Hog

Välskött gård med bra boende och ekonomibyggnader. Samlad åkermark ca 20 ha och skogsmark med bra produktivitet ca 50 ha.
Areal: 82 ha
Kommun: Uddevalla
Objektstyp: Gård
Prisidé: 10 000 000 SEK
Anbudsdag: 27/9 2018
Visning:
8/9 kl 11:00-12:00
Hog är en mycket välskött gård som ligger ostört i en egen solig dalgång nära havet, strax norr om Ljungskile. Gården erbjuder goda möjligheter till skogsbruk och djurhållning eller annan verksamhet samt bra boende. Två bostadshus och rymliga flexibla ekonomibyggnader med gott om hårdgjorda gårdsplaner.

Samlad åkermark om 20 ha i god hävd som till stor del ligger kring ekonomibyggnaderna. Skogsmarken omfattar ca 50 ha och har bra produktivitet med mycket bra skogsvägar. Skogen är aktivt brukad och utgörs till största delen av växtliga ungskogar med ett virkesförråd om dryga 4 000 skogskubikmeter.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Vänersborg
Östra vägen 1
462 32   Vänersborg
Åke Carlsson
Skogstekniker
Reg. fastighetsmäklare
070-363 56 35

Bilder (17)

Fastighetsuppgifter

Bostadsbyggnader

Mangårdsbyggnad

Mangårdsbyggnaden ligger högt med utsikt över de egna markerna och gårdens ekonomibyggnader. Huset är ett suterränghus från Faluhus byggt 1992 och har en boarea om ca 148 m².

Via huvudingång i markplan kommer man in i en entréhall med trappa till övervåningen. Till vänster ligger ett kontorsrum och till höger ligger WC/bad, tvätt, förråd, apparatrum och garage/pannrum.

Via trappen kommer man upp i övervåningens ljusa och luftiga vardagsrum med högt i tak och en fin utsikt över gården. Vardagsrummet har en öppen planlösning mot kök och matplats, altandörr till balkongen som löper längs hela framsidan på huset samt ena gaveln. Från vardagsrummet når man de två sovrummen samt WC/bad och tvätt. Det ena sovrummet kan enkelt delas upp i två rum.

Grunden utgörs av gjuten platta med betongelement och övervåningen är byggd i trä med träfasad. Treglasfönster. Betongpannor på taket. Eget vatten från borrad brunn (2003) som servar hela gården. Eget avlopp med markbädd. Vattenburen golvvärme. Värme genom frånluftsvärmepump (2013) sammankopplad med vedpanna och ackumulatortankar. Vedspis och täljstenskamin. Bra nätuppkoppling via teleledning och mobilt. Bredband via marknät är beställt genom Uddevalla Energi, anslutningskostnad ca 18 000 kr.

Driftskostnader för gården det senaste året har varit: Försäkringskostnad ca 10 000 kr/år, slamsugningskostnad ca 1 800 kr/år, renhållning ca 1 700 kr/år, elkostnad ca 25 000 kr/år med en förbrukning som var ca 19 000 kWh. sotningskostnad ca 1 000 kr/år.

Energideklaration är inte upprättad och kommer inte att upprättas av säljaren.

Tegelvillan

Lite snett nedanför mangårdsbyggnaden ligger tegelvillan som är ombyggd och har använts som tandläkarmottagning sedan 1993. Huset är 1½-plan med källare under hela huset. och en boarea om ca 120 m². Huset är byggt 1963, trä med tegelfasad och omlagt betongtegeltak (2012). Treglasfönster. Nedervåning omfattar tandläkarmottagning samt kök, hall och två toaletter. Ovanvåning omfattar tre rum, hall, garderober och ett badrum. I källare finns förråd, pannrum och garage/apparatrum. Gemensamt vatten och avlopp med mangårdsbyggnaden. Vattenburen värme genom vedpanna med ackumulatortankar och därtill sammankopplade solfångare.

Ekonomibyggnader

Ladugård

Rejäl loge med tillbyggt snedtak och isolerad låghusdel i vinkel (f.d. djurstall). Total byggyta om ca 730 m². Byggår 1955 och framåt. Höghusdelen är byggd i trä med träpanel under eternit och snedtaket med plåt. Gjutet betonggolv på hela ytan samt höhiss i höghusdelen. Låghusdelen är isolerad med luftvärmepump (2015) och byggd i tegel under ursprungligt eternittak, numera överbyggt med plåttak (2011).

Maskinhall

Maskinhall (Jacob Lind hall, 22 x 42 m) om 924 m², byggår 2007. Byggd i stål med plåtbeklädnad under plåttak. Grusat golv. Bra belysning. Porthöjd 4,5 m.

Gödselhuset

Gödselhus om ca 100 m² är byggt 1995 och används idag som förråd. Tre väggar med tak där ena gaveln är öppen med fri höjd 5 m. Gjuten mur till en höjd av 1,45 m däröver stålstomme med trätakstolar och plåttak. Väggar över muren är klädda med trä. Gjutet golv.

Övriga ekonomibyggnader

På gården finns också enklare träbyggnader som vedbod, garage och uthus.

Skog och mark

Åkermark

Åkermarken ligger till stor del samlad runt byggnadscentrum samt en del ner mot havet. Åker omfattar ca 20 ha, är i god hävd och är systemtäckdikad mellan åren 2002 och 2010. Gårdsstödsrätter följer marken. 6 ha av marken är utarrenderad årsvis för 800 kr/ha.

Skogsmark

Skogsmarken har bra produktionsförmåga (8 m³sk i bonitet) och omfattar ca 50 ha. Bra tillgänglighet genom bland annat egna skogsvägar. Enligt nyuppdaterad skogsbruksplan av Skogsfakta är virkesförråd dryga 4 000 skogskubikmeter och utgörs till stor del av välskötta och välväxande ungskogar. Trädslagsfördelningen är tall 9 %, gran 48 % och löv 43 %. Se vidare i bilagt utdrag ur den nygjorda skogsbruksplanen.

Jakt

Fina och viltrika marker i ett småkuperat och varierat landskap. Jakten är utarrenderad till och med 1/7 2024.

Rättsförhållande

Fastighet

UDDEVALLA HOG 1:1

Ägare

Ulla Haksten 1/2
Bengt de Verdier 1/2

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 77,0 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 50,3 ha
Berg/hällmark 3,8 ha
Inägomark 23,6 ha
Övrigmark 4,6 ha
Summa: 82,3 ha

Taxeringsvärde

Typkod 120 (Lantbruksenhet bebyggd), taxeringsvärde år 2017
Skogsmark 1 708 000 kr
Skogsimpediment 11 000 kr
Åkermark 1 034 000 kr
Betesmark 38 000 kr
Tomtmark 660 000 kr
Bostadsbyggnader 1 696 000 kr
Ekonomibyggnader 569 000 kr
Summa: 5 716 000 kr

Inteckningar

Fastigheten finns det 10 st pantbrev om totalt 2 600 000 kr. Inga lån skall övertas av köparen.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Åke Carlsson
Skogstekniker
Reg. fastighetsmäklare
0521-27 27 55
070-363 56 35

Jag är intresserad av fastigheten Hog och vill bli kontaktad

Senast inkomna fastigheter till försäljning