Gärsnäs Gård

Fastighet med 233 ha åkermark. Bostadshus och ekonomibyggnader.
Areal: 255 ha
Kommun: Simrishamn
Objektstyp: Gård
Prisidé: 110 000 000 SEK
Anbudsdag: 2/3 2020
Visning:
5/2 2020
Föranmälan krävs.
8/2 2020
Föranmälan krävs.
19/2 2020
Föranmälan krävs.
22/2 2020
Föranmälan krävs.
På Gärsnäs Gård är förutsättningarna för en väl avkastande och rationell spannmålsodling mycket goda. Arronderingen är god och jordarna är i sig av bästa sort och väldränerade. Lägg därtill god tillgång på gödsel i närområdet, så blir förutsättningarna inte mycket bättre än så. Slutligen finns på Gärsnäs Gård en modern torkanläggning, väl anpassad efter driftsinriktningen. Bostadshuset är rymligt, praktiskt och behagligt. Vid den genomgripande renoveringen på 1970-talet behölls i stora delar tidlösa inslag såsom kakelugn, stengolv och det engelska rummet. Historiskt mättes spannmålsgårdars omfattning av antalet hästar som fanns på gården. På Gärsnäs gård fanns 40 hästar, ett tydligt mått på gårdens storhet.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Simrishamn
Lilla Rådmansgatan 2
272 31   Simrishamn
Martin Lindskog
Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-590 99 41

Bilder (25)

Foto: Husfoto, Martin Lindskog, Victoria Lindh

Fastighetsuppgifter

Bostadsbyggnader

Bostadshuset

Rymlig villa ursprunglig uppförd i början av 1900-talet, genomgående renoverad 1975 och därpå löpande underhållen. Taxerad boyta uppgår till 294 m² boyta och motsvarande biyta är 127 m².

På nedervåningen i groventrén nås tvättrummet och kylrummet. Därpå följer köket, renoverat på 2000-talet med IKEA-inredning. Golvet är beklätt md klinkergolv och vitvarorna byttes samtidigt. I andra delen av groventrén ligger det engelska rummet, som sig bör har svart, vackert stengolv och gröna väggar. Två toaletter på nedervåningen. I den rymliga finentrén ligger ett stiligt stengolv och från finentrén nås stora vardagsrummet med sin tjusiga kakelugn och matrummet.

Övervåningen inleds med en stor möblerbar hall med balkong och därpå följer två mindre sovrum samt två större sovrum, bådadera med garderober. Tidstypiskt badrum med duschkabin, wc och bidé.

Källaren under del av byggnaden, med kontor, allrum, två förråd och en Tylö bastu med två lavar samt dusch intill. Uppvärmning i vattenburen centralvärme från pannan genom kulvert samt ovan nämnd kakelugn. Avlopp till trekammarbrunn, installerad 1976. Dricksvatten från grävd brunn i trädgården.

I trädgården finns höstisolerat uterum och tre växthus varav det nyaste uppfört 2018 med 24 m² byggyta.
Strax intill bostaden ligger det kombinerade garaget/försäljningslokalen. Uppvärmning med direktverkande el.

Ytterligare interiörbilder kan beställas av Martin Lindskog.

Bostadshuset tillgängligt för köparen fr.o.m 2021-07-01.

Rättarbostaden

Rättare Backs hemvist har inte varit bebodd på 50 år. Byggnaden i sig är mycket tilltalande, men renoveringsbehovet är stort.

Arbetarbostad

Enklare bostad med renoveringsbehov. På nedervåningen tre rum och kök och på övervåningen två rum och hall. Separat vattenburen centralvärme med oljepanna och separat avlopp.

Arbetarbostaden tillgänglig för köparen fr.o.m 2021-07-01.

Energideklaration

Nej.

Ekonomibyggnader

Nya torken

Dubbel Tornum satstork uppförd 2015 om 35 m³ vardera, sammanbyggd med den äldre torken. Grop om 27 m³, sex lagringsfickor om totalt 586 m³ och rundburk om 1 044 m³. Alcon rundbalpanna, med plats för tre rundbalar, installerad 2015 med stämplad effekt 466 kW. Personalutrymmen, provtagningsrum samt styr- och reglercentral.

Tillgänglig för köparen fr.o.m 2021-07-01.

Gamla torken

Bjurenwall satstork uppförd 1976, modifierad 1987 till kontinuerlig tork. Sedan 1982 har halmpannor använts. Vid modifieringen 1987 byttes oljepannan ut med en ny oljepanna. Till oljepannan finns en fristående oljetank om 1,5 m³. Den huvudsakliga värmekällan har varit halmpannor, således har oljepannan använts sparsamt. Femton lagringsfickor med sammanlagd volym om 1 045 m³. Den gamla torken används idag till att kyla spannmål. Westrup rensmaskin tillverkad av Kamas, lämplig för samtliga sädesslag samt raps.

