Såld

Fröderyd/Äsprilla

Skogsmark i Fröderyd
Areal: 78 ha
Kommun: Vetlanda
Objektstyp: Skog
  • Denna fastighet är såld
Skog med jaktstuga och inägor, mellan Fröderyd och Äsprilla.

Fröderyd 2:4, 2:5, Äsprilla 2:7 utgör en välarronderad skogsfastighet om totalt 78 ha med tillhörande jordbruksmark och enklare jaktstuga. Fastigheten är belägen mellan Fröderyd och Äsprilla, ca 6,5 km söder om Landsbro. Av arealen utgör ca 69,5 ha produktiv skogsmark med ett virkesförråd om totalt 8 350 m³sk. Stor andel ungskog och gallringsskog, 73 % av arealen, med hög volyms- och värdetillväxt. Jordbruksmarken uppgår till 8 ha åker och betesmark. Jakträtt och fiskerätt följer.

Kontakta oss på Areal

Kontakta oss på Areal

Jag vill bli kontaktad

Bevaka kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Visa & välj bevakningskriterier