Junsele-Krånge

Obebyggd fastighet med god tillväxt. 28,9 ha produktiv skog, 3 090 m3sk. Jakt och fiske.
Areal: 29 ha
Kommun: Sollefteå
Objektstyp: Skog
Prisidé: 825 000 SEK
Anbudsdag: 13/10 2021
Obebyggd skogsfastighet belägen i Junsele, Sollefteå kommun. Total areal om 29,2 ha, varav 28,9 ha produktiv skogsmark. Åldersklassfördelning visar på övervägande yngre och medelålders skog upp till 50 år. Årlig tillväxt om ca 138 m3sk/år. Totalt virkesförråd om ca 3 090 m³sk. Jakt- och fiskerätt.

-Lämplig produktions/investeringsfastighet med i huvudsak tillväxtskog som ger en god årlig tillväxt.
- Fastigheten har för orten god bonitet och bör ses som en mycket lämplig fastighet för den jaktintresserade som även vill prova på att äga skog i mindre skala.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Östersund
Ringvägen 2
831 34   Östersund
Sofia Palmkvist
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-290 60 16

Video (1)

Bilder (9)

Foto: Jens Larsson

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skogsmark

På fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad i augusti 2021 av Patrik Albertsson. Enligt skogsbruksplanen omfattar skogsmarken idag 29,2 ha och har ett virkesförråd om 3 098 m³sk. Skogsbruksplanen visar på i huvudsak yngre och medelålders skog. Övervägande andel tall om 63 %, löv 24 % och gran 13 %.

Skogsvård

Enligt skogsbruksplanen så skall en avdelning om 1,2 ha markberedas och planteras. Köparen övertar ansvaret för detta, röjning samt all övrig skogsvård och eventuell hjälp plantering på fastigheten.

Nyckelbiotoper

Det finns idag ingen registrerad nyckelbiotop på fastigheten (Källa Skogsstyrelsen).

Jakt

Fastigheten ingår i Betarsjönäs älgskötselområde. All till fastigheten tillhörande jakt är idag upplåten till Tågsjöbergs jaktlag sedan 2005-04-18 till dess att skriftlig uppsägning sker. Tågsjöbergs jaktlag jagar på en areal om ca 3 800 ha.

Det är upp till en ny köpare att ansöka om ev inträde i ovanstående jaktlag.

Fiske

Fastigheten har del i samfällt fiske inom Krånge by.

Rättsförhållande

Fastighet

Sollefteå Junsele-Krånge 1:53

Areal

Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 28,9 ha
Inägomark 0,1 ha
Vatten 0,2 ha
Summa: 29,2 ha

Taxeringsvärde

Typkod 120 (Bebyggd lantbruksenhet), taxeringsvärde år 2020. Skogsmark 734 000 kr, Småhusmark 20 000 kr, Småhusbyggnad 139000 kr, Summa 893 000 kr. OBS: Avstyckning av gården har skett sedan taxeringsvärdet trädde i kraft, det är nu inskickat till Skatteverket för omprövning av taxeringsvärdet.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs för privatperson ej bosatt inom Sollefteå kommuns glesbygdsområde. Förvärv krävs alltid av juridisk person. Tillståndspliktigt förvärv söks hos Länsstyrelsen i Västernorrlands län. Ansökningsavgift för privatperson 4 600 kr och för juridisk person 7 100 kr. Övriga upplysningar gällande förvärvstillstånd: Förvärvstillstånd ansökes av köparen i samband med upprättande av köpekontrakt mellan parterna (köpare och säljare). Ansvarig fastighetsmäklare tillhandahåller ansökningshandlingar och medverkar till att ansökan lämnas in till Länsstyrelsen.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Sofia Palmkvist
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-290 60 16

Fastighetsmäklare

Thomas Persson
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-290 60 58

Jag är intresserad av fastigheten Junsele-Krånge och vill bli kontaktad

Bevakning av kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Blekinge
Dalarna
Gävleborg
Gotland
Halland
Jämtland
Jönköping
Kalmar
Kronoberg
Norrbotten
Örebro
Östergötland
Skåne
Södermanland
Stockholm
Uppsala
Värmland
Västerbotten
Västernorrland
Västmanland
Västra Götaland
Alla nivåer
0-5 Mkr
5-10 Mkr
10-15 Mkr
+15 Mkr

Senast inkomna fastigheter till försäljning