Hjärtungens gård

Spannmål, skog, svin och vind. Möjligt att bjuda på delar.
Areal: 378 ha
Kommun: Mellerud
Objektstyp: Gård
Prisidé: 80 000 000 SEK
Anbudsdag: 15/6 2022
Välskött produktionsgård som ligger på Dalboslätten ca 7 km sydväst om Mellerud. Ca 260 ha åker, 100 ha skog samt ekonomibyggnader för spannmålshantering och slaktsvinsproduktion. Åkern ligger samlat med rationell indelning och god tillgänglighet genom egna vägar samt den allmänna vägen, marken har även en mycket god näringsstatus genom att bedrivits slaktsvinsproduktion på fastigheten. Det finns möjlighet att lägga bud på del av fastigheten.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Vänersborg
Östra vägen 1
462 32   Vänersborg
Åke Carlsson
Skogstekniker
Reg. fastighetsmäklare
070-363 56 35

Bilder (30)

Foto: Åke Carlsson, Areal

Fastighetsuppgifter

Bostadsbyggnader

Bostadshuset

Huset är rymligt och ligger omgivet av en stor trädgård med stora lövträd. Byggnaden är ursprungligen från 1953 och helrenoverades 1989 samt de senaste åren och är i mycket gott skick. På nedervåningen finns ett rejält kök med tillbyggd inglasad altan (2000), stort vardagsrum, tv-rum, hallar och badrum. På övervåningen finns fyra sovrum varav ett med walk in closet, hall och badrum. I källaren finns det tvättrum, bastu, pannrum, förråd och garage. Byggnaden har enligt fastighetstaxeringen en boarea om ca 126 m². Huset har en stomme av trä, tilläggsisolerat samt träfasad med stående lockläckt (2019-20). Treglasfönster (1989 o. 2020) och nya ytterdörrar. Taket är klätt med nya betongpannor samt nytt underlag.

​Eget vatten från borrad brunn med vattenrening (2005), brunnen servar även två grannfastighet. Gemensamt avlopp med närmsta granne, trekammarbrunn från 1970. Uppvärmning genom vattenburet system med pelletspanna (panna 2019). Fastigheten är ansluten till bredband genom Örs Fibernät och har ett tjänsteavtal för data/tv/telefon för en kostnad om 299 kr/månad som ny ägare ta över.

Energideklaration

Energideklaration är inte upprättad.

Ekonomibyggnader

Ekonomibyggnader

​På fastigheten finns byggnader för spannmålshantering, slaktsvinsproduktion samt maskinhallar/förråd. Kapaciteten för spannmålslagring är ca 2 500 m² och slaktsvinsproduktion har 2 677 platser med en årsproduktion på knappa 10 000 grisar per år. Det har inte bedrivits svinproduktion de senaste åren (2017) men allt är underhållet och startklart, inklusive miljötillståndet. Mer info om slaktsvinsproduktion kan beställas separat av fastighetsmäklaren.

Slaktvinsstallar

Alla stallar har undertrycksventilation, blötutfodringssystem samt utgödsling genom spaltgolv med repdrivna kälkar eller skrapor.

Stall 1

Byggår 1963. Byggarea 700 m², stallmått 45 x 14 m + kvarnrum, labbrum och kemrum. Inrede med långtråg med 46 helboxar och fyra halvboxar. Byggd i lecablock under plåttak från 2000. Tilläggsisolerat.

Stall 2

Byggår 1965. Byggarea 826 m², stallmått 59 x 14 m. Inrede med långtråg med 62 helboxar och fyra halvboxar i två avdelningar. Byggd i lecablock under eternittak.

Stall 3

Byggår 1967. Byggarea 767 m², stallmått 59 x 13 m. Inrede med långtråg med 62 helboxar och 6 halvboxar i två avdelningar. Byggd i träregel med plåtbeklädnad utvändigt och eternit invändigt under plåttak från 2008. Tilläggsisolerat.

Stall 4

Byggår 1968. Byggarea 767 m², stallmått 59 x 13 m. Inrede med långtråg med 60 helboxar och fem halvboxar i två avdelningar. Byggd i träregel med plåtbeklädnad
utvändigt och trä/eternit invändigt under eternittak. Tilläggsisolerat 1990-talet.

Ladugård

Byggd på 1940-talet samt 1961. Byggarea ca 712 m². Byggd i trä med träpanel och under eternit/plåttak. I ladugården finns Stall 5 med långtråg med 30 helboxar och fyra halvboxar. Stall 6 byggt 1993 med långtråg med 9 helboxar och två halvboxar samt förrådsutrymme.

Karensstall

Byggår 2010. Byggarea 34 m². Stallmått 4,25 x 7,9 m. Inrede med tre halvboxar. Elvärme i golv. Byggd i träregel med träbeklädnad under plåttak.

Foderköket

Byggår 1985. Byggarea 131 m². Mått 16 x 8,2 m. Byggt i lecablock med plåt utvändigt och under plåttak. Big Dutchman blötutfodringssystem med två rostfria blandarkar, silosar samt tippgrop. Personalutrymmen.

Nya foderköket

Byggår 2006. Byggarea 166 m², mått 14,6 x 11,3 m. Byggt med stålkonstruktion med plåtbeklädnad in- och utvändigt. Rymmer i dag maskinhall och tippgrop om
60 m³ med lucka utvändigt. Stor port med måtten h 4,3 m och b 4 meter.

Gödselbrunnar

Det finns åtta gödselbrunnar byggda mellan 1963 och 2006 med en totallagringskapacitet om ca 6 500 m³.

Vattenbrunn

Borrad brunn från 1990 som är ca 42 m djup och ger ca 9 000 liter/h. Det finns ingen vattenrening, något förhöjda manganvärden.

