Gränum

Välskötta skogar med 61 000 m3sk . Juridisk person kan förvärva.
Areal: 294 ha
Kommun: Olofström
Objektstyp: Skog
Prisidé: 55 000 000 SEK
Anbudsdag: 7/2 2022
Gränumsåsen präglar på många olika sätt aktuell del av Olofström Gränum 10:11, som härmed utbjuds till försäljning, vyerna är storslagna, landskapet är böljande och därmed är förutsättningarna för skogsproduktion mycket goda. Spåren av gamla boplatser nära vattensamlingar i såväl skogsmiljö som kring Kärrsjön är påtagliga.

Skogen är barrdominerad, välbestockad och har sedan många år lydit under professionell förvaltning, sedan 2018 av Södra skogsägarna. Skiftena består av ett större skifte om drygt 200 ha och två, relativt näraliggande skiften om 50 respektive 30 ha och de är belägna i västra Blekinge, mellan Olofström och Svängsta.

Försäljningen riktas mot såväl juridisk person som privatpersoner. Eftersom säljaren är juridisk person krävs inte sedvanlig jordförvärvsprövning för det fall att köparen är juridisk person.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Hässleholm
Garnisonsvägen 16
281 35   Hässleholm
Martin Lindskog
Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-590 99 41

Bilder (18)

Foto: Martin Lindskog, Areal.

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skogsmark

Skogsskiftena har sedan en längre tid lytt under professionell förvaltning, Södra har haft förvaltningsuppdraget sedan 2018. Skogsbruksplanen är upprättad av Södra Skogsägarna 2018-06-30 och har korrigerats för genomförda avverkningar och tillväxt. Skogsskiftena är välskötta och skogsvårdsåtgärderna är väl i fas, röjningsbehovet i planperioden är drygt 9 ha.

Nyckeltal
Virkesförråd knappt 61 000 m³sk
Medelbonitet 8,9 m³sk/ha/år
Beräknad tillväxt per år innevarande planperiod cirka 1 800 m³sk
Trädslagsfördelning 8 % tall, 53 % gran, 12 % löv och 27 % ädellöv

I föreliggande fastighetsbeskrivning visas ett extrakt från skogsbruksplanen. Komplett skogsbruksplan beställs av Martin Lindskog.

Jakt

Tillgänglig för köparen fr.o.m. 2024-07-01.

Övrigt

Äldre ekonomibyggnad om cirka 50 m² byggyta av överloppskaraktär placerad i avdelning 3105 i skogskartan.

Rättsförhållande

Fastighet

Olofström Gränum 10:11, del av

Ägare

Mellby Gård Jordbruks AB 1/1

Areal

Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 271,6 ha
Väg och kraftledning 4,2 ha
Övrigmark 10,9 ha
Vatten 7,9 ha
Summa: 294,6 ha

Taxeringsvärde

För fastighetens beräknade taxeringsvärde se prospektet.

Inteckningar

Inga penninginteckningar följer fastigheten. Inga lån skall övertas av köparen.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras ej vare sig för fysisk eller juridisk person (exempelvis aktiebolag).

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Martin Lindskog
Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-590 99 41

Fastighetsmäklare

Gunnar Jönsson
Reg. fastighetsmäklare
Skogsmästare
0456-105 52
072-331 05 52

Bevakning av kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Blekinge
Dalarna
Gävleborg
Gotland
Halland
Jämtland
Jönköping
Kalmar
Kronoberg
Norrbotten
Örebro
Östergötland
Skåne
Södermanland
Stockholm
Uppsala
Värmland
Västerbotten
Västernorrland
Västmanland
Västra Götaland
Alla nivåer
0-5 Mkr
5-10 Mkr
10-15 Mkr
+15 Mkr

Senast inkomna fastigheter till försäljning