Budgivning pågår!

Imnäs

Fin tillväxtfastighet
Areal: 42 ha
Kommun: Sollefteå
Objektstyp: Skog
Prisidé: 1 400 000 SEK
Anbudsdag: 28/6 2022
Talldominerad skogsfastighet på totalt 42 ha i Imnäs.

Budgivning

Budgivare 3 1 380 000 SEK 2022-06-23   kl. 12:23
Budgivare 2 1 150 000 SEK 2022-06-22   kl. 07:29
Budgivare 1 1 330 000 SEK 2022-06-19   kl. 07:39

Talldominerad skogsfastighet på totalt 42 ha i Imnäs. Virkesförråd enligt nygjord skogsbruksplan 3 500 m³sk. Övervägande del yngre och medelålders gallringsskog med bra tillväxt. Inga byggnader finns på fastigheten.

Daniel Höglund

Skogsmästare
Reg. Fastighetsmäklare

Imnäs

Daniel Höglund

Skogsmästare
Reg. Fastighetsmäklare
070-664 02 95

Bilder

Visa alla 36 bilder
Visa alla 36 bilder

Foto: Daniel Höglund

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skogsmark

Inledning
Fastigheten Imnäs 2:21 är belägen i Ramsele-Edsele församling, Sollefteå kommun, Västernorrlands län. På fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad i maj månad år 2022 av Thomas Sandin på Sandins Natur och Skogstaxering, telefon 070-679 80 98. Fastigheten består av 3 skiften med totalt ca 38 ha produktiv skogsmark.
Det totala virkesförrådet är ca 3 500 m³sk, med stor andel gallringsskog.

Geografiska och biologiska förutsättningar
Markförhållandena är goda, och större delen av fastigheten är frisk skogsmark som är tillgänglig för drivning under större delen av året.
Boniteterna är relativt goda med blåbär och lingon som vanligaste markvegetationstyper.

Skogstillstånd
Det dominerande trädslaget är tall som upptar ca 73 % av virkesförrådet. Övervägande del yngre och medelålders gallringsskog med bra tillväxt.
Andelen skog yngre än 20 år ca 33 %, (12 ha).

Naturvärden

Det finns inga kända naturvärden på fastigheterna. Källa skogsbruksplan och www.metria.se/ onlinetjänst Se Sverige.

Fornminnen och kulturhistoriska lämningar

Det finns en markerad stig på skifte 2.

Fastighetens gränser

Köparen är medveten om att fastigheternas gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Jakt

Imnäs jaktlag B arrenderar jakten för närvarande med ett muntligt avtal på ett år i taget. Jaktlaget jagar på totalt 2 400 ha och hade 2021 en tilldelning på 5 vuxna djur och 4 kalvar. Det är 10 st jägare i jaktlaget. För mer information om jakten kontakta Knut Henriksson telefon 070-650 30 90.

Vägar

​De skogsbilvägar som berör fastigheterna har vägavgift på 2,50 kr /m³fub och kilometer vintertid och 5 kr /m³fub och kilometer sommartid, enligt uppgift från Olof Westin, SCA.

Åkermark

Åkermarken på ca 0,5 ha brukas av Christer Petersson i Skogsnäs. Åkermarken är muntligt upplåten.

Rättsförhållande

Fastighet

Sollefteå Imnäs 2:21

Ägare

Rose-Marie Holmlund 1/3
Birger Carlsson 1/3
Gunnar Carlsson 1/3

Areal

Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 38,1 ha
Skogsimpediment 3,2 ha
Inägomark 0,5 ha
Väg och kraftledning 0,1 ha
Summa: 41,9 ha

Taxeringsvärde

Typkod 110 (Lantbruksenhet obebyggd), taxeringsvärde år 2020
Åkermark 9 000 kr
Skogsmark 343 000 kr
Summa: 352 000 kr
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Karta

Mäklare

Areal | Sollefteå

Kungsgatan 7
881 30   Sollefteå
Alla objekt från Sollefteå

Ansvarig mäklare

Daniel Höglund
Daniel Höglund
Skogsmästare
Reg. Fastighetsmäklare
070-664 02 95

Kontaktperson

Peter Zetterström
Peter Zetterström
Skogsmästare
Auktoriserad Lantbruksvärderare
070-664 02 90

Dela

Jag är intresserad av fastigheten
Imnäs & vill bli kontaktad

Mäklaren för Imnäs kommer bli informerad och återkomma till dig inom kort.

Bevaka kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Visa & välj bevakningskriterier