Kallhålet

Välskött bolagsskog
Areal: 190 ha
Kommun: Sandviken
Objektstyp: Skog
Prisidé: 26 000 000 SEK
Anbudsdag: 13/6 2023
Virkesrik skogsfastighet nära Årsunda i ett skifte med egen väg.

Möjlighet för juridisk person att förvärva en virkesrik och välskött skogsfastighet belägen vid Storsjön, 10 km söder om Sandviken. Fastigheten omfattar totalt 190 ha mark varav 184 ha är produktiv skogsmark i ett skifte. Virkesförrådet uppskattas till drygt 44 000 m³sk som domineras av tall i åldern 50-70 år. Genom hela fastigheten går en fin egen skogsbilväg som möjliggör god tillgänglighet till och översyn av markerna.

Kontakta Areal

Kerstin Granath

Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare

Kallhålet

Kerstin Granath

Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-556 67 68

Bilder

Visa alla 25 bilder
Visa alla 25 bilder

Foto: Kerstin Granath, Areal.

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Byggnader

Inga egna byggnader finns på fastigheten. De byggnader som är belägna på fastigheten är kopplade till servitut avseende vatten- och avloppsanläggning samt nyttjanderätt avseende teknikbod.

Skogsmark

Till fastigheten hör enligt skogsbruksplanen 184,5 ha produktiv skogsmark med ett uppskattat virkesförråd på 44 112 m³sk, vilket motsvarar 239 m³sk/ha. Av trädslagen dominerar tall med 72 % av virkesförrådet medan gran har 19 % och löv 9 %. Skogsmarkens medelbonitet är beräknad till 5,9 m³sk per hektar och den årliga tillväxten uppskattas för närvarande till 1 359 m³sk. Terrängen är flack med välskötta tallbestånd. Markerna ger bra förutsättningar att producera tall av bra kvalitet. Skogens fördelning på åldersklasser visar på en stor andel i åldersklasserna 50-70 år. För mer ingående information se den bilagda skogsbruksplanen vilken är upprättad i april 2023 av planläggare Jhonas Danrud.

Vägar

Genom hela fastigheten går en egen skogsbilväg som ansluter till Boviksvägen i norra delen av fastigheten.

Naturvärden

På fastigheten finns för närvarande inga biotopskydd eller nyckelbiotoper registrerade hos Skogsstyrelsen. Ett område med höga naturvärden som omfattar skogsbestånd 11 och del av bestånd 12 med en total areal om ca 4,7 ha finns registrerat.

Generell naturvårdshänsyn enligt Skogsvårdslagen ska alltid tas vid avverkning. Ökad hänsyn ska tas vid avverkning i kantzoner till bl.a. hällmarker, myrar, sjöar och vattendrag.

Jakt

Jakträtten är upplåten till Sörby jaktvårdsförening jaktåret 2023/24. Jakt sker på totalt ca 1 380 ha. På markerna bedrivs främst jakt efter älg och rådjur. Älgjakten bedrivs gemensamt medan småviltjakten får bedrivas enskilt på hela området. Arrende om 7 120 exkl moms kr har betalats för jaktåret 2023/24 tillfaller säljaren. För ytterligare frågor gällande jakt, kontakta ordföranden Ragnvald Zetterberg 070-691 55 02.

Rättsförhållande

Fastighet

Sandviken Sörby 4:95

Ägare

AB SANDVIK SKOGSFASTIGHETER 1/1

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 191,8 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 184,5 ha
Impediment 2,1 ha
Väg och kraftledning 3,1 ha
Övrigmark 0,9 ha
Summa: 190,6 ha

Taxeringsvärde

Typkod 110 (Lantbruksenhet obebyggd), taxeringsvärde år 2020
Skogsmark 7 545 000 kr
Skogsimpediment 24 000 kr
Summa: 7 569 000 kr

Förvärvstillstånd

Då säljaren är juridisk person krävs inget förvärvstillstånd varken för fysisk eller juridisk person. Det innebär att exempelvis ett aktiebolag kan köpa fastigheten utan att behöva söka förvärvstillstånd.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

Öppen budgivning

Ja
För mer information se prospekt.

Karta

Mäklare

Areal | Sandviken

Högbovägen 45
811 32   Sandviken
Alla objekt från Sandviken

Ansvarig mäklare

Kerstin Granath
Kerstin Granath
Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-556 67 68

Fastighetsmäklare

Peter Svensson
Peter Svensson
Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-624 82 51

Dela

Jag är intresserad av fastigheten
Kallhålet & vill bli kontaktad

Mäklaren för Kallhålet kommer bli informerad och återkomma till dig inom kort.

Bevaka kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Visa & välj bevakningskriterier