Hålltorp

Enastående egendom i Varnhems vackra omgivning. 197 ha skog, 59 ha inäga.
Areal: 273 ha
Kommun: Skara
Objektstyp: Gård
Prisidé: 30 000 000 SEK
Anbudsdag: 14/6 2021
Hålltorp är en praktfull egendom med lång historik som kan härledas ända tillbaka till 1600-talet. Gården är belägen i Vallebygdens mycket vackra omgivningar utanför Varnhem, mellan Skara och Skövde.
Här möts man av en rymlig mangårdsbyggnad med äldre karaktär som under 2000-talet genomgått omfattande åtgärder till att vara ett boende med mycket bra standard.
Förutom ett enastående boende får man också sammanlagt 273 ha landareal. Skogen som utgör 197 ha utmärker sig med en tilltalande åldersstruktur med skog med bra framtida tillväxt. Inägomarken omgärdar gårdscentrum och utgör 55 ha varav 43 ha åkermark och 12 ha betesmark.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Skövde
Vasagatan 35 B
541 31   Skövde
Kristian Strandell
Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-607 37 13

Bilder (60)

Foto: Kristian Strandell

Fastighetsuppgifter

Bostadsbyggnader

Mangårdsbyggnaden

Hålltorps mangårdsbyggnad är uppförd 1888 av större modell och har en byggnadsstil som skapar entusiasm. Utvändigt är huset beklädd med stående träpanel som målades om 2017. Taket är omlagt med utbytt underlag och ovanliggande tvåkupigt lertegel. Invändigt har omfattande renovering genomförts på nedre plan men där rumsindelning och äldre byggnadsdetaljer i möjligast mån bevarats. Övre plan som var oinrett så sent som 2009 men är sedan dess ett fullt inrett våningsplan. Därmed är den taxerad boarean hela 367 kvm. Standarden är genomgående hög med genomtänkta materialval och väl genomförda renoveringar och förbättringar.

Nedre våningsplan inleds via huvudentréns veranda med snickarglädje till en stor välkomnande hall. I hallen finns avhängningsyta för kläder samt ett badrum med dusch, wc och tvättställ med klinkergolv och elgolvvärme.
Till höger om hallen finns ett mycket trivsamt allrum som leder vidare till ett tillbyggt uterum med golvvärme från 2017 som planerats väl med stora fönster och glasdörr som leder via trappan i Kinnekullesten till trädgården.

Till vänster om hallen ligger husets kök som har lantlig stil. Köket nås även via en egen köksingång på huset norra gavel. Skåpsinredningen är platsbyggd av Skärvs snickeri och nymålat i grå ton och köket har den utrustning som krävs i ett modernt hem. I anslutning till köket finns ett köksskafferi och en serveringsgång, även den med platsbyggd skåpsinredning, som leder vidare till klädvårdsrummet och tvättstugan som är det enda utrymmet som inte renoverats på senare tid. I klädvårdsrummet finns en utgång till bostadens baksida.

På nedre våning finns givetvis också storsalen och biblioteket. I dessa rum finns kakelugnarna kvar men de har ej eldats i på länge och är därför belagda med eldningsförbud. För den som vill börja elda krävs provtryckning och eventuella åtgärder innan de tas i bruk.

Nedre plan avslutas med ett rum som inretts som sovrum med platsbyggda garderober från golv till tak.

Våningsplan två når man via den stora hallen på nedre plan och möts först av en hall. Från hallen når man flertalet av våningsplanets rum där det första är ett stort rum med stora fönsterpartier och en takhöjd över det normala. Utsikten från rummet är över de egna åkerägorna. Vardagsrummet är rymligt med massiva trägolv och synliga takbjälkar och timmerväggar. Här står också rotekistan som följer gården. Vidare finns två kontorsum som fungerar lika bra som sovrum samt ytterligare ett sovrum.

Badrummet är mycket generöst tilltaget med duschplats, badkar, tvättställ och en helt ny bastu med elaggregat. Badrummet har förstås kakelbeklädda väggar och klinkerplattor med vattenburen golvvärme på golvet. På övre plan finns också en separat toalett med wc och tvättställ samt kaklade väggar och klinkergolv. Flera förrådsgarderober finns också på övre plan.

Uppvärmningen av mangårdsbyggnaden sker med bergvärmepump som installerades 2005. Den gamla pannan och ackumulatortanken är också kvar. Värmecentralen är placerad i källaren som finns under en mindre del av huset. Här finns även matkällare och förråd. Vatten och avlopp anslöts till det kommunala nätet 2013. Gårdens vattenbrunn finns kvar men används ej idag.

På nedre plan och källare finns fönsterlås i alla fönster och larm är installerat. Fiber finns via Vallebygdens energi. 2008 gjordes en radonmätning som visade en radonhalt om 210 Bq/m3. Ingen energideklaration kommer att upprättas.

Nämnas bör också att de 4 robotgräsklipparna som underlättar trädsgårsskötseln ingår i överlåtelsen.

Ekonomibyggnader

Ekonomibyggnader

lygelbyggnader
Hålltorps mangårdsbyggnad flankeras av två flygelbyggnader på vardera sida om gårdsrundeln. Den södra flygelbyggnaden är ett gammalt timrat sädesmagasin i två våningar. Idag används det som en av gårdens förrådsbyggnader.
Den norra flygelbyggnaden är den forna drängstugan som än idag är orörd invändigt. Dock har nya kopplade fönster satts in på samma plats och med samma mått som de gamla. Drängstugan omfattar 4 rum och snickarbod på nedre plan där kakelugnarna finns kvar. Även på övre plan finns kakelugnarna kvar i de två sovrummen på vardera sida om hallen. Drängstugan kan med fördel inredas för den som vill ha ytterligare boende på Hålltorp.
På båda byggnaderna har taket lagts om och beklätts med tvåkupigt lertegel.

