Budgivning pågår!

Junsele-Krånge

Skog på Ramsön
Areal: 43 ha
Kommun: Sollefteå
Objektstyp: Lantbruk
Prisidé: 950 000 SEK
Totalt 43 ha med ett virkesförråd om 5 000 m³sk.

Budgivning

Budgivare 2 750 000 SEK 2022-12-06   kl. 14:15
Budgivare 1 700 000 SEK 2022-12-05   kl. 14:08

Skogsfastighet på totalt 43 ha belägen på Ramsön i Betarsjön. Virkesförråd 5 000 m³sk med stor areal tillväxtskog och 3 400 m³sk i huggningsklass S1 och S2. Inga byggnader finns på fastigheten. Jakträtt på egen mark.

Kontakta Areal

Daniel Höglund

Skogsmästare
Reg. Fastighetsmäklare

Junsele-Krånge

Daniel Höglund

Skogsmästare
Reg. Fastighetsmäklare
070-664 02 95

Bilder

Visa alla 16 bilder
Visa alla 16 bilder

Foto: Daniel Höglund

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skogsmark

Inledning
Fastigheterna Junsele-Krånge 3:18, 3:65 är belägna på Ramsön i Junsele församling, Sollefteå kommun, Västernorrlands län. På fastigheten Junsele-Krånge 3:65 finns en skogsbruksplan upprättad i maj 2019 av Thomas Sandin på Sandins Natur och Skogstaxering, telefon 070-679 80 98. På fastigheten Junsele-Krånge 3:18 finns en skogsbruksplan upprättad i maj 2020 av Peter Zetterström telefon 070-664 02 90. Inga åtgärder har gjorts på fastigheterna sedan skogsbruksplanerna upprättades. Tillväxten har räknats upp med 4 respektive 3 tillväxtsäsonger.

Fastigheterna består av två skiften som ligger bredvid varandra och som bildar en fin sammanhållen enhet. Totalt 43 ha produktiv skogsmark.
Det totala virkesförrådet är ca 5 000 m³sk, med i huvudsak yngre skog med bra tillväxt samt även äldre slutavverkningsskog.

Geografiska och biologiska förutsättningar
Markförhållandena är jämn och större delen av fastigheten är frisk skogsmark.
Boniteterna är relativt låga med blåbär och lingon som vanligaste markvegetationstyper.

Skogstillstånd
Det dominerande trädslaget är tall som upptar ca 81 % av virkesförrådet. Skogens åldersfördelning består av yngre skog i huggningsklass R2 samt äldre skog i huggningsklasserna S1 och S2. Gran utgör 15 % av virkesförrådet och löv 4 %.

Fastigheternas gränser

Köparen är medveten om att fastigheternas gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Naturvärden

Det finns inga kända naturvärden på fastigheterna. Källa skogsbruksplan och www.metria.se/ onlinetjänst Se Sverige. Två avdelningar har fått målklassen NO (Naturvård Orört).

Fornlämningar

Det finns inga kända fornlämningar på fastigheterna. Källa www.metria.se/ onlinetjänst Se Sverige samt Fornsök.

Jakt

Jakträtt på älg och småvilt hör till fastigheterna. Fastigheterna är oregistrerade för älgjakt. På mark som inte är registrerad för älgjakt får den som har jakträtten jaga årskalv av älg under en kort period i början av jakten. Antalet älgkalvar är inte begränsat men du måste anpassa jakten efter tillgången på vilt, precis som vid jakt på andra arter. Jakttiden är begränsad till fem dagar. Källa https://www.lansstyrelsen.se.

Rättsförhållande

Fastighet

Sollefteå Junsele-Krånge 3:18, 3:65

Ägare

Anders Skoglund 1/1

Areal

Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 43,0 ha
Skogsimpediment 0,1 ha
Summa: 43,1 ha

Taxeringsvärde

Typkod 110 (Lantbruksenhet obebyggd), taxeringsvärde år 2020
Skogsmark 734 000 kr
Summa: 734 000 kr

Inteckningar

Dessa inteckningar gäller i dag i Junsele-Krånge 3:65 och kommer att dödas så att inga inteckningar kommer följa med denna fastighet.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

Öppen budgivning

Ja
För mer information se prospekt.

Karta

Mäklare

Areal | Sollefteå

Kungsgatan 7
881 30   Sollefteå
Alla objekt från Sollefteå

Ansvarig mäklare

Daniel Höglund
Daniel Höglund
Skogsmästare
Reg. Fastighetsmäklare
070-664 02 95

Kontaktperson

Peter Zetterström
Peter Zetterström
Skogsmästare
Auktoriserad Lantbruksvärderare
070-664 02 90

Dela

Jag är intresserad av fastigheten
Junsele-Krånge & vill bli kontaktad

Mäklaren för Junsele-Krånge kommer bli informerad och återkomma till dig inom kort.

Bevaka kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Visa & välj bevakningskriterier