Kårböle

Större innehav av skog utan byggnader i nordvästra Hälsingland. Ca 270 ha produktiv skog med ett virkesförråd om dryga 29 000 m³sk. Jakt i viltvårdsområde.
Areal: 345 ha
Kommun: Ljusdal
Objektstyp: Skog
Prisidé: 11 000 000 SEK
Anbudsdag: 21/10 2021
I Kårböle, ca fem mil nordväst om Ljusdal, finns dessa skogsskiften om sammanlagt ca 270 ha produktiv skogsmark med skog i alla åldersklasser men med tyngdpunkt i yngre och medelålders skog. Innehavet består av två obebyggda skogsfastigheter. Ett av skiftena har strandlinje i Messubodsjön. Virkesförrådet uppgår enligt skogsbruksplanen till ca 29 000 m³sk. Jakt i viltvårdsområde.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Ljusdal
Bjuråkersvägen 20 A
827 31   Ljusdal
Jonas Jonsson
Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-569 09 35

Bilder (13)

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skogsmark

Skogsbruksplanen är ursprungligen gjord 2018 av Robert Bergström, Skog och Land. Efter det har planen ajourförts av Holmen med tillväxt och utförda åtgärder. Arealen produktiv skogsmark är i skogsbruksplanen uppmätt till 271,8 ha. Virkesförrådet uppgår till 29 442 m³sk vilket ger ett medelförråd om 108 m³sk/ha. Fastigheten erbjuder skog i alla åldersklasser men med tyngdpunkt i åldersklasserna 0 till 9 samt 40 till 49 år. Medelboniteten är skattad till 4,6 m³sk/ha/år och den löpande tillväxten uppgår för tillfället till 1 170 m³sk/år (4,3 m³sk/ha/år). Trädslagsfördelningen är 61% tall, 23% gran, 8% löv och 8% contorta. Se vidare information i bifogad plan med planläggarens förslag till åtgärder och målklassning.

Skiftet på Nötberget och skiftet på Skansberget drabbades av den stora branden 2018. Det område som drabbades är ca 50 ha och återplantering har skett under 2020 och 2021.

Natur- och kulturvärden

I avdelning 32 är en kulturlämning i form av en fyndplats (ekstock) registrerad och avdelning 44 berörs av en fornlämning i form av fångstgropar. Källa. Riksantikvarieämbetet Fornsök.

Jakt

Fastigheten är belägen i Kårböle viltvårdsområde som omfattar ca 8 700 ha. Älgjakten är uppdelad på två jaktlag medan småviltjakt kan bedrivas över hela arealen. För vidare information vänligen kontakta Rickard Åhlund, ordförande, på mobil: 070- 527 24 82.

Fiske

Fisket i området administreras av Kårböle fiskevårdsområde. Se mer information på http://www.karbole.com/friluftsliv-vildmark.

Rättsförhållande

Fastighet

Ljusdal Kårböle 3:26 och 3:29

Ägare

Bertil Stener 1/1

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 253,7 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 271,8 ha
Myr/kärr/mosse 64,0 ha
Väg och kraftledning 1,9 ha
Övrigmark 7,3 ha
Vatten 6,2 ha
Summa: 351,2 ha

Taxeringsvärde

Typkod 110 (obebyggd lantbruksenhet), taxeringsvärde år 2020

Skogsmark, 6 453 000 kr
Skogsimpediment, 78 000 kr
Summa, 6 531 000 kr

Ljusdal Kårböle 3:26 och 3:29 är samtaxerade.

Inteckningar

I fastigheterna finns fyra skriftliga pantbrev om 210 000 kr uttagna. Säljaren löser eventuella lån senast på tillträdesdagen. Inga lån skall tas över av köparen.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras för fysisk person som ej varit folkbokförd i Ljusdals kommun det senaste året. Avgiften är f.n. 4 600 kr. Mäklaren hjälper till att ansöka om förvärvstillstånd. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver förvärvstillstånd.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Karta

Ansvarig mäklare

Jonas Jonsson
Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare
0651-688 51
070-569 09 35

Bevakning av kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Blekinge
Dalarna
Gävleborg
Gotland
Halland
Jämtland
Jönköping
Kalmar
Kronoberg
Norrbotten
Örebro
Östergötland
Skåne
Södermanland
Stockholm
Uppsala
Värmland
Västerbotten
Västernorrland
Västmanland
Västra Götaland
Alla nivåer
0-5 Mkr
5-10 Mkr
10-15 Mkr
+15 Mkr

Senast inkomna fastigheter till försäljning