Höga

Gård i ett skifte med enskilt boende i vackra ängs- och skogsmarker.
Areal: 63 ha
Kommun: Trollhättan
Objektstyp: Gård
Prisidé: 8 500 000 SEK
Anbudsdag: 28/6 2021
Visning:
19/6 2021
Anmälan krävs.
20/6 2021
Anmälan krävs.
Gården Höga erbjuder 63 ha i ett skifte med lantligt boende öster om Trollhättan. Det rymliga bostadshuset, med inglasad veranda i sydvästligt läge, ligger med utsikt över egna ägorna och omges av mäktiga ekar och erbjuder möjligheter till ett gott boende i fridfull miljö. Marken omfattar ca 31 ha åker och 29 ha skog som tillsammans med ekonomibyggnaderna ger möjligheter till att utveckla intressen inom djurhållning, odling
och skogsskötsel.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Vänersborg
Östra vägen 1
462 32   Vänersborg
Åke Carlsson
Skogstekniker
Reg. fastighetsmäklare
070-363 56 35

Bilder (29)

Foto: Åke Carlsson, Areal

Fastighetsuppgifter

Bostadsbyggnader

Bostadshuset

Byggnaden är ursprungligen uppförd 1880 i 1,5 plan på torpargrund och med en stomme av timmer och bjälklag av trä, plåttak som delvis är utbytt 2020 samt plåtfasad. Byggnaden har en uppmätt boarea om ca 184 m2 och enligt fastighetstaxeringen en boarea om ca 195 m2. Alla fönster är treglasfönster förutom den inglasade verandan som har 2-glasfönster. Underhåll har skett löpande på bostadshuset.

Vattenburen uppvärmning med jordvärmepump installerad 2013 samt solfångare på taket. Den är även kopplad till en vedpanna i maskinhallen som inte varit använd de senaste åren. Borrad brunn med vattenrening. Avlopp kopplat till reningsverk på burk, Biorock installerad 2013, bytt säck en gång.

Fastighetens kostnad för försäkring är 8 067 kr, sophämtning (kompost) 2 ggr/år 611 kr och slamtömning 750 kr. Fastighetens elförbrukning uppgick under förra året till 15 460 kwh och hushållet har under perioden bestått av en person.

Planlösning:

Första våningen
På nedervåningen finns ett rymligt kök med nya köksluckor, bänkskivor samt vitvaror som är 5–6 år, matsal, vardagsrum plus ytterligare två rum, badrum med dusch och toalett samt groventré med tvättmaskin. Separat pannrum för värmepumpen.

Andra våningen
På övervåningen finns fyra rum, stor hall/allrum, förrådsutrymmen samt dusch och toalett som är renoverad 2018.

Energideklaration

Energideklaration kommer inte att upprättas av säljaren.

Ekonomibyggnader

Maskinhall/verkstad

Isolerad maskinhall/verkstad byggd 1985 på gjuten platta med en byggarea om ca 200 m2, byggd i trä med plåt på väggar och tak. Inrymmer även pannrum och loft samt ett kontor/hobbyrum om ca 50 m2 med pentry.

Vedbod

Vedbod med byggarea om ca 28 m2. Byggd i trä med träpanel under plåttak.

Växthus

Växthus med stomme av stål och glasväggar byggd 2014, byggarea om ca 40 m2.

Jordkällare

Uppmurad jordkällare.

Ladugård

Äldre ladugård som ligger på västra delen av fastigheten som har en byggnadsarea om ca 466 m². Ladugården är byggd i trä med träfasad samt plåttak.

Rund maskinhall

Maskinhall som ligger på västra delen av fastigheten som har i rund utformning och uppfördes 1978 i träkonstruktion med plåtfasad och grusgolv. Byggnadsarea är ca 200 m2.

Skog och mark

Åker- och betesmark

Jordbruksmarken är behovstäckdikad och har enligt taxeringsuppgifter en areal om 30 ha samt betesmark med en areal om 5 ha. Stödrätter finns för 28,75 ha, senaste EU-ansökan söktes för 28 ha jordbruksmark. Köparen åtar sig att söka EU-stöd för jordbruksmarken för 2022.

Skogsmark

Enligt skogsbruksplanen som upprättades i november 2020 är den produktiv skogsmarksareal ca 29 ha, medelbonitet på 6 m3sk per ha (den lägre bonitet beror till stor del på den höga andelen löv) och en förväntade tillväxt i år om 177 m3sk. Det totala virkesförrådet har beräknas till ca 6 000 skogskubikmeter. Skogen utgörs av lika delar gran och tall (totalt 52%) och lövträd (31%) varav 17 % av totala förrådet består av ek. Åldersfördelningen har en spridning mellan alla åldersklasser. För mer information se bilagt utdrag ur skogsbruksplan.

Nyckelbiotop

Enligt Skogsstyrelsens register Skogens pärlor finns det två registrerade nyckelbiotoper om totalt 0,7 ha som utgörs bergsbrant där fastigheten gränsar mot Lerumsån. I samma område finns även ett naturvårdsavtal på 3,2 ha som upprättades 2007-09-19, motsvarande avdelning 2 i skogsbruksplanen. Forn-/kulturlämningar finns registrerade på fastigheten. Besök Riksantikvarieämbetets söktjänst Fornsök för mer information kring dessa.

Jakt

Jakten är idag utarrenderad men uppsagd från och med 30/6 2021. På markerna finns möjligheter till jakt på älg, rådjur och vildsvin mm. Jakten är tillgänglig från tillträdet.

Rättsförhållande

Fastighet

Trollhättan Höga 11:1

Ägare

Eva Nyberg 1/1

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 61,9 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 29,1 ha
Myr/kärr/mosse 0,8 ha
Berg/hällmark 0,8 ha
Inägomark 31,0 ha
Väg och kraftledning 0,4 ha
Övrigmark 0,9 ha
Summa: 63,0 ha

Taxeringsvärde

Typkod 120 (Lantbruksenhet bebyggd), taxeringsvärde år 2020
Åkermark 1 450 000 kr
Skogsmark 1 119 000 kr
Betesmark 88 000 kr
Skogsimpediment 12 000 kr
Tomtmark 350 000 kr
Ekonomibyggnader 412 000 kr
Bostadsbyggnader 1 342 000 kr
Summa: 4 773 000 kr

Inteckningar

Fastigheten har fem stycken pantbrev som totalt har ett värde om 402 800 kr.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras ej för fysisk person. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver förvärvstillstånd.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Åke Carlsson
Skogstekniker
Reg. fastighetsmäklare
070-363 56 35

Jag är intresserad av fastigheten Höga och vill bli kontaktad

Bevakning av kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Blekinge
Dalarna
Gävleborg
Gotland
Halland
Jämtland
Jönköping
Kalmar
Kronoberg
Norrbotten
Örebro
Östergötland
Skåne
Södermanland
Stockholm
Uppsala
Värmland
Västerbotten
Västernorrland
Västmanland
Västra Götaland
Alla nivåer
0-5 Mkr
5-10 Mkr
10-15 Mkr
+15 Mkr

Senast inkomna fastigheter till försäljning