Håckren

Sammanhållen yngre skog med god tillväxt längs södra stranden av Håckrenmagasinet cirka 15 km söder om Mörsil. Möjlighet för juridisk person som köpare.
Areal: 605 ha
Kommun: Åre
Objektstyp: Skog
Prisidé: 20 000 000 SEK
Anbudsdag: 18/9 2020
På uppdrag av stiftelsen Världsnaturfonden WWF försäljes härmed fastigheten Åre Håckren 2:7. Fastigheten ligger i ett enda sammanhållet block längs södra stranden av Håckrenmagasinet, cirka 15 km söder om Mörsil. Skogen har en tyngdpunkt på yngre skog med god tillväxt.

Totalt uppgår virkesförrådet till cirka 58 000 m3sk. Ett villkor från säljaren är att köparen ska vara certifierad enligt FSC.

Säljaren är juridisk person vilket möjliggör för juridiska personer som köpare.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Karlstad
Södra Kyrkogatan 6 A
652 24   Karlstad
Tomas Karlsson
Skogsmästare, civilekonom DHS
Reg. fastighetsmäklare
070-638 62 60

Bilder (21)

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skogsmark

Den produktiva skogsmarksarealen uppgår till 535 hektar med ett bedömt virkesförråd om 57.955 m3sk. Arealen fördelas ungefär lika mellan röjnings-, gallrings och slutavverkningsskog. Cirka 75 hektar är återbeskogat med contortatall som nu är cirka 15 år gammalt.

Läs mer och detaljerat i bifogad skogsbruksplan. Skogsbruksplanen är upprättad av Hans Hamilton under juni månad 2020.

Nyckelbiotoper

Det finns sexton stycken registrerade nyckelbiotoper på fastigheten, omfattande cirka 30 hektar, varav cirka 5 hektar är skyddade som biotopskydd. För resterande nyckelbiotoper har säljaren gjort en intresseanmälan om formellt skydd hos Länsstyrelsen och Skogsstyrelsen. Eventuell ersättning för ett formellt skydd kommer att tillfalla köparen av fastigheten.

Naturreservat

Bildande av naturreservat pågår avseende 30,1 hektar mark i direkt anslutning till Järvdalens naturreservat. Dels i fastighetens sydvästra hörn och därutöver cirka 1,5 km öster därom, längs fastighetsgränsen. Områdena framgår i skogsbruksplanen och dess karta. Intrångsersättningen för naturreservatet tillfaller säljaren.

Jakt

Jakträtten är upplåten fram till 2022-06-30.

FSC-certifiering

Ett villkor från säljaren är att köpare ska vara certifierad enligt FSC. Läs mer om certifiering på: https://se.fsc.org/se-se

Rättsförhållande

Fastighet

Åre Håckren 2:7

Ägare

Stiftelsen Världsnaturfonden WWF

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 618,0 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 534,9 ha
Impediment 24,6 ha
Övrigmark 45,6 ha
Summa: 605,1 ha

Taxeringsvärde

Typkod 110 (Lantbruksenhet obebyggd), taxeringsvärde år 2017
Summa: 12577000 kr

Inteckningar

Det finns 9 500 000 kr i uttagna datapantbrev som övertas av köpare. Inga lån ska övertas.

Förvärvstillstånd

Fastigheten ligger i glesbygdsområde. Därmed krävs förvärvstillstånd för köpare som inte varit mantalsskrivna inom glesbygdsområde i Åre kommun det senaste året. Ansökan om förvärvstillstånd kostar 4600 kr för både fysisk person och juridisk person.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Tomas Karlsson
Skogsmästare, civilekonom DHS
Reg. fastighetsmäklare
054-18 84 48
070-638 62 60

Fastighetsmäklare

Jonas Jonsson
Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare
0651-688 51
070-569 09 35

Jag är intresserad av fastigheten Håckren och vill bli kontaktad

Bevakning av kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Blekinge
Dalarna
Gävleborg
Gotland
Halland
Jämtland
Jönköping
Kalmar
Kronoberg
Norrbotten
Örebro
Östergötland
Skåne
Södermanland
Stockholm
Uppsala
Värmland
Västerbotten
Västernorrland
Västmanland
Västra Götaland
Alla nivåer
0-5 Mkr
5-10 Mkr
10-15 Mkr
+15 Mkr

Senast inkomna fastigheter till försäljning