Glöte

Skog och jakt i Glöte
Areal: 322 ha
Kommun: Härjedalen
Objektstyp: Skog
Prisidé: 2 800 000 SEK
Anbudsdag: 10/10 2022
Ungskogsfastighet med ca 200 ha produktiv skog, 6 099 m3sk. Jakt i viltvårdsområde om ca 20 000 ha.

Vackert belägen skogsfastighet om 322 ha som medger jakt i viltvårdsområde om ca 20 000 ha! Ungskogsdominerad skogsfastighet belägen i Glöte ca 10 km öster om Lofsdalen och ca 60 km väster om Sveg.
Fastigheten är obebyggd och mycket naturskönt belägen med utsikt över de omkringliggande fjälltopparna, med närhet till Lofsdalens alpina fjälldestination. Total areal om ca 322 ha varav ca 200 ha produktiv
skogsmark. Åldersklassfördelning visar på klart övervägande andel tillväxtskog i ålder upp tom 60 år med en årlig tillväxt om ca 398 m³sk/år. Totalt virkesförråd om 6 099 m³sk. Fastigheten ger jakt på mycket stor areal då den ingår i Glöte viltvårdsområde som omfattar hela ca 20 000 ha.

​Fastigheten erbjuder:
– Fin investering/kapitalplacering, med uteslutande ung och gallringsskogar med god tillväxt vilket ökar den årliga volymen/värdet på fastigheten
-Mycket goda rekreationsmöjligheter med, jakt, fiske, skidåkning (tur, längd och alpint) som bör täcka in det mesta för den friluftsintresserade, allt i ett mycket vackert område med direkt närhet till de omgivande fjällen

Kontakta Areal

Thomas Persson

Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare

Glöte

Thomas Persson

Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-290 60 58

Bilder

Visa alla 16 bilder
Visa alla 16 bilder

Foto: Thomas Persson, Areal och Morgan Grip

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skogsmark

På fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad i mars 2020 av Henrik Österdahl. Skogsbruksplanen är sedan uppdaterad med årlig tillväxt samt korrigerad med utförda åtgärder. Enligt skogsbruksplanen omfattar skogsmarken idag 200,9 ha och har ett virkesförråd om 6 099 m³sk. Skogsbruksplanen visar på mycket stor tyngd mot växande yngre skog upp till 60 år. Övervägande andel tall och gran. Även viss andel contorta och björk.

Skogsvård

Enligt skogsbruksplanen finns behov av markberedning och plantering om ca 54 ha, samt av återväxtkontroll av ca 36 ha. Köparen övertar ansvaret för samtliga återväxt-åtgärder, röjning och all övrig skogsvård och eventuell hjälpplantering på fastigheten.

Nyckelbiotoper, forn- och kulturlämningar

Enligt registrerade uppgifter i SeSverige berörs fastigheten idag av en nyckelbiotop samt ett biotopskyddsområde. Utöver detta finns inga ytterligare områden med höga naturvärden, nyckelbiotoper eller dylikt, registrerade. (Källa SeSverige)

Jakt

Fastigheten ingår i Glöte viltvårdsområde. Viltvårdsområdet omfattar en areal om ca 20 000 ha. Småviltsjakten inkl björnjakten bedrivs på hela arealen och älgjakten är indelad i 5 älgjaktslag. Ägare till fastigheten har rätt till del i Viltvårdsområdet enligt gällande stadgar. Köparen övertar till fastigheten all tillhörande jakträtt per 2023-07-01 om inget annat avtalats per kontraktsdagen.

Glöte Viltvårdsområde består av ca 130 fastigheter som ägs av ungefär 150 delägare. 78 % av fastigheterna är privatägda, resterande 22 % ägs av skogsbolag och liknande verksamheter. Området omfattar ca 20 000 ha varierande marker i fjällnära skogar.

Fiske

Fastigheten ingår i Lofsdalen-Glöte fiskevårdsområde som omfattar totalt ca 50 000 ha. Lofsdalen-Glöte fiskevårdsområde är ett ca 50.000 hektar stort område där fjällbäckar, tjärnar och sjöar oftast ligger helt ostört i natursköna områden.

För mer info se https://fiskailofsdalenglote.se/

Rättsförhållande

Fastighet

Härjedalen Glöte 1:7

Ägare

Petra Nordh 1/2
Magnus Gisselman 1/2

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 320,6 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 200,9 ha
Skog med restriktion 8,3 ha
Impediment 102,4 ha
Inägomark 1,8 ha
Väg och kraftledning 1,1 ha
Övrigmark 8,0 ha
Vatten 0,4 ha
Summa: 322,9 ha

Taxeringsvärde

Typkod 110 (Lantbruksenhet obebyggd), taxeringsvärde år 2020
Betesmark 5 000 kr
Skogsmark 3 588 000 kr
Skog med restriktion 14 000 kr
Skogsimpediment 150 000 kr
Summa: 3 757 000 kr

Inteckningar

På fastigheten finns en inteckning med en total summa om 2 250 000 kr.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs för privatperson ej bosatt inom Härjedalens kommuns glesbygdsområde. Förvärv krävs alltid av juridisk person. Tillståndspliktigt förvärv söks hos Länsstyrelsen i Jämtlands län. Ansökningsavgift för privatperson 4 600 kr och för juridisk person 7 100 kr. Övriga upplysningar gällande förvärvstillstånd: Förvärvstillstånd ansökes av köparen i samband med upprättande av köpekontrakt mellan parterna (köpare och säljare). Ansvarig fastighetsmäklare tillhandahåller ansökningshandlingar och medverkar till att ansökan lämnas in till Länsstyrelsen.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Karta

Mäklare

Areal | Östersund

Ringvägen 2
831 34   Östersund
Alla objekt från Östersund

Ansvarig mäklare

Thomas Persson
Thomas Persson
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-290 60 58

Fastighetsmäklare

Sofia Palmkvist
Sofia Palmkvist
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-290 60 16

Dela

Bevaka kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Visa & välj bevakningskriterier