Tillgänglig för köparen fr.o.m 2021-07-01.

Finjahallen

Maskinhall i plåt uppförd 2005 på gjuten platta, byggyta om drygt 570 m². Invändig invallad dieseltank om 5 m³.

Tillgänglig för köparen fr.o.m 2021-07-01.

Halmladan

Halmlada i plåt uppförd 2014 med packat jordgolv, byggyta om drygt 210 m².

Gamla fårstallet

Äldre ekonomibyggnad med stenväggar och gjutet golv, byggyta om drygt 340 m². Används till förvaringsutrymme och halmlada.

Kostallet

Ekonomibyggnad med stenväggar och gjutet golv, byggyta om knappt 1 000 m². Kalluftsplantork om 161 m2, som används som gräsfrötork samt maskinförvaring.

Uthus

Byggnad med gjutna golv om drygt 180 m² byggyta som används till att förvara sprutmedel i separat kasun, gödselrum samt däckförråd.

Verkstad

Ändamålsenlig verkstad om drygt 300 m² med smedja, modernare verkstad och förvaringsutrymme.

Hilmas

Enklare byggnad om drygt 80 m², som används till redskapsskjul.

Övrigt

Pumphus.

Vatten

Separat grävd vattenkälla för driften i anslutning till fårhuset.

Skog och mark

Åker

Åkermarksarealen är fördelad i cirka 75 ha av klass 10, cirka 75 ha av klass 8 och cirka 80 ha av klass 7 i jord- och skogsklassificeringen i Skåne län.

De genomsnittliga skördeutfallen de senast sju åren enligt nedan:

Vårkorn (kg/​ha):
7 790 (2013), 8 250 (2014), 8 720 (2015), 7 390 (2016), 8 740 (2017), 3 980 (2018), 8 400 (2019).

Höstraps (kg/​ha):
4 650 (2013), 4 290 (2014), 5 000 (2015), 4 175 (2016), 3 437 (2017), 4 050 (2018), 5 150 (2019).

Höstvete (kg/​ha):
8 964 (2013), 10 760 (2014), 10 690 (2015), 10 640 (2016), 10 210 (2017), 6 400 (2018), 9 600 (2019).

Ängsgröe (kg/​ha):
1 193 (2013), 1 198 (2014), 1 165 (2015), 648 (2016), 362 (2017), 677 (2018), 750 (2019).

Höstkorn (kg/​ha):
8 990 (2013), 8 130 (2014).

Sockerbetor (polsocker, ton/​ha):
14,5 (2014), 13,71 (2015), 15,19 (2016), 13,99 (2017), 14,09 (2018).

Fastighetsägaren har haft ett mångårigt samarbete med Smågris Syd AB, som bedriver smågrisproduktion på fastigheten Simrishamn Gärsnäs 1:71.

Fastighetsägaren har tecknat avtal med Skånefrö avseende odling av Angsgröe på 17 ha 2021.

För det fall att fastighetsbildningen inte är avslutad före 2020-⁠11-⁠01 och tillträdesdagen inte infallit, så är åkermarken tillgänglig för köparen fr.o.m. detta datum, bortsett från ej skördade eller lagrade sockerbetor. 2020-⁠11-⁠01 är 50 ha insått med höstvete, 43 ha insått med raps och 17 ha med Ängsgröe, avsedd för skörd 2021. Insådd areal tillfaller köparen utan tillkommande vederlag.

Markkartering genomförd 1999, 2008 och 2017.

Följande kompletterande information må beställas av Martin Lindskog:

Uppgifter om uppgörelsen med Smågris Syd AB samt gödselanalyser.
Markkarteringskartor samt tillhörande analysfiler.
SAMansökan 2019 samt blockkarta.

Betesmark

Merparten av betesmarken upplåten genom femårigt arrendeavtal.

Jakt

Fastighetsägaren kommer att förbehålla sig jakträtten i 10 år på cirka 25 ha, i fastigheten östra del. Området är markerat med grön färg på bilagd fastighetskarta.

Rättsförhållande

Fastighet

Simrishamn Gärsnäs 1:16

Ägare

Birger Bernhoff 1/1

Taxeringsvärde

Se prospekt.

Inteckningar

Penninginteckningar om 10 miljoner kr kommer att följa fastigheten.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras ej för fysisk person. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver förvärvstillstånd.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Martin Lindskog
Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare
0414-178 70
070-590 99 41

Senast inkomna fastigheter till försäljning