Hanström

Bolagsskog
Areal: 137 ha
Kommun: Lilla Edet
Objektstyp: Skog
Prisidé: 18 000 000 SEK
Anbudsdag: 31/8 2022
Samlad skogsfastighet med bra tillgänglighet.

Samlad skogsfastighet ca 137 ha varav 113 ha är produktiv skogsmark med god tillgänglighet. Virkesförrådet är ca 18 800 skogskubikmeter och utgörs av gran och tallskogar i alla åldrar.
Kan köpas av bolag samt andra juridiska personer.

Åke Carlsson

Skogstekniker
Reg. fastighetsmäklare

Hanström

Åke Carlsson

Skogstekniker
Reg. fastighetsmäklare
070-363 56 35

Bilder

Visa alla 10 bilder
Visa alla 10 bilder

Foto: Åke Carlsson, Areal

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skogsmark

113 ha skogsmark ligger samlat i anslutning till enskilda vägar samt egna skogsvägar vilket gör att det är bra tillgänglighet. Bra växtlighet genom en god åldersfördelning samt en normal bonitet för området, 6,5 m3sk/ha. Den löpande årliga tillväxten nu är ca 700 m3sk vilket ger en volymtillväxt om ca 3,7%. Skogen är välskött och barrskogsdominerad med trädslagsblandningen 57 % gran, 34 % tall och 6 % löv. Virkesvolymen enligt den nyuppdaterade skogsbruksplanen är skattad till ca 18 800 m3sk vilket ger ett snittförråd om ca 166 m3sk/ha, av det är ca 6 200 m3sk klassat som slutavverkningsbar/mogen skog (S1+S2).

Jordbruksmark

På fastigheten finns dryga 2 ha jordbruksmark som inte varit brukad på senare tid.

Nyckelbiotop

Fastigheten berörs av en nyckelbiotop om 1,8 ha som berör bestånd 54 i skogsbruksplanen.

Jakt

Den sammanhängande fastigheten och omväxlande terrängen skapar goda möjligheter till jakt på älg och småvilt som rådjur, hare och även vildsvin. Jakten är tillgänglig från 23-07-01.

Rättsförhållande

Fastighet

Område av Lilla Edet Hanström 3:5

Ägare

AB Edethus 1/1

Areal

Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 113,0 ha
Inägomark 2,3 ha
Väg och kraftledning 1,4 ha
Övrigmark 5,4 ha
Myr/kärr/mosse 12,4 ha
Berg/hällmark 2,3 ha
Summa: 136,8 ha

Taxeringsvärde

Fastigheten saknar taxeringsvärde på grund av att den utgör del av ett större taxeringsenhet. Ett bedömt taxeringsvärde för skogsmarken utifrån uppgiven areal och befintligt taxeringsvärde är 5 010 000 kr.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras ej för fysisk person eller juridisk person (exempelvis aktiebolag).
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Karta

Mäklare

Areal | Vänersborg

Östra vägen 1
462 32   Vänersborg
Alla objekt från Vänersborg

Ansvarig mäklare

Åke Carlsson
Åke Carlsson
Skogstekniker
Reg. fastighetsmäklare
070-363 56 35

Dela

Jag är intresserad av fastigheten
Hanström & vill bli kontaktad

Mäklaren för Hanström kommer bli informerad och återkomma till dig inom kort.

Bevaka kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Visa & välj bevakningskriterier