Såld

Björksättra

Skog och bra kassaflöde
Areal: 456 ha
Kommun: Huddinge
Objektstyp: Skog
  • Denna fastighet är såld
Bergtäkt och upplåtelser för industri samt 378 hektar skog i expansivt område. Även juridisk person får förvärva.

På uppdrag av Stockholms Stad bjuder Areal ut en skogsegendom med omfattande täktverksamhet i Huddinge kommun. Fastigheten utgörs av en välformad sammanhängande ägofigur och ett mindre skifte. Den är belägen cirka 2,5 mil söder om centrala Stockholm, vilket motsvarar en bilresa om ungefär 25 min. Den totala arealen uppgår till 456 ha som fördelar sig på 378 ha skog med 56 400 m³sk samt 32 ha impediment och 46 ha väg och övrig mark. På egendomen finns en stor bergtäkt, skog, en speedwaybana och ytterligare några upplåtelser vilka ger goda intäkter. Delar av fastigheten har sannolikt goda möjligheter till vidare utveckling.

Även juridisk person kan förvärva fastigheten utan särskild prövning då den ägs av juridisk person.

Kontakta oss på Areal

Kontakta oss på Areal

Jag vill bli kontaktad

Bevaka kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Visa & välj bevakningskriterier