Hästekulla

Välskött skog, åkermark med rationella skiften, jaktmöjligheter, kräftfiske, grustäkt och rymligt boende.
Areal: 189 ha
Kommun: Tibro
Objektstyp: Gård
Prisidé: 23 500 000 SEK
Anbudsdag: 7/12 2020
Hästekulla gård ligger strax öster om Tibro och är en egendom som erbjuder lite av varje. Gården omfattar 125 ha skog av varierande karaktär med välväxande granbestånd till tallmark på grusåsar. Åkermarken utgör 45 ha i välarronderade skiften i närhet till gårdscentrum som består av stort bostadshus, ladugård, maskinhall m.m. På Hästekulla bedrivs dessutom omfattande grustäktsverksamhet vilket ger ett tillskott till gårdens ekonomi. Jakten är tillgänglig för köparen och i angränsande ån Tidan kan fiske med bland annat god tillgång på kräftor bedrivas.
Gården säljes i första hand i sin helhet men kan säljas i delar om säljaren finner det fördelaktigt.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Skövde
Vasagatan 35 B
541 31   Skövde
Kristian Strandell
Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-607 37 13

Bilder (60)

Fastighetsuppgifter

Bostadsbyggnader

Mangårdsbyggnad

Med utsikt över de egna ägorna ligger Hästekullas mangårdsbyggnad som ursprungligen är uppförd under 1800-talet men där standarden i huvudsak är från 1980-talet. Byggnaden har delats till två boende, ett i vardera plan. Bostaden är en trähus som står på torpargrund och på taket ligger glaserade takpannor. Utvändigt är bostaden beklädd med stående träpanel som tilläggsisolerats och fönstren är av typen 2-glas. Boarean enligt taxeringsinformationen uppgår till
194 kvm.
Nedre våningsplan rymmer hall med toalett och ett stort vardagsrum och matsal till vänster. Rakt fram från hallen når man ett TV-rum som leder vidare till köket som är fullutrustat men med äldre fungerande utrustning. Innanför köket ligger ett sovrum.
Övre plan når man även via egen ingång. Här finns en möblerbar hall med utgång till balkong, rymligt kontor, ett äldre kök från 1950-talet, 3 sovrum samt ett badrum med wc, tvättställ och dusch som renoverades 2006. Flera garderobsutrymmen tillkommer.
Under halva huset finns en källare med tvättstuga (avloppet från tvättstugan kan täppas igen), ett pannrum samt ett badrum med dusch och en bastu med elaggregat.
Uppvärmningen av bostaden sker med jordvärmeanläggning som installerades 2003 med en Nibe värmepump. Vatten och avlopp är kommunalt och fiber har nyligen installerats och anslutits till huset.

Ekonomibyggnader

Ekonomibyggnader

Ladugård
Vinkelbyggd ladugård med plåttak innehållande logdel och djurdel. Djurdelen har murade väggar och äldre boxinredning på spaltgolv från tiden då det bedrevs köttdjursuppfördning på Hästekulla. Ovan djurdelen finns ett höränne. Logdelen rymmer ytor för lagring av potatis, torkanläggning samt lagrinsgsutrymmen. Torken är en Swegma 150 satstork från 1976 med tippgrop, skopelevator, uskruv i toppen och botten, tre självtömmande fickor och fyra stumfickor i anslutning till torken samt två större stumfickor på andra sidan med genomfart med spannmålsskruv för tömning. Här finns även två konfickor på ben. Den sammanlagda lagrinskapaciteten uppgår till ca 300 ton. Vidbyggt finns pannrummet där pannan är en Haga-panna, HMW-100, från 1976 med ny rökgasfläkt och med en oljetank om 2 700 liter. Utanför ladugården finns två gödselbrunnar om ca 300 resp 500 kbm.

Kalvstallet
Kalvstall med murade väggar, överbyggnad av trä och plåt på taket. Invändigt finns äldre inredning och utvändigt ligger en mindre gödselbrunn.

Maskinhall
Maskinhall med de ungefärliga byggnadsmåtten 12x28 meter. Gjuten platta, stomme i trä och plåt på tak och väggar. Idag har byggnaden använts för uthyrning av plats för husvagnar.