Brygghus
Invid framfartsvägen finns ett äldre brygghus som troligen uppfördes under 1600-talet med timrade väggar i en gammal skiftesverkteknik som placerats på en stenfot. Byggnaden har med åren fått sättningar och behöver lite omvårdnad för att återställas till sitt ursprungliga skick.

Vagnsskjul
Enkelt vagnsskjul med jordgolv uppförd i trä. Även här har taket lagts om och beklätts med tvåkupigt lertegel.

Jordkällare
Jordkällare med överbyggnad med tegeltak.

Ladugård
På Hålltorp uppfördes på 1950-talet en rymlig ladugård av höghusmodell. Byggnadskonstruktionen i trä är imponerande och skicket alldeles utmärkt. Idag används den gamla murade djurdelen, som har gjuten platta, som förrådsutrymmen men den äldre stallinredningen i trä finns fortfarande kvar. Stalldelen är delad i två där den stora delen var för korna och den mindre delen för gårdens hästar. Här finns även ett mjölkrum och ett före detta hönshus. I den murade delens västra ände finns traktorgarage och bilgarage som även fungerar som redskapsförråd. Utvändigt är djurdelen spritputsad och välmålad. Ovanför ligger ett riktigt stort höränne med höhiss och skulltork som inte använts på länge. Logdelen är mycket rymlig och här finns gott om plats för uppställning av maskiner, husvagnar etc, på grusat golv. På taket ligger eternitplattor.
Utanför ladugården finns en gjuten gödselplatta.

Skog och mark

Åker- och betesmark

Hålltorps inägomark ligger väl samlad i gårdens västra del. Sammanlagt uppgår den stödberättigande åkermarksarealen till ca 43 ha.
Längst i väster ligger gårdens mer rationella åkermark som uppgår till ca 34 ha med bra skiftesindelning på blandade jordar med viss stenförekomst. Åkermarken öster om gårdscentrum omfattar ca 11 ha och är belägen i kanten där skogen börjar och består därmed av något mindre brukningsskiften som delvis betas. Här ligger också Hålltorps naturbetesmark som enligt skogsbruksplanen utgör ca 15 ha men där ca 12 ha är stödberättigad.
Marken är idag utarrenderad på 7-årsavtal där innevarande arrendeperiod går ut 31 december 2024. Den samlade arrendeintäkten uppgår till 100 500 kr/år. Stödrätterna tillhör markägaren och ingår vederlagsfritt vid överlåtelsen av fastigheten.

Skogsmark

Hålltorps skog utgör 197,4 ha produktiv skogsmark och är belägen i östra delen av fastigheten, på båda sidor om väg 49. Stor del av skogsmark är belägen i sluttningar med mycket bra tillväxt. Gran är därför det mest förekommande trädslaget och markerna är i huvudsak friska. Åldersfördelningen är bra med skog i alla åldersklasser med övervikt av bestånd i 40-60 år med hög löpande tillväxt. Gallring med underväxtröjning rekommenderas omgående i relativt stora arealer för bästa framtida tillväxt. Avverkningsförslaget under planperioden är på 11 840 m3sk där uttaget till 2/3-delar utgörs av föryngringsavverkning. Skogen är givetvis certifierad enligt både PEFC och FSC.

Virkesförrådet är uppskattat till drygt 33 000 m3sk vilket ger ett genomsnittligt virkesförråd om 168 m3sk/ha. Den beräknade medelbonitet uppgår till 8,7 m3sk/ha och den årliga tillväxten uppgår till 1 383 m3sk, vilket motsvarar 7 m3sk/ha. Det dominerande trädslaget är gran, 70 %, följt av löv 20 %, tall 8% och ädellöv, 2 %.
Ovanstående information är tagen ur bifogad skogsbruksplan som upprättades av Södra i april 2021.

Jakt

Jakten är idag utarrenderad årsvis. Älgjakten ingår i Varnhems jaktlag och Norra Billlingens älgskötselområde. De vanligast viltslagen är rådjur och älg men det förekommer allt mer frekvent Kronvilt i området. Därför omfattas Hålltorp ägor även av ett kronviltsskötselområde.

Soldattorp

På Hålltorps ägor ligger ett gammalt Soldattorp. Byggnadena är sedan 1990-talet avyttrade till Hembygdsföreningen som har arrendeavtal på tomten tom 2043.

Rättsförhållande

Fastighet

Skara Hålltorp 3:1, Falköping Segerstad 17:4

Areal

Areal enligt skogsbruksplan:
Övrigmark 7,9 ha
Skogsimpediment 8,5 ha
Inägomark 58,9 ha
Skogsmark 197,4 ha
Summa: 272,7 ha

Taxeringsvärde

För information se prospekt.

Inteckningar

Antal 1 st
Totalt belopp 23 750 000 kr

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Kristian Strandell
Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-607 37 13

Bevakning av kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Blekinge
Dalarna
Gävleborg
Gotland
Halland
Jämtland
Jönköping
Kalmar
Kronoberg
Norrbotten
Örebro
Östergötland
Skåne
Södermanland
Stockholm
Uppsala
Värmland
Västerbotten
Västernorrland
Västmanland
Västra Götaland
Alla nivåer
0-5 Mkr
5-10 Mkr
10-15 Mkr
+15 Mkr

Senast inkomna fastigheter till försäljning