Såld

Hults gård

Skogsgård i Hult
Areal: 158 ha
Kommun: Örebro
Objektstyp: Lantbruk
  • Denna fastighet är såld
Skogsgård i fint läge med omkringliggande öppen mark och intilliggande skogsmark. Total landareal om ca 158 ha varav ca 124 ha består av välskött skogsmark och ca 28 ha av åkermark. Nära till Örebro med fina jaktmöjligheter.

Hults gård ligger vackert belägen med ett fint solläge och vacker utsikt över den egna inägomarken åt såväl öster som söder. Den egna skogen finns att tillgå direkt väster och norr om gårdscentrum vilket gör densamma lättåtkomlig för brukande men även för en spontan tur med svampkorgen. Egendomen består av ett sydligt skifteskluster samt ett sammanhängande skifte i norr. Det södra skiftesklustret innefattar, gårdscentrum med omkringliggande inägomark samt skogsmark. Cirka en kilometer norrut finns det nordliga skiftet som uteslutande utgörs av skogsmark. Fastigheten är belägen i norra delen av Örebro kommun, lättillgänglig med närhet till riksväg 50.

Innehavet omfattar enligt skogsbruksplanen totalt ca 158 ha varav ca 124 ha består av produktiv skogsmark och ca 28 ha är åkermark. Gårdscentrum är smakfullt placerat i ett bra läge på fastigheten och består av en äldre mangårdsbyggnad, ekonomibyggnader och övriga uthus.

Hults gård ingick tidigare i Hults säteri med anor från 1400-talet. Det sägs att den gamla ladugården byggdes upp av ryska krigsfångar och att kung Karl den XI övernattat på gården vid genomresa. Mer säkert är att gården omnämns i ett testamente år 1420 och densamma finns även utmärkt i kartor redan 1598. År 1921 delades Hults säteri upp i två egendomar mellan två söner, genom lottdragning. Den norra lotten innefattade byggnadsbeståndet och omkringliggande mark. Den södra lotten var obebyggd och med den lotten medföljde även 10 000 kr att uppförda en ny gård för. Så blev även utgången. År 1922 stod Hults gård redo för inflyttning, såväl för jordägarfamiljen som för medföljande boskap.

Välkommen på visning av Hults gård och skog med tillhörande ägor!

Kontakta Areal

Kontakta oss på Areal

Kontakta oss på Areal

Jag vill bli kontaktad

Mäklare

Areal | Örebro

Stubbengatan 2
703 44   Örebro
Alla objekt från Örebro

Ansvarig mäklare

Mats Fröjdenstam
Mats Fröjdenstam
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-666 53 71

Fastighetsmäklare

Håkan Schörling
Håkan Schörling
Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-242 85 01

Bevaka kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Visa & välj bevakningskriterier