Verkstad och potatislager
Byggnad uppförd på 1960-talet med murade väggar och plåttak. Invändigt finns rymlig gårdsverkstad med oljebrännare och mekanisk utsug, före detta personalutrymmen samt ett potatislager på ca 200 kvm.

Pumphus
Mindre pumphus med murade väggar och plåttak.

Skog och mark

Åkermark

Sammanlagd inägomark enligt skogsbruksplan uppgår till 48 ha. EU-registrerad areal enligt jordbruksverkets blockareal uppgår emellertid till 44,6 ha åkermark. Jordarten består främst av mullhaltiga sandjordar som täckdikades på 1930 talet och efter kompletterad efter behov. Marken inklusive torken och gödselbrunnarna är utarrenderade till och med 2023-03-13 mot en arrendeavgift om 90 000 kr + moms. Stödrätter är markägarens egendom och ingår utan ersättning i samband med överlåtelsen av fastigheten. I anslutning till marken finns en mindre bevattingsdamm.

Skogsmark

Hästekulla omfattar 125,2 ha välskött produktiv skogsmark av varierande karaktär i lätt kuperad till plan terräng. Detta resulterar i varierande markförhållande, från grusås där tallskog dominerar till bördiga granmarker invid ån Tidan. Virkesförrådet är uppskattat till 21 403 m³sk vilket gör att Hästekulla idag har ett genomsnittligt virkesförråd på 171 m³sk/​ha med skog i alla åldersklasser. Trädslagsfördelningen är tall 63 %, tall 27 % samt löv 10 %.

Under planperioden ligger avverkningsförslaget på 5 600 m³sk, med jämn fördelning mellan föryngringsavverkning och gallring. Skogsmarken har en sammanlagd bonitet om 7,4 m³sk och en årlig tillväxt om 800 m³sk. Ovanstående information är hämtad från

bifogad skogsbruksplan, upprättad i oktober 2020.

Jakt och fiske

Hästekullas marker ingår i älgskötselområde. Inga arrendeupplåtelser föreligger och jakten är fri för köparen till nästa jaktår med start 2021-07-01. Vilttillgången bedöms som normal. Fiske efter kräftor med god tillgång kan bedrivas i ån Tidan där fastighetens fiskerätt uppgår till ca 700 m. I Tidan finns även tillgång till vanlig insjöfisk såsom gädda och abborre.

Grustäkt

Invid väg 49 ligger en grustäkt vars areal på Hästekulla omfattar ca 11 ha. Idag bedrivs brytning med täkttillstånd med ett sammanlagt uttag på 1 000 000 ton. Uttaget skall i genomsnitt vara 50 000 ton/​​​år med ett maximalt uttag om 100 000 ton/​​​år. Brytning får bedrivas utan senaste tidsbestämmelse. Hästekullas andel av uttaget har inneburit en intäkt de senaste åren på mellan 4-500 000 kr + moms. Ägaren till Hästekulla har även rätt till eget uttag om 50 ton/år.
Nuvarande nyttjanderättshavare är NCC roads vars avtal löper ut 2021-⁠⁠⁠12-⁠⁠⁠31. Nyttjanderättshavaren bedömer att verksamheten kommer att pågå 10-15 år till beroende på efterfrågan av naturgrus.

Rättsförhållande

Fastighet

TIBRO HÄSTEKULLA 1:1

Areal

Areal enligt skogsbruksplan:
Övrigmark 14,9 ha
Åkermark 48,0 ha
Skogsmark 125,2 ha
Skogsimpediment 0,4 ha
Summa: 188,5 ha

Taxeringsvärde

För information se prospekt.

Inteckningar

Antal 4 st
Totalt belopp 2 329 000 kr

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Kristian Strandell
Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-607 37 13

Bevakning av kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Blekinge
Dalarna
Gävleborg
Gotland
Halland
Jämtland
Jönköping
Kalmar
Kronoberg
Norrbotten
Örebro
Östergötland
Skåne
Södermanland
Stockholm
Uppsala
Värmland
Västerbotten
Västernorrland
Västmanland
Västra Götaland
Alla nivåer
0-5 Mkr
5-10 Mkr
10-15 Mkr
+15 Mkr

Senast inkomna fastigheter till försäljning