Gagnef Bomsarvet

Skogsmark i Gagnef
Areal: 394 ha
Kommun: Gagnef
Objektstyp: Skog
Prisidé: 17 500 000 SEK
Anbudsdag: 22/6 2022
Stor skogsfastighet med närhet till vattendrag och fäbodvallar. Jakt och fiske.

Större skogsfastighet om 394 ha fördelat på flera skiften. Belägen i fina kulturmiljöer med vattendrag och närhet till flera fäbodvallar. Fastigheten har en löpande tillväxt på nära 2000 m³sk/år Möjlighet till jakt i flera viltvårdsområden, totalt ca 19 000 ha. Fiske i Gagnef-Mockfjärds fvof.

Kenneth Skovshoved

Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare

Gagnef Bomsarvet

Kenneth Skovshoved

Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-654 53 06

Bilder

Visa alla 26 bilder
Visa alla 26 bilder

Foto: Fredrik Skovshoved, Areal.

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skogsmark

Enligt skogsbruksplanen uppgår den produktiva skogsmarksarealen till 377,3 ha. Det totala virkesförrådet uppgår enligt planen till 34 679 m³sk vilket ger ett genomsnittligt virkesförråd på 92 m³sk/ ha. Skogen utgörs av 39 % tall och 43% gran och 18% björk. Medelbonitet uppgår till 6,3 m³sk /ha och den löpande tillväxten 1983 m³sk/ år. Skogsbruksplanen upprättades av DSK Skog i mars 2020 och uppdaterades maj 2022 med teoretisk tillväxt och utförda åtgärder.
För ytterligare information se den bilagda skogsbruksplanen.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter större än 50 hektar produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år.

Jakt

Fasigheten ingår i tre Viltvårdsområden med jakt på ca totalt 19 000 ha.
Annsjöns Viltvårdsområde, Mockfjärds Viltvårdsområde och
Rista-Grönvalls Viltvårdsområde. Källa: Länsstyrelsen

Jakten utarrenderad tom 30/6-2023. Arrendeavgiften för jaktåret 2022/2023 tillfaller säljaren.

Fiske

Ingår i Gagnef-Mockfjärds fvof, Se www.gagneffiske.se Källa: Länsstyrelsen

Rättsförhållande

Fastighet

Gagnef Bomsarvet 3:3 och Gagnef Näset 5:8

Ägare

Kerstin Liljekvist 1/1

Areal

Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 377,3 ha
Skogsimpediment 12,7 ha
Väg och kraftledning 1,4 ha
Övrigmark 2,8 ha
Summa: 394,2 ha

Taxeringsvärde

Typkod 110 (obebyggd lantbruksenhet), taxeringsår 2021. Skogsmark 7 386 000 kr, Skogsimpediment 30 000 kr, Åkermark 17 000 kr, Summa: 7 433 000 kr. Det bedömda Taxeringsvärdet avser fastigheterna: Gagnef Bomsarvet 3:3 och Gagnef Näset 5:8. Ytterligare mindre fastighet har ingått i den samtaxerade enheten.

Inteckningar

Antal 7 st
Totalt belopp 15 600 000 kr

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras ej för fysisk person. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver förvärvstillstånd.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

Öppen budgivning

Ja
För mer information se prospekt.

Karta

Mäklare

Areal | Hedemora

Åsgatan 62
776 31   Hedemora
Alla objekt från Hedemora

Ansvarig mäklare

Kenneth Skovshoved
Kenneth Skovshoved
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-654 53 06

Mäklarassistent

Fredrik Skovshoved
Fredrik Skovshoved
Civilekonom
070-995 75 35

Dela

Jag är intresserad av fastigheten
Gagnef Bomsarvet & vill bli kontaktad

Mäklaren för Gagnef Bomsarvet kommer bli informerad och återkomma till dig inom kort.

Bevaka kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Visa & välj bevakningskriterier