Karlsfors gård

Goda möjligheter att bedriva verksamhet i herrgårdsmiljö kombinerat med stilfullt boende.
Areal: 86 ha
Kommun: Skövde
Objektstyp: Gård
Prisidé: 17 500 000 SEK
En representativ och synnerligen välhållen egendom, belägen på Billingens västra sida med vacker utsikt över ägorna och sjön Lången. Karlsfors Gård