Grägarp

Rejäl gård i Grägarp endast 3,5 km till torget i Vimmerby. Stilig Mangårdsbyggnad, 25 000 m³sk på 114 ha skogsmark samt strandlinje och fiske i Nossen.
Areal: 155 ha
Kommun: Vimmerby
Objektstyp: Gård
Prisidé: 22 250 000 SEK
Anbudsdag: 10/12 2021
I nära anslutning till gemytliga Vimmerby finner ni gården Grägarp 2:1, 1:3 om totalt 155 ha med stilfull Mangårdsbyggnad, virkesrik skogsmark, väl sammanhållen jordbruksmark samt strandlinje i sjön Nossen. Gården är välarronderad och betjänas av ett flertal skogsbilvägar. Av arealen utgör 114 ha produktiv skogsmark med ett virkesförråd om hela 24 964 m³sk samt 37 ha jordbruksmark.
Mangårdsbyggnaden är uppförd 1922 med en taxerad boyta om 244 m² och biyta om 58 m². Trevlig stil med bl.a. högt i tak, kakelugnar och fina listverk. Utöver Mangårdsbyggnaden finns komplementbyggnader och ekonomibyggnader. Till fastigheten hör ett antal arrendetomter i anslutning till sjön Nossen vilka genererar en årlig avkastning. Trevliga marker för jakt och rekreation samt fiske i sjön Nossen.

Till centrala Vimmerby har man från bostaden en cykeltur på ca 3,5 km.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Vetlanda
Storgatan 12
574 32   Vetlanda
Henrik Gunnarsson
Skogsingenjör
Reg. fastighetsmäklare
070-558 56 42

Bilder (69)

Fastighetsuppgifter

Bostadsbyggnader

Bostadshuset

Rejäl och stilfull Mangårdsbyggnad uppförd i trä/timmer 1922 på torpargrund med huggen stenfot. Stensatt matkällare under mindre del av huset. Tak med orange plåt, vit träfasad med ljusgrå omfattningar samt äldre fönster. Vackra rum med högt i tak, kakelugnar, fina listverk och trädetaljer. Altan på baksidan med utsikt över trädgård och omgivande betesmarker.

Boyta om 244 m² och biyta om 58 m² enligt fastighetstaxeringen. Uppvärmning via vattenburet värmesystem från jordvärmepump från ca 2011, samt sedan tidigare installerad vedpanna. Eget vatten från djupborrad brunn, enskilt avlopp till äldre, enklare system.

Nedre plan: Ingång via vacker veranda och mindre hall till hall/kapprum med plastmatta. Från hallen går trapp till övervåningen. Rum med två anslutande garderober, rum/matsal öppet via valv, heltäckningsmatta, två kakelugnar samt från matsalen utgång till altan på baksidan. Rum med plastmatta och kakelugn, kök med normal/enklare standard och vedspis, köksentré med handfat samt anslutande skafferi. Groventré med trapp till övervåningen och trapp till matkällaren. Mellan köket och hallen finns en toalett/wc med dusch.

Övre plan: Stor trapphall med anslutande garderob samt utgång till balkong, rum med heltäckningsmatta och kakelugn samt anslutande garderob, två sovrum med garderober, rum/matrum med anslutande trapphall, kök med enklare standard samt toalett/wc med badkar.


Byggnaden har underhålls- och renoveringsbehov men samtidigt stor potential med sina stora ytor, högt i tak och fina detaljer. Eldningsförbud råder i vedspis och kakelugnar då de ej nyttjats på länge.

Energideklaration

Kommer upprättas.

Driftskostnader

Följande uppgifter finns avseende driftskostnader. Elförbrukning ca 15 000 kwh, sophämtning ca 3 100 kr, försäkring ca 25 000 kr inkl. skogsförsäkring samt kommunal fastighetsavgift ca 15 434 kr. Fastighetsavgiften inkluderar även en del av arrendetomterna. Tillkommer gör bl.a. kostnad för sotning.

Uthus/Lägenhet

Byggnad uppförd i trä/timmer på stenfot under plåttak. El och vatten. Innefattar pannrum med gjutet golv och dusch, förråd med trägolv, kvarnrum med trägolv och trapp till övervåningen tidigare nyttjat som spannmålsförråd. Vidbyggd sneluta/carport med plåttak. Del av övervåningen innefattar en gästlägenhet med hall, ett sovrum, pentry samt toalett/wc. I pannrummet finns värmeanläggningen med IVT värmepump, vedpanna BAXI Bonus och ackumulatortank. Vattenanläggning med rening och hydropress/hydrofor.

Byggnad uppförd i trä/timmer på stenfot under plåttak. El och vatten. Innefattar pannrum med gjutet golv och dusch, förråd med trägolv, kvarnrum med trägolv och trapp till övervåningen tidigare nyttjat som spannmålsförråd. Vidbyggd sneluta/carport med plåttak. Del av övervåningen innefattar en gästlägenhet med hall, ett sovrum, pentry samt toalett/wc. I pannrummet finns värmeanläggningen med IVT värmepump, vedpanna BAXI Bonus och ackumulatortank. Vattenanläggning med rening och hydropress/hydrofor.

Ekonomibyggnader

Ladugård

Uppförd i trä/timmer på stenfot och tak med eternit. El och vatten. Innefattar på gaveln maskinhall/maskingarage med gjutet golv, f.d. mjölkrum, fähus med gjutet golv och äldre inredning, loge med trägolv, stort halmförråd samt vidbyggd lösdriftshall i trä med eternittak.
Ladugården ingår i jordbruksarrendet.

