Frambyn Lilla Ånhult

Frambyn i Lilla Ånhult, Virserum. Jord, skog och strandlinje i Hjortesjön.
Areal: 87 ha
Kommun: Hultsfred
Objektstyp: Gård
Prisidé: 6 350 000 SEK
Anbudsdag: 29/5 2019
Visning:
12/5 kl 15:00-16:30
Gården Frambyn i Lilla Ånhult utgör en naturskönt belägen jord- och skogsfastighet med stilfull bostadsbyggnad, väl sammanhållen jordbruksmark, skogsmark med hög bonitet samt inte minst ca
425 m strandlinje i Hjortesjön.

Gården består av tre skiften varav hemskiftet med byggnads-centrum, jordbruksmark samt skog är beläget i byn Ånhult ca 5,5 km sydväst om Virserum. Tillkommer gör två obebyggda skogs-skiften söder om hemskiftet. Arealen uppgår till totalt ca 87 ha varav ca 69 ha produktiv skogsmark och ca 15,5 ha inägomark. Virkesförrådet uppgår till totalt ca 7 400 m³sk och skogsmarken består till stor del av växtliga ungskogar och gallringsskogar med bra tillväxt.

Byggnadsbeståndet innefattar bostadsbyggnad, ladugård, magasin och uthus.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Vetlanda
Storgatan 12
574 32   Vetlanda
Henrik Gunnarsson
Skogsingenjör
Reg. fastighetsmäklare
070-558 56 42

Bilder (25)

Fastighetsuppgifter

Bostadsbyggnader

Bostadshus

Stilfull och naturskönt belägen Mangårdsbyggnad uppförd 1889 i timmer med vitmålad träfasad. Torpargrund med stenfot, tak med äldre betongpannor. Taxerad boyta om 110 m². Byggnadsarea ca 9,5 m x 15 m. Vatten från borrad brunn, avlopp till trekammarbrunn med infiltration. Uppvärmning via vattenburet värmesystem från värmepump från 2012 (jordvärme). Fiber finns installerat.

Nedervåningen innefattar entré/hall via veranda, badrum/tvättstuga med dusch, tvättmaskin samt värmepump Thermia Diplomat. Två rum med äldre eldstäder (ej i bruk), matsal med vedkamin (funktion okänd), rum/sovrum, kök med äldre, enklare standard samt anslutande köksentré.

Övervåningen utgör ett oinrett vindsutrymme med synliga timmerväggar etc.

Energideklaration

Kommer upprättas.

Ekonomibyggnader

Ladugård

Äldre ladugård uppförd i rött timmer/plank under plåttak. Innefattar förråd/garage med plankgolv, loge med plankgolv, fähus med äldre inredning, gjutet golv och f.d. mjölkrum med gjutet golv. Vidare stalldel med äldre inredning och gjutet golv, hönshus samt äldre svinstior med gjutet golv. Stort ränne med plankgolv. El och vatten. Byggnadsarea ca 42 m x 10 m.

Magasin/bod

Uppfört i rödmålat timmer under plåttak. Innefattar snickarbod med gjutet golv, eldstad i sämre skick, mindre rum för vattenpumpsanläggning med hydropress sam diverse filter. Förråd med plankgolv, mindre skrubb. Utedass. Loft med diverse förvarings-möjligheter. El och vatten finns. Byggnadsarea
ca 8 m x 6 m.

Garage/vedbod

Rödmålat uppfört i plank/trä under plåttak. Innefattar Vedbod, garage med gjutet golv, carport. El, ej vatten. Byggnadsarea ca 10 m x 5 m.

Jordkällare

Stensatt jordkällare med loft för diverse förvaring. Byggnadsarea ca 7 m x 5 m.

Skog och mark

Åker- och betesmark

Den öppna marken ligger väl samlad i anslutning till gårdscentrum och består av både åkermark och betesmark. Enligt skogsbruksplanen uppgår arealen öppen mark till 15,7 ha klassad som inäga/åker. Enligt fastighetstaxeringen uppgår arealen åkermark till 9 ha och arealen betesmark till 10 ha. För området normala brukningsförhållanden. Jordbruksmarken är muntligt upplåten till och med 2019-12-31.

Inga stödrätter följer fastigheten. Ev. ersättning för innevarande period tillfaller säljaren.

Skogsmark

Skogen på fastigheten är mycket välskött och är tillgänglig via både gemensamma och egna skogsbilvägar. Skogsmarken har bra bonitet och hög tillväxt med stor andel skog i huggningsklasserna R1, R2 och G1. På fastigheten finns en ny skogsbruksplan upprättad i mars 2019 av Areal genom Claes Arvidsson. Enligt skogsbruksplanen uppgår den produktiva skogsmarksarealen till 69,2 ha med ett virkesförråd om 7 434 m³sk (107 m³sk/ha). Medelboniteten är beräknad till 9,4 m³sk/ha och år och trädslagsfördelningen är tall 34%, gran 54% samt löv och ädellöv 12%. Årlig tillväxt är bedömd till totalt ca 350 m³sk med hänsyn till föreslagna åtgärder.

Volymen S2 skog uppgår enligt skogsbruksplanen till totalt ca 1 400 m³sk och volymen G1 skog uppgår till ca 3 275 m³sk.

Befintliga rishögar vid avdelning 25 tillhör säljaren.

Plantering av avdelning 25 kommer att ske under 2019 av säljaren.

Se vidare i bifogade avdelningsbeskrivningar, sammanställningar och skogskartor.

Jakt

Jakträtten är upplåten på 5-års avtal fram till 2024-07-31. Vindskydd och jakttorn tillhör jaktarrendatorn.

Fiske

Fastigheten har fiskerätt i bl.a. Hjortesjön med god tillgång på kräftor.

Övrigt

Mer information om Virserum och Virserumsbygden finns på www.virserum.se.

Avräkning och fördelning av fastighetsavgiften kommer att ske mellan Köparen och Säljaren i samband med tillträdet.

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Någon uppmarkering av fastighetsgränser kommer ej att utföras av Säljaren.

Fibern administreras via en förening som fastigheten är medlem i. Kostar några hundra per år i medlemsavgift.

Rättsförhållande

Fastighet

Hultsfred Ånhult 3:1

Ägare

Birger Gunnarsson dbo 1/1

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 79,2 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 69,2 ha
Inägomark 15,7 ha
Väg och kraftledning 1,3 ha
Övrigmark 0,7 ha
Summa: 86,9 ha

Taxeringsvärde

Typkod 120 (Lantbruksenhet bebyggd), taxeringsvärde år 2017
Skogsmark 4 473 000 kr
Åkermark 263 000 kr
Betesmark 132 000 kr
Tomtmark 59 000 kr
Bostadsbyggnader 268 000 kr
Ekonomibyggnader 48 000 kr
Summa: 5 243 000 kr

Förvärvstillstånd

Fastigheten är belägen i Virserums socken vilken klassas som glesbygd enligt jordförvärvslagen. Förvärvstillstånd kan i vissa fall erfordras för fysisk person. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver förvärvstillstånd. Förvärvstillstånd kostar 3 700 kr för fysisk person.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Henrik Gunnarsson
Skogsingenjör
Reg. fastighetsmäklare
0383-561 50
070-558 56 42

Mäklarassistent

Claes Arvidsson
Skogskandidat
070-200 48 13

Jag är intresserad av fastigheten Frambyn Lilla Ånhult och vill bli kontaktad

Senast inkomna fastigheter till försäljning