggnadsmåtten 26x13 meter. Byggnaden är uppförd i trä och har grusat golv. På taket ligger plåt. Invändigt finns ett före detta mjölkrum med nyligen inrättad slaktbod samt pumprum där den nyrenoverade vattenpumpen finns.

Brygghus
Brygghus med gjuten platta, trästomme och tegel på taket.

Svinhus
Före detta svinhus med förrådsutrymmen och slaktbod med kylrum. Murad stomme och eternittak.

Vedskjul
Rymlig förrådsbyggnad belägen bakom maskinhallen med öppna sidor uppförd med trästomme på gjuten platta och plåttak.

Vagnslider
Vagnslider med flera förrådsutrymmen. Jordgolv, trä/tegelstomme samt plåttak.

Skog och mark

Skogsmark

Skogsmarken på Frälsegården är växtlig och den produktiva arealen uppgår till 124,6 ha. Notera att i angiven skogsmarksareal ingår även 8,2 ha som tjänar som betesmark.Terrängen är plan och vägnätet bra vilket ger bra tillgänglighet. Virkesförrådet har uppskattats till 19 100 m3sk vilket innebär att Frälsegården har ett genomsnittligt virkesförråd på 195 m3sk/ha. Virkesvolymen har en trädslagsfördelning om 57 % gran, 27 % tall och löv 16 %. Boniteten har bedömts till 8,6 m3sk och åldersfördelningen får anses särskilt attraktiv med skog i alla åldersklasser och huvuddelen med skog med bra tillväxt. Den årliga tillväxten uppgår till 807 m3sk.
Under planperioden ligger avverkningsförslaget på 7 100 m3sk, varav ca 1500 m3sk gallringar och 5 600 m3sk föryngringsavverkning. Följs avverkningsförslaget har virkesförrådet ökat till ca 20 000 m3sk efter planperioden. Allt hämtat ur bifogat utdrag ur skogsbruksplan upprättad april 2024.
Skogen är fördelad på flera skiften men tillgängligheten är bra via egna och gemensamma vägar inom fastigheten som ger relativt korta transportavstånd. Det finns en del skogsvårdsåtgärder att beakta omgående. Ca 10 ha skall markberedas och planteras och drygt 15 ha bör röjas.

Åker och betesmark

Frälsegårdens inägomark ligger väl samlad runt gårdscentrum. Sammanlagt uppgår den åkermarksarealen enligt Jordbruksverkets blockareal till ca 54,6 ha. Åkermarken består främst av lite lättar jordart som är dikad, dock okänt när. Marken är idag utarrenderad till 2 arrendatorer på 3-årsavtal där innevarande arrendeperiod går ut 13 mars 2027. Den samlade arrendeintäkten uppgår till 109 800 kr/år.
Ca 8,2 ha (avdelning 3 och 51 i skogsbruksplanen) tjänar som betesmark med stöd för särskilda värden.
.

Jakt

Jakten har varit utarrenderad årsvis men är tillgänglig från om med 2024-07-01. De vanligast viltslagen är rådjur och vildsvin. Jaktutrustning såsom jakttorn, åtlar och liknande är jakträttshavarens egendom och ingår ej i överlåtelsen av fastigheten. Utrustning i slaktbod är även denna jakträttshavarens egendom.

Dammar

På Frälsegården finns anlagda dammar. Sammanlagt finns 2,2 ha registrerat våtmarksområde fördelad ett område med 3 etapper med en vattenspegel på 1 ha med egen brygga och fullt lämpad för bad. Dessutom finns en mindre våtmark söder om gårdscentrum på ca 0,2 ha.

Rättsförhållande

Fastighet

Vara Slättås 5:1

Areal

För information se prospekt.

Taxeringsvärde

För information se prospekt.

Inteckningar

Antal 6 st
Totalt belopp 6 000 000 kr

Karta

Karta
Satellit
Bakgrund

Mäklare

Areal | Skövde

Vasagatan 35 B
541 31   Skövde
Alla objekt från Skövde

Ansvarig mäklare

Kristian Strandell
Kristian Strandell
Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-607 37 13

Dela

Bevaka kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Visa & välj bevakningskriterier