Kåraryd

Skogsfastighet i ett skifte med god bonitet och bra vägar. Jakt och insjöfiske.
Areal: 54 ha
Kommun: Ronneby
Objektstyp: Skog
Prisidé: 6 875 000 SEK
Anbudsdag: 29/11 2021
Grandominerad skogsfastighet i ett samlat skifte med god bonitet och löpande tillväxt och med bra vägar samt lång gräns mot sjö. Markerna utgörs delvis av välbestockade granbestånd och etablerade ungskogar och gallringsskogar av gran. Markerna bedöms i huvudsak som friska och terrängen är mycket god med delvis rörligt markvatten i svagt sluttande terräng. Fastigheten ger möjlighet till jakt och insjöfiske.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Sölvesborg
Snapphanegatan 32
294 31   Sölvesborg
Gunnar Jönsson
Reg. fastighetsmäklare
Skogsmästare
072-331 05 52

Bilder (24)

Foto: Bengt Svensson, Studioblixten.

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Inägomark

Inägomarken inom fastigheten uppgår till ca 4,5 ha och utgörs av äldre åkermark och betad naturskön hagmarksskog. Inägomarken är utarrenderad i ett 5-årigt arrendeavtal, kontakta mäklaren för mer information om arrendeintäkt mm.
Stödrätter finns och återgår efter arrendet upphörande till markägaren till en areal av ca 5 ha.

Skogsmark

Skogsmarken domineras av granskogar med god bonitet och delvis välslutna bestånd. Åldersklasserna representeras främst av 25 årig granskog och 45-55 årig gran skog och markerna bedöms i huvudsak som friska med goda terrängförhållandena och närhet till skött skogsbilväg. Den produktiva skogsmarken uppgår enligt nyupprättad skogsbruksplan från oktober 2021 till totalt till ca 46,3 ha och har en bonitet på 9,1 m³sk/ha/år. Virkesförrådet uppgår till totalt 11 221 m³sk varav ca 5 080 m³sk utgörs av S1-S2 skog.

Vid värdebedömning av ungskog bör man beakta värdet i kr/ha.

Skogsbruksplan erhålles genom ansvarig mäklare via beställning genom mail eller telefon till [email protected] eller 0457-10512.

Gränser bedöms vara väl utmärkta men kan vara bristfälliga.

Nyckelbiotoper

Inom fastigheterna finns inga registrerade naturvårdsobjekt m.m. Källa: SeSverige.

Jakträtten

Jakträtten är upplåten t.o.m. 2022-06-30 och återgår därefter till fastighetsägaren. Inom fastigheten ges möjlighet till jakt på älg, rådjur och vildsvin m.m.

Fiske

Fastigheten har del i samfällt fiske i Ålasjön med möjlighet till sedvanligt insjöfiske.

Ekonomibyggnader

Inom fastigheten finns två äldre ekonomibyggnader. En av byggnaderna är uthyrda på 5 år till ett årlig intäkt av 3 000 kr/år.

Säljaren förbehåller sig rätten att ha kvar vedupplag i 3 år inom fastigheten på asfaltsplanen från tillträdesdagen. Ägaren önskar även förbehålla sig rätten och nyttja den äldre ladugårdsbyggnaden i 1 år från tillträdesdagen.

Se mer om beskaffenhet i bifogade bilder

Övriga marktyper

Inom fastigheten finns en asfalterad yta på cirka 10000 m2 där det tidigare bedrivits sågverksverksamhet fram till år 1988. Idag finns det enbart mindre spår av verksamheten i form av asfaltsplanen och enstaka markfasta betongplintar. Med anledning av denna fd. verksamhet inom området, kan det finns rester kvar av kemikalier i marken, vilket man som köpare ska vara observant på.

För mer information kontakta gärna ansvarig mäklare.

Rättsförhållande

Fastighet

Ronneby Kåraryd 1:5

Ägare

Ingmar Olofsson 1/1

Areal

Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 46,3 ha
Impediment 0,0 ha
Berg/hällmark 0,0 ha
Inägomark 4,5 ha
Väg och kraftledning 0,6 ha
Övrigmark 2,4 ha
Summa: 53,8 ha

Taxeringsvärde

Typkod 122 (Lantbruksenhet bebyggd enbart med ekonomibyggnad), taxeringsvärde år 2020
Åkermark 263 000 kr
Betesmark 79 000 kr
Skogsmark 4 117 000 kr
Skogsimpediment 6 000 kr
Ekonomibyggnader 13 000 kr
Summa: 4 478 000 kr

Inteckningar

Antal 2 st
Totalt belopp 1 500 000 kr

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd kan komma att krävas av fysisk person då fastigheten ligger i glesbygdsområde. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver förvärvstillstånd.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

Öppen budgivning

Ja
För mer information se prospekt.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Gunnar Jönsson
Reg. fastighetsmäklare
Skogsmästare
0456-105 52
072-331 05 52

Jag är intresserad av fastigheten Kåraryd och vill bli kontaktad

Bevakning av kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Blekinge
Dalarna
Gävleborg
Gotland
Halland
Jämtland
Jönköping
Kalmar
Kronoberg
Norrbotten
Örebro
Östergötland
Skåne
Södermanland
Stockholm
Uppsala
Värmland
Västerbotten
Västernorrland
Västmanland
Västra Götaland
Alla nivåer
0-5 Mkr
5-10 Mkr
10-15 Mkr
+15 Mkr

Senast inkomna fastigheter till försäljning