Hovalida

Produktion och rekreation
Areal: 32 ha
Kommun: Borås
Objektstyp: Skog
Prisidé: 4 000 000 SEK
Anbudsdag: 28/6 2024
Växtliga skogar i ett samlat skifte utanför Borås.

Genom Areal i Göteborg ges möjligheten att förvärva skogsmark utanför Borås. Fastigheten omfattas av ca 32 ha varav ca 31 ha är produktiv skogsmark där växtliga ungskogar och gallringsskogar producerar framtidens skogliga råvara, allt i ett sammanhängande block. Skogsfastigheten erbjuder även värden i form av rekreation med stigar och jaktmöjligheter.

Kontakta Areal

Mikael Axelsson

Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare

Hovalida

Mikael Axelsson

Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare
0769-46 54 66

Bilder

Visa alla 9 bilder
Visa alla 9 bilder

Foto: Jacob Nord, Areal

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skogsmark

Skogsmarken uppgår till totalt 30,9 ha enligt skogsbruksplanen som är upprättad av Lars Andersson på Skogsguiden Sverige AB i april 2020 och som sedan skrivits fram till och med april 2024 med årlig tillväxt. Inga åtgärder har utförts i skogen sedan skogsbruksplanen upprättades.

Virkesförrådet fördelar sig på tall (10%), gran (64%) och löv (26%) och uppgår till totalt ca 3 700 m³sk. Skogsmarkens medelbonitet är bedömd till 8,2 m³sk per ha och år. För planperioden finns ett avverkningsförslag om ca 1 300 m³sk varav 604 m³sk genom föryngringsavverkning.

Skogen befinner sig i en spännande tillväxtfas där köparen har möjlighet att forma den framtida skogen efter vision och mål med sitt brukande. Markerna är böljande där det i sluttningarna bland annat växer högproducerande gallringsbestånd av gran. Fastigheten angränsar med sina växtliga skogar mot Mölarps naturreservat.

Åker- och betesmark

Enligt skogsbruksplanen uppgår arealen inägomark till 0,5 ha.

Nyckelbiotoper- och naturvärden

Det finns inga nyckelbiotoper på fastigheten eller andra registrerade naturvärden.

Kultur- och fornlämningar

I den västra delen av fastigheten finns en möjlig fornlämning registrerad avseende lämningstypen fossil åker. (Källa: Fornsök)

Jakt

Jakträtten är skriftligt upplåten med ett 1-årigt avtal till och med 2025-07-01.

Övrigt

Det finns servitut avseende rätt att använda basväg för utfart för skogsbrukets behov.

Rättsförhållande

Fastighet

Borås Hovalida 1:92

Ägare

Annika Elofsson 1/2
Rolf Göte Ingemar Elofsson 1/2

Areal

Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 30,9 ha
Impediment 0,1 ha
Inägomark 0,5 ha
Summa: 31,5 ha

Taxeringsvärde

Eftersom fastigheten nyligen bildats genom avstyckning finns inget åsatt taxeringsvärde. I samband med nästa fastighetstaxering kommer fastigheten få typkod 110 (obebyggd lantbruksenhet).

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras ej för fysisk person. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver förvärvstillstånd.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Karta

Karta
Satellit
Bakgrund

Mäklare

Areal | Göteborg

Torpavallsgatan 11
416 73   Göteborg
Alla objekt från Göteborg

Ansvarig mäklare

Mikael Axelsson
Mikael Axelsson
Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare
0769-46 54 66

Fastighetsmäklare

Jacob Nord
Jacob Nord
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
073-652 22 25

Dela

Bevaka kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Visa & välj bevakningskriterier