Uthus/Vedbod

Uppförd i trä/timmer med plåttak. El, ej vatten. Innefattar carport med gjutet golv, redskapsbod med gjutet golv, stor vedbod med gjutet golv, hönshus samt tillbyggt utedass.

Övriga byggnader

Enklare, äldre garage i trä med tegeltak. Ej el eller vatten.

Timrad bod, tak med äldre cementpannor. Ej el eller vatten.

Skog och mark

Åker- och betesmark

Jordbruksmarken ligger väl samlad i större, lättbrukade skiften med anslutning till vägen mot Vassemåla. Enligt skogsbruksplanen uppgår arealen till totalt 36,9 ha klassad som inägomark. Enligt fastighetstaxeringen uppgår arealen åkermark till 21 ha och arealen betesmark till 12 ha. Jordbruksmarken är utarrenderad som sidoarrende på 5 årskontrakt. Innevarande arrendeperiod löper till 2023-03-13. I arrendet ingår ca 20 ha åker och ca 12 ha betesmark. Årlig ersättning om 17 000 kr + moms. Arrendatorn har rätt att bedriva skyddsjakt på vildsvin. I arrendet ingår att arrendatorn disponerar ladugårdsbyggnaden.

Fastighetens stödrätter tillhör fastigheten men är uthyrda till arrendatorn under arrendeperioden.

Skogsmark

Fastighetens skogsmark är virkesrik och består av både mogen, slutavverkningsbar skog likväl som växtliga gallringsskogar. Skogsmarken är väl samlad och betjänas av både egna skogsbilvägar och från enskild väg. Virkesförrådet domineras av barrskogar men i anslutning till jordbruksmarken finns en del bestånd med lövinslag.
På fastigheten finns skogsbruksplan från SÖDRA vilken är upprättad vintern 2018/2019. Inför försäljningen har befintlig plan räknats upp med teoretisk tillväxt för åren 2019-2021 samtidigt som justeringar har gjorts efter gjorda uttag. Enligt den uppdaterade skogsbruksplanen uppgår arealen produktiv skogsmark till 113,9 ha med ett virkesförråd om totalt 24 964 m³sk, (219 m³sk/ha). Trädslagsfördelningen är tall 51 %, gran 47 % och löv 2 %. Fastighetens medelbonitet är beräknad till 7,8 m³sk/ha och år och årlig tillväxt uppskattas till ca 787 m³sk.

Av virkesförrådet utgör hela ca 12 400 m³sk skog i huggningsklass S1 och S2 med stor avverkningspotential.
Av arealen utgör 51,6 ha (45 %) gallringsskog i huggningsklass G1 med stor värde- och volymtillväxt.

Befintliga rishögar/flishögar tillhör Säljaren och är sålda. Följer ej fastigheten.

Se vidare i bifogade avdelningsbeskrivningar, sammanställningar samt skogskarta.

Jakt

Med hänsyn till fastighetens karaktär med större skogspartier, rejäla skiften jordbruksmark samt närheten till vatten så erbjuds möjligheter till trevliga jaktupplevelser.
Jakträtten är muntligt upplåten innevarande jaktår, fram till 2022-06-30. Jakttornen tillhör jaktlaget.
Fastigheten ingår i älg- och kronskötselområde samt i lokalt älgjaktslag om ca 950 ha.

Fiske

Fiskerätt i Nossen inkluderat kräftfiske. I övrigt sedvanligt insjöfiske på bl.a. abborre och gädda.

Arrendetomter

I anslutning till sjön Nossen finns ett antal arrendetomter upplåtna via kontrakt om bostadsarrende. Avtalen är 5-årskontrakt med ursprungligt tillträdesdatum 2016-07-01. De sex avtalen ger i dagsläget en årlig intäkt om totalt ca 80 000 kr. Erlagd ersättning för innevarande arrendeår tillfaller Säljarna i sin helhet. Med arrendena följer rätt till husbehovsfiske med handredskap.

Övrigt

Mer information om Grägarp med omnejd se www.vimmerby.se.

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Någon uppmarkering av fastighetsgränser kommer ej att utföras av Säljaren.

Rättsförhållande

Fastighet

Vimmerby Grägarp 2:1, 1:3

Ägare

Thomas Hall 1/2
Vincent Hall 1/2

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 109,0 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 113,9 ha
Impediment 0,3 ha
Inägomark 36,9 ha
Väg och kraftledning 2,6 ha
Övrigmark 1,5 ha
Summa: 155,2 ha

Taxeringsvärde

Typkod 120 (Lantbruksenhet bebyggd), taxeringsvärde år 2020
Åkermark 960 000 kr
Betesmark 247 000 kr
Skogsmark 8 814 000 kr
Skogsimpediment 2 000 kr
Tomtmark 1 262 000 kr
Småhusbyggnad 1 521 000 kr
Ekonomibyggnader 86 000 kr
Bostadsbyggnader 796 000 kr
Summa: 13 688 000 kr

Inteckningar

Antal 2 st
Totalt belopp 390 000 kr
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Henrik Gunnarsson
Skogsingenjör
Reg. fastighetsmäklare
0383-561 50
070-558 56 42

Kontaktperson

Claes Arvidsson
Skogskandidat
070-200 48 13

Bevakning av kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Blekinge
Dalarna
Gävleborg
Gotland
Halland
Jämtland
Jönköping
Kalmar
Kronoberg
Norrbotten
Örebro
Östergötland
Skåne
Södermanland
Stockholm
Uppsala
Värmland
Västerbotten
Västernorrland
Västmanland
Västra Götaland
Alla nivåer
0-5 Mkr
5-10 Mkr
10-15 Mkr
+15 Mkr

Senast inkomna fastigheter till försäljning