Hillersboda

Växtliga skogar vid Svärdsjö
Areal: 266 ha
Kommun: Falun
Objektstyp: Skog
Prisidé: 21 000 000 SEK
Anbudsdag: 18/11 2020
Lätt tillgängliga produktionsskogar med god tillväxt och jämn åldersklassfördelning. Hillersboda erbjuder värdetillväxt, skogsbruk, jakt och rekreation.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Falun
Kaserngården 4, 4 tr
791 40   Falun
Fredrik Luhr
Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-650 40 83

Bilder (36)

Foto: Fredrik Luhr

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Åker- och betesmark

På det norra skogsskiftet, vid Österviken finns tre mindre inägor om ca 2,5 hektar. Marken är muntligen upplåten för vallodling till en lokal brukare. Inga stödrätter finns för marken.

Skogsmark

Skogsbruksplanen upprättades i september 2020 av Foran Forest AB. Fastigheten har en relativt jämn åldersklasfördelning med tyngdpunkten inom yngre gallringsskogar Detta borgar tillsammans med den höga boniteten för en hög volym- och värdetillväxt på fastigheten. Den produktiva skogsmarksarealen uppgår till 251,1 hektar och virkesförrådet är uppskattat till 44 449 m3sk vilket ger ett genomsnittligt virkesförråd på hela 177 m3sk/ha. Medelboniteten bedöms till 7,1 m3sk/ha och år för fastigheten och tillväxten under kommande tillväxtsäsong bedöms till 1 669 m3sk. Trädslagsfördelningen är enligt skogsbruksplanen 59 % tall, 36 % gran och 5 % löv. Avdelningarna 3, 6, 49, 52 och 60 är kontrakterade att avverkas under hösten 2020, säljaren förbehåller sig rätten till detta virke. Samtliga avdelningar är satta som huggningsklass K1/K2 i skogsbruksplanen och volymen som kommer att avverkas ingår således inte i bilagd skogsbruksplan. För mer information om skogstillståndet, se bifogad skogsbruksplan.

Nyckelbiotoper

På fastigheterna finns för närvarande inga nyckelbiotoper eller områden med höga naturvärden registrerade hos Skogsstyrelsen. Källa: Skogsstyrelsen/SeSverige.

Jakt

Jakten på fastigheten är upplåten på ettåriga avtal till tre olika nyttjanderättsinnehavare. Ersättningen för jakträttsupplåtelserna uppgår innevarande jaktår till sammanlagt 5 400 kr, moms tillkommer.

Rättsförhållande

Fastighet

Falun Hillersboda 17:1

Ägare

Tomas Eriksson 1/1

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 266,0 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 251,1 ha
Skogsimpediment 3,3 ha
Väg och kraftledning 3,2 ha
Inägomark 2,5 ha
Övrigmark 10,6 ha
Summa: 270,7 ha

Taxeringsvärde

Fastigheten saknar taxeringsvärde då den ingår i en större taxeringsenhet.

Inteckningar

Fastigheten är i dagsläget samintecknad med ett antal andra fastigheter. Pantbrev om 14 210 000 kr kommer att finnas på tillträdesdagen. Inga lån skall övertas av köparen.

Förvärvstillstånd

Fastigheten är belägen inom omarronderingsområde. Förvärvstillstånd erfordras för såväl fysisk som juridisk person.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Fredrik Luhr
Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-650 40 83

Fastighetsmäklare

Peter Svensson
Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare
026-24 82 51
070-624 82 51

Bevakning av kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Blekinge
Dalarna
Gävleborg
Gotland
Halland
Jämtland
Jönköping
Kalmar
Kronoberg
Norrbotten
Örebro
Östergötland
Skåne
Södermanland
Stockholm
Uppsala
Värmland
Västerbotten
Västernorrland
Västmanland
Västra Götaland
Alla nivåer
0-5 Mkr
5-10 Mkr
10-15 Mkr
+15 Mkr

Senast inkomna fastigheter till försäljning