Gagnef

Lindbodarna
Areal: 78 ha
Kommun: Gagnef
Objektstyp: Skog
Prisidé: 3 200 000 SEK
Anbudsdag: 7/12 2022
Tillväxtfastighet i Djurmo

Nu kan du förvärva en fastighet med två större skogsskiften en knapp mil från Djurmo och flertalet skiften “nere på byn”. Då fastigheten domineras av skog i åldern 30-40 år finns en god tillväxtpotential. Fastigheten har god potential att producera kvalitetsvirke vilket bör utnyttjas. I fastigheten ingår förutom skogsmark även en knapp hektar åkermark.

Kontakta Areal

Kerstin Granath

Reg. fastighetsmäklare
Jägmästare

Gagnef

Kerstin Granath

Reg. fastighetsmäklare
Jägmästare
070-5566768

Bilder

Visa alla 10 bilder
Visa alla 10 bilder

Foto: Fredrik Skovshoved

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skogsmark

Till fastigheten hör enligt skogsbruksplanen 67,5 ha produktiv skogsmark med ett uppskattat virkesförråd om 7194 m³sk, vilket motsvarar ca 107 m³sk/ha. Av trädslagen dominerar tall med 80 % av virkesförrådet medan gran har 9% och löv 11%. Skogsmarkens medelbonitet är beräknad till 4,8 m³sk per hektar och den löpande tillväxten uppskattas för närvarande till 5,5 m³sk/ha. På fastigheten finns väl fungerande skogsbilvägar. För mer ingående information, se den bilagda skogsbruksplanen vilken upprättades under oktober 2022 av Andreas Wistrand på Anemone Skog.

Jakt

Fastigheten ingår i Bästens viltvårdsområde och har tre jakträtter samt rätt för markägare att jaga på påbörjad areal. Viltvårdsområdet omfattar ca 5 295 ha jaktmark. Älgjakten bedrivs som gemensamhetsjakt i tre jaktlag medan småviltjakt får bedrivas enskilt på hela området. Kontaktperson och ordförande för viltvårdsområdet är Erik Bergman 070-648 42 00.

Fiske

Fastigheten ingår i Gagnef-Mockfjärds fiskeomvårdsområdesförening.

Fiskeområdet är variationsrikt och erbjuder fiske i forsar, större sjöar av fjällkaraktär, små skogstjärnar och småsjöar samt Dalälven.

Fiskerätt ingår och fiskerättsbeviset ger även rätt till kräftfiske.

För ytterligare information se: www.gagneffiske.se eller kontakta ordföranden Elis Langemar 070-675 07 94.

Rättsförhållande

Fastighet

Gagnef Ytterbacka 16:10

Ägare

Mikael Judén 1/3
Anna-Lena Judén 1/3
Jan Erik Christer Judén 1/3

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 78,4 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 67,5 ha
Myr/kärr/mosse 9,0 ha
Väg och kraftledning 0,4 ha
Inägomark 0,8 ha
Övrigmark 0,4 ha
Summa: 78,1 ha

Taxeringsvärde

Fastigheten är taxerad som obebyggd lantbruksfastigheter (typkod 110). Skogsmark: 1 981 000 kr Skogsimpediment: 37 000 kr Summa: 2 018 000 kr
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Karta

Mäklare

Areal | Falun

Kaserngården 4, 4 tr
791 40   Falun
Alla objekt från Falun

Ansvarig mäklare

Kerstin Granath
Kerstin Granath
Reg. fastighetsmäklare
Jägmästare
070-5566768

Fastighetsmäklare

Fredrik Skovshoved
Fredrik Skovshoved
Civilekonom
Reg, fastighetsmäklare
070-995 75 35

Dela

Jag är intresserad av fastigheten
Gagnef & vill bli kontaktad

Mäklaren för Gagnef kommer bli informerad och återkomma till dig inom kort.

Bevaka kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Visa & välj bevakningskriterier