Högaskog

Såld
Lättillgänglig fastighet med 85 ha produktiv skogsmark och 16 500 m3sk.
Areal: 94 ha
Kommun: Båstad
Objektstyp: Skog
Vid Hallandsåsen fot, på den skånska sidan, ligger den obebyggda skogsfastigheten Högaskog. Topografin och nederbörden ger optimala förutsättningar för skogsproduktion, vilket speglas i fastighetens höga medelbonitet. Fastigheten är lättillgänglig med goda drivningsförhållanden och bra skogsbilvägar. Det dominerande trädslaget är gran som utgör 81% av virkesförrådet. Betingelserna för jakt är goda med förekomst av älg, dovhjort, vildsvin mm. och mot Europaväg 6 finns viltstängsel utmed hela fastigheten.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Hässleholm
Garnisonsvägen 16
281 35   Hässleholm
Martin Lindskog
Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-590 99 41

Senast inkomna fastigheter till försäljning