Tork och spannmålslager

Byggnad från 1973, byggd i trä/stål med plåt på väggar och tak. Tornumstork från 2007, kontinuerlig, undertryck, luftkapacitet om ca 36 000 m³/h. Oljepanna från 2007 om 650 kW. Spannmålsgrop från 2007 om ca 16 m³. Tre elevatorer varav en tar in våt med kapacitet om ca 90 ton/h, en fyller otorkat till torken samt en som hanterar torkat spannmål. Automatisk styrning från 2008 samt enklare kameraövervakning.

Ca 1 186 m³ inomhusfickor från 1973 samt tre plåtsilos om Svegma 270 m³ (1977), Lipp 370 m³ (1978) och Privé 675 m³ (1975).

Verkstad mm

Byggår 1970 med en byggarea om ca 350 m². Mått 12,5 x 28 m. Byggd i putsad mursten under plåttak (1999). Tilläggsisolerat. Rymmer isolerad verkstad, reservdelslager, garage, kontor och personalutrymme. Värms genom varmluftspanna i verkstaden mfl samt med luftvärme-pump och elradiatorer i kontor och personalutrymme. I byggnaden finns ett helautomatiskt reservelverk från 1997 om 110 kVA. Fiber finns indraget till kontoret. I anslutning till verkstaden finns en fordonsvåg.

Gamla maskinhallen

Byggd 1976 med en byggarea om ca 450 m². Mått 30 x 15 m. Byggd i stål med plåtpanel under plåttak. Gjutet golv. Automatisk rullport från 2020 med måtten
h 4,15 och b 6,7 m.

Nya maskinhallen

Byggd 1997 med en byggarea om ca 648 m², 18 x 36 m. Byggd med betongväggar och stålkonstruktion med plåtpanel under plåttak. Genomfartsportar. Gjutet golv. Del av golvet är luftningsbart där det får plats ca 300 ton spannmål för kylning eller frö för torkning samt ytterligare ca 100 ton för lagring. I anslutning till byggnaden finns grus/sandningsfickor samt sprutplatta med godkänt avlopp till gödselbrunn.

Övriga byggnader

På fastigheten finns även äldre träbyggnader som används som förråd för reservdelar, brädor mm samt några byggnader i sämre skick utan funktion.

Skog och mark

Åkermark

Åkermarken uppgår till totalt 260,46 ha enligt SAM-ansökan. Marken har under en längre tid brukats konventionellt och har varit kopplad till gårdens slaktsvinsproduktion. Åkermarken har en rationell indelning och är i mycket god hävd med bra näringsstatus och väl fungerande dränering. Stödrätter motsvarande åkerns areal följer fastigheten. Marken tillträds med ca 82 ha höstvete, ca 23 ha höstraps och resterande areal höstplöjt. Nyupprättad markkartering kan beställas separat av Fastighetsmäklaren.

Skogsmark

Skogen har en god åldersfördelning med någon övervikt i röjningsskogar. Skogsmarken har en bra bonitet (8,5 m³sk/ha och år) med bra tillgänglighet genom korta avstånd till vägar. Skogsmarken omfattar ca 100 ha med ett virkesförråd om ca 15 000 skogskubikmeter varav ca 3 500 m³sk går att avverkas i dagsläget. Avverkningen begränsas i dagsläget till ca 10 ha på grund av SVL:s regler om ransonering.​

Jakt

På markerna finns goda möjligheter till jakt på älg och småvilt som hare och rådjur. Jakten är upplåten till 2023-07-01, säljaren förbehåller sig intäkten intill detta datum.

Vindkraftverk

Det finns en vindkraftsverkstomt på fastigheten med arrende som löper till och med 2037-08-31. Arrendet är 4% av vindkraftsverkens bruttoomsättning och har varierat mellan 72 000 och 137 000 kr/år.​

Rättsförhållande

Fastighet

Mellerud Hjärtungen 1:2 mfl

Ägare

Lennart Olsson 1/1

Areal

Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 99,8 ha
Myr/kärr/mosse 0,1 ha
Åkermark 267,4 ha
Övrigmark 10,9 ha
Summa: 378,2 ha

Taxeringsvärde

Typkod 120, 122 (bebyggd lantbruksenhet), taxeringsvärde år 2020: Skogsmarksvärde 3 925 000 kr, Skogsimpedimentsvärde 13 000 kr, Jordbruksmarksvärde 8 963 000 kr, Tomtmarksvärde 85 000 kr, Bostadsbyggnadsvärde 780 000 kr, Ekonomibyggnad 2 369 000 kr, Summa 16 135 000 kr*, *Mindre areal skogsmark har sålts efter taxeringsvärdet upprättande vilket inte vägts in i ovan taxeringsvärde. Typkod 718 (vindkraftstomt), taxeringsvärde år 2019: Tomtmarksvärde 213 000 kr.

Inteckningar

Det finns sju pantbrev om 9 752 500 kr, inga lån följer fastigheten.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras ej för fysisk person. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver förvärvstillstånd.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Åke Carlsson
Skogstekniker
Reg. fastighetsmäklare
070-363 56 35

Jag är intresserad av fastigheten Hjärtungens gård och vill bli kontaktad

Bevakning av kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Blekinge
Dalarna
Gävleborg
Gotland
Halland
Jämtland
Jönköping
Kalmar
Kronoberg
Norrbotten
Örebro
Östergötland
Skåne
Södermanland
Stockholm
Uppsala
Värmland
Västerbotten
Västernorrland
Västmanland
Västra Götaland
Alla nivåer
0-5 Mkr
5-10 Mkr
10-15 Mkr
+15 Mkr

Senast inkomna fastigheter till försäljning