Källbäckens gård

Budgivning pågår!
Vid Dalälvens strand
Areal: 30 ha
Kommun: Hedemora
Objektstyp: Gård
Prisidé: 4 975 000 SEK
Anbudsdag: 21/9 2021
Visning:
4/9 kl 15:00
Anmäl er till visning till ansvarig mäklare Fredrik Luhr via mail, ange dag, antal i sällskapet samt mobiltelefonnummer.
8/9 kl 15:30
Anmäl er till visning till ansvarig mäklare Fredrik Luhr via mail, ange dag, antal i sällskapet samt mobiltelefonnummer.
15/9 kl 10:00-11:30
Vackert belägen gård med tillhörande jord och skog. Källbäcken erbjuder ett renoverat bostadshus vid Dalälven och ett flertal ekonomibyggnader som lämpar sig för många olika verksamheter. Här finns boende, möjlighet till djurhållning, odling samt jakt och fiske. Allt detta med närhet till Stora Skedvi, Hedemora och Säter.
Varmt välkommen till Källbäcken!
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Falun
Kaserngården 4, 4 tr
791 40   Falun
Fredrik Luhr
Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-650 40 83

Bilder (41)

Foto: Patrik Persson

Fastighetsuppgifter

Bostadsbyggnader

Bostadshuset

Vinkelbyggt 1½-planshus med källare under del av huset. Påbyggd veranda och stor takad altan.
5 rum o kök. Byggnaden är brädklädd med stående röd locklistpanel, har kopplade tvåglasfönster samt tak av plåt.
Huset har ett vattenburet värmesystem kopplat till en vedpanna med elpatron. Enskilt vatten från djupborrad brunn, brunnen är 83 meter djup och borrades 2013.
Avloppet är av äldre modell i form av en enkammarbrunn, avloppssystemet är belagt med ett föreläggande och måste bytas ut senast 2022-01-01. För mer information runt föreläggandet, se information på vår hemsida alternativt kontakta ansvarig mäklare.

Huset är påbyggt, den äldre delen har en stomme av timmer, utbyggnaden en stomme i trä. På den nya delen har man byggt på en entré. När man kommer in i entrén har man till vänster en liten hall från vilken man når det stora bondköket. I anslutning till köket finns en tvättstuga.

Från hallen har man vardagsrummet till vänster, fortsätter man in genom den stora portalen med dubbeldörrar kommer man in i ett fint rum med kakelugn. Båda rummen har fina golv, ljusa väggar klädda med ljusmålad träpanel, ljus tapet, träpanel och papptak.

Köket längst in har fina trägolv, rustik inredning, ljusmålad bröstpanel, tapet, ljusmålad träpanel i tak. Till höger i hallen finns trapphuset som leder till övervåningen och den stora möblerbara hallen, från hallen når man det stora sovrummet till höger, sovrum nummer två till vänster och badrummet rakt fram.

Alla rummen är ljusa och fina, med klickgolv, trägolv, ljusa tapeter, badrummet med badkar och wc har som ytskikt plastmatta och kakelklädda väggar. Det finns två kattvindar på övervåningen.

Under den äldre delen av byggnaden finns källaren som nås från utsidan. I källaren finns pannrum med vedpanna. Pannan har två anslutna elpatroner och är kopplad till en ackumulatortank med en volym på 500 liter, separat varmvattenberedare på 100 liter. Resten av källaren inrymmer förrådsutrymmen. Fiber finns indraget i fastigheten.

Härbret

Mellan bostadshuset och älven finns ett härbre uppfört i liggande timmer på gråstensplintar under ett tak av präglad plåt. Byggnaden mäter ca 3,1 x 3,1 meter på grund och är i 1½-plan. Nuvarande ägare har påbörjat att inreda härbret som gäststuga. Nedre botten har trägolv, panelklädda väggar och kopplade tvåglasfönster. Via en trapp når man övervåningens sovloft med snedtak. Här är väggarna klädda med OSB-skivor som delvis är klädda med vitmålad panel.

Övrig

Energideklaration

Ingen energideklaration har eller kommer att upprättas av säljaren.

Driftskostnader

Uppvärmning: ca 25 m3 ved, travad.
Hushållsel: ca 10 020 kr/år
Sophämtning: ca 4 500 kr/år
Slamtömning: ca 2700 kr/år
Försäkring: ca 12 000 kr/år, tilläggsförsäkring Anticimex, 1 500 kr/år.

Ekonomibyggnader

Vagnslider/höförråd

Uppfört 2009, gjuten platta på mark med vägglider till ca 1 meters höjd av betong. Överbyggnad i lösvirke, brädfodrad, under ett tak av korrugerad plåt. Respektive byggnadsdel mäter 28,5 x 9 meter respektive 19,5 x 9,0 meter. Byggnaden kan med enkla mått ändras till ny användning. Byggnaden har el och vatten framdraget på utsidan.

Ladugård/loge

Vinkelbyggd byggnad som inrymmer förråd, loge, ladugårdsdel. Byggnaden har tak av korrugerad plåt. Förrådsdelen står på en plintgrund och är uppförd i liggande timmer och har trägolv, timmerdelen mäter ca 8,3 x 7,85 meter. I anslutning till timmerdelen kommer logen med stolpresning som mäter 9,2 x 10,6 meter.
I anslutning till denna ligger ladugårdsdelen som är murad och har ett gjutet golv av betong med äldre foderbord. Ladugården mäter 11,3 x 9,3 meter.
Ovanpå ladugården finns en höskulle.

