Kållemåla

Norr om Gullringen, 98 ha prod. skogsmark, 18 900 m3sk, jakt och enklare byggnation.
Areal: 103 ha
Kommun: Vimmerby
Objektstyp: Skog
Prisidé: 12 300 000 SEK
Anbudsdag: 19/2 2019
Kållemåla är ett skogsskifte i norra delen av Vimmerby kommun drygt 6 km norr om Gullringen. Fastighetens 103 ha utgörs av 98 ha produktiv skogsmark med ett virkesförråd om ca 18 900 m3sk samt 5 ha övrig mark. Byggnationen utgörs av enklare byggnader i sämre skick. Jaktbart vilt på fastigheten är älg, vildsvin, rådjur samt sporadiskt med kronvilt.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Linköping
Gumpekullavägen 8
582 78   Linköping
Mats Nilsson
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
072-531 70 88

Bilder (12)

Fastighetsuppgifter

Bostadsbyggnader

Bostadshuset

Uppfört i timmerstomme på källargrund med putsad fasad och tak av lertegel. Bostadsytan uppgår enligt fastighetstaxeringen till 85 kvm. Byggnaden är i sämre skick. El finns framdraget till bostaden.

Ekonomibyggnader

Ladugård/loge

Enklare byggnad uppförd i trä med tak av delvis plåt och delvis lertegel. Ca 5 x 15 m.

Skog och mark

Skogsmark

Enligt skogsbruksplan ursprungligen upprättad 2016 och sedan framräknad med två års tillväxt uppgår den produktiva skogsmarksarealen till 97,9 ha och det totala virkesförrådet till 18 976 m3sk eller 194 m3sk/ ha. Tall är det dominerande trädslaget med 57 % följt av gran med 38 % och löv med 5 %. Medelboniteten uppskattas till 7 m3sk/ha och den löpande tillväxten under planperioden bedöms till 555 m3sk/år. Sett till skogens åldersfördelning så domineras den av skog i åldrarna 15-45 samt 100 år och uppåt. I huggningsklassen G1 finns det enligt skogsbruksplanen 7 600 m3sk och i huggningsklasserna G2, S1 och S2 finns 9 800 m3sk varav 8 300 m3sk är i huggningsklassen S2. Ungskogarna på fastigheten är skötta och det lätt kuperade landskapet ger goda drivningsförhållanden.

Fastigheten är välskött och belastas med få naturvårdsrestriktioner. Ett objekt med höga naturvärden på 0,5 ha finns registrerat i avd. 12 samt två mindre sumpskogar i avd. 53.

Jakt

Jakten på Kållemåla har bedrivits i egen regi och jaktbart vilt är älg, vildsvin, rådjur samt sporadiskt med kronvilt. Fastigheten ingår i Södra Vi älg- och kronskötselområde och den årliga tilldelningen är en älgkalv.

Fiske

Fastigheten har fiskerätt i Abboregölen samt Kvarngölen inom samfällt område. Fastigheten har också fiskerätt i Kållemålasjön inom samfällt område. Fiske efter kräftor i Kållemållasjön sker idag inom ett bestämt område.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras för fysisk person som ej varit bosatt inom glesbygd i Vimmerby kommun de senaste 12 månaderna. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver förvärvstillstånd.

Rättsförhållande

Fastighet

Vimmerby Kållemåla 1:8

Ägare

Stefan Börjesson 1/6
Anne-Cathrine Samuelsson 1/4
Elisabeth Börjesson 1/6
Malin Siverholm 1/4
Martina Björkman 1/6

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 102,3 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 97,9 ha
Impediment 4,1 ha
Väg och kraftledning 1,0 ha
Övrigmark 0,6 ha
Summa: 103,6 ha

Taxeringsvärde

Typkod 113 (Lantbruksenhet bostadsbyggnadsvärde under 50 000 kr), taxeringsvärde år 2017
Skogsmark 6 079 000 kr
Skogsimpediment 16 000 kr
Tomtmark 97 000 kr
Ekonomibyggnader 14 000 kr
Summa: 6 206 000 kr

Inteckningar

Antal 2 st
Totalt belopp 50 000 kr
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Mats Nilsson
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
013-24 20 06
072-531 70 88

Fastighetsmäklare

Johan Westman
Ekonomagronom
Reg. fastighetsmäklare
0143-125 66
070-520 88 91

Jag är intresserad av fastigheten Kållemåla och vill bli kontaktad

Senast inkomna fastigheter till försäljning