Istorp

Åkermark i Viskans dalgång
Areal: 48 ha
Kommun: Mark
Objektstyp: Åker
Prisidé: 7 000 000 SEK
Anbudsdag: 28/11 2023
Rationell jordbruksfastighet med ca 46 ha åker och god tillgänglighet.

Genom Areal i Göteborg ges möjligheten att förvärva denna obebyggda rationella jordbruksfastighet belägen strax utanför Horred. Fastigheten fördelar sig på ett antal rejäla och lättbrukade skiften med mycket god åtkomlighet som utgörs av totalt ca 46 ha åkermark. Jordbruksfastigheten ligger i Istorp på den östra sidan av Viskan.

Kontakta Areal

Mikael Axelsson

Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare

Istorp

Mikael Axelsson

Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare
0769-46 54 66

Bilder

Visa alla 11 bilder
Visa alla 11 bilder

Foto: Mikael Axelsson, Areal

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Åker- och betesmark

Fastigheten är en del av en större lantbruksfastighet och är belägen endast 1 km utanför Horred i Marks kommun. Fastigheten utgörs nästan uteslutande av ren åkermark med undantag för vägar och kantzoner mot Viskan och Lillån. Total areal beräknas till ca 48 ha. Denna obebyggda jordbruksfastighet bjuder på rationella åkerskiften med god tillgänglighet på den östra sidan av Viskan. Åkermarken utgörs av välhävdade lerjordar med delvis styv lera. Av åkermarken har 16 ha nyligen täckdikats.

Marken brukas idag av arrendator som odlar spannmål och vall. Arrendetiden för jordbruksarrendet är tecknat med ett 1-årigt skriftligt avtal. Eventuell uppsägning skall ske senast 1 juli 2024 för att marken skall bli tillgänglig för en ny brukare från och med 1 mars 2025.

Skog

I en kantzon mot Viskan finns ett bestånd med alskog om knappt ett halvt hektar. Här finns möjlighet att hämta ved till braskaminen.

Jakt

Jakträtten är inte upplåten och tillfaller ny ägare på tillträdesdagen.

Fiske

Fiske i Viskan.

Övrigt

Marken som är till försäljning är ett område som skall styckas av från en större fastighet. Lantmäteriförrättning är sökt och beräknas vara klar hösten 2024 då tillträdet sker.

För köpare finns möjlighet att arrendera ytterligare ca 8 ha åkermark och byggnader från den del av fastigheten som säljaren behåller.

Rättsförhållande

Fastighet

Område av Mark Istorp 3:2

Ägare

Solveig Jakobsen 1/2
Lars Forsgren 1/2

Areal

Areal enligt mätning i kartprogrammet SeSverige: 48,33 ha

Taxeringsvärde

Efter avslutad lantmäteriförrättning kommer fastigheten få typkod 110 (obebyggd lantbruksenhet). Eftersom fastigheten säljs under en pågående lantmäteriförrättning genom avstyckning finns inget åsatt taxeringsvärde.

Inteckningar

I samband med avstyckning är avsikten att pantbrev om 4 000 000 kr kommer att följa denna nybildade fastighet. Inga lån skall övertas av köparen. För det fall köpet genomförs genom fastighetsreglering kommer inga pantbrev att följa med.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras ej för fysisk person. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver förvärvstillstånd.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Karta

Mäklare

Areal | Göteborg

Torpavallsgatan 11
416 73   Göteborg
Alla objekt från Göteborg

Ansvarig mäklare

Mikael Axelsson
Mikael Axelsson
Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare
0769-46 54 66

Fastighetsmäklare

Johan Melin
Johan Melin
Skogsingenjör
Reg. fastighetsmäklare
070-578 22 65

Dela

Bevaka kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Visa & välj bevakningskriterier