Byggnaden har två vidbyggda förråd uppförda i lösvirke på plintar under tak av plåt. Den mot väster mäter 6,1 x 4,6 meter och den mot norr mäter 7,6 x 6,6 meter. Mot söder finns en vidbyggd hundgård.

Förråd/verkstad

Byggnaden inrymmer f.d. svinstia med gjutet betonggolv med måtten 5,8 x 5,9 meter. Byggnadsdelen har en rejäl port mot öster. Förrådsdelen är uppfört i lösvirke och har ett trägolv. Förrådet mäter 12,9 x 5,9 meter. Verkstadsdelen har ett gjutet betonggolv och mäter 7,4 x 6,2 meter. Denna del av byggnaden har nyttjats som gårdsverkstad. På övre botten finns förrådsutrymmen, tidigare sädesmagasin.

Vidbyggt i byggnadens nordvästra del finns ett förråd uppfört i lösvirke på plintgrund under ett tak av plåt, förrådet mäter 3,6 x 5,7 meter.

Skog och mark

Åker- och betesmark

Till fastigheten hör enligt planen ca 13,3 ha inägomark. Nuvarande ägare odlar vall och producerar foder till hästägare. Stödrätter finns och kommer att överföras vederlagsfritt till ny ägare. EU-stöd för innevarande år tillfaller säljaren.

Skogsmark

Till fastigheten hör enligt skogsbruksplanen 16,8 ha produktiv skogsmark med ett uppskattat virkesförråd om 1 954 m³sk, vilket motsvarar ca 116 m³sk/ha. Av trädslagen har tall 57 % av virkesförrådet medan gran har 7 % och lövträd har 36 % varav björk 34%. Skogsmarkens medelbonitet är beräknad till 5,7 m³sk per hektar och den årliga tillväxten uppskattas för närvarande till ca 87 m³sk. För mer ingående information se den bilagda skogsbruksplanen. Inventeringen är gjord av Kjell Pettersson, Anemone Skog under augusti 2021.

Nyckelbiotoper

På fastigheten finns ett registrerat naturvärde om 1,2 hektar som berör avdelning 9. För ytterligare information se skogsbruksplanen.

Jakt

Fastigheten ingår i Berga jaktklubb med jakt på ca 300 ha. Ny ägare får ansöka om medlemskap i klubben.

Fiske

Fastigheten ingår i Husby-Hedemora fiskevårdsområdesförening. Ny ägare kan lösa markägarkort och har rätt till kräftfiske inom Berga skifteslags vatten, för mer information besök: www.husbyhedemorafvo.se

Gemensamhetsanläggningar, samfälligheter m.m.

Fastigheten har ett skattetal om 34:10 skillingar, runstycken och har andel i:
Hedemora Kyrkskogen S:1 med 0,2%, som avser sockensamfälld skogsmark och sköts av Husby jordägares samfällighetsförening. Samfälligheten äger totalt ca 379 hektar skogsmark. Samfällighetsföreningen har under senare år återinvesterat sitt överskott i skötsel av skog och vägar vilket innebär att utdelningen till delägarna har varit ytterst liten.

Hedemora Berga GA:1 som avser bysamfällda vägar som förvaltas av Berga-Starknäs vägsamfällighetsförening. Under senare år har utdebiteringen för Källbäckens gård legat på ca 500 kr.

Enligt Fastighetsdatasystemet är fastighetens andelar i samfälligheter inte fullständigt utredda.

Planer, bestämmelser och fornlämningar

Fastigheten berörs av en fornlämning registrerad 2006-09-12 med aktnummer L2001:9236 som avser en stenåldersboplats på åkermark norr om vägen, 30 x 50 meter.

Rättsförhållande

Fastighet

Hedemora Berga 3:1

Ägare

Jan Hjulström 1/1

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 30,1 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 16,8 ha
Väg och kraftledning 0,4 ha
Inägomark 13,3 ha
Övrigmark 2,8 ha
Summa: 33,3 ha

Taxeringsvärde

Taxeringsvärde Typkod 120 (bebyggd lantbruksenhet), taxeringsvärde år 2020
Tomtmarksvärde 476 000 kr
Bostadsbyggnadsvärde 591 000 kr
Skogsmark 466 000 kr
Skogsimpediment 2 000 kr
Åkermark* 357 0000 kr
Ekonomibyggnad 406 000 kr
Summa 2 298 000 kr
*Uppskattat, nuvarande taxering har en felaktig åkermarksareal.

Inteckningar

I fastigheten finns totalt nio penninginteckningar om
sammanlagt 3 100 000 kr. Inga lån skall övertas av köparen.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras ej för fysisk person. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver förvärvstillstånd.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Fredrik Luhr
Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-650 40 83

Fastighetsmäklare

Kenneth Skovshoved
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-654 53 06

Bevakning av kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Blekinge
Dalarna
Gävleborg
Gotland
Halland
Jämtland
Jönköping
Kalmar
Kronoberg
Norrbotten
Örebro
Östergötland
Skåne
Södermanland
Stockholm
Uppsala
Värmland
Västerbotten
Västernorrland
Västmanland
Västra Götaland
Alla nivåer
0-5 Mkr
5-10 Mkr
10-15 Mkr
+15 Mkr

Senast inkomna fastigheter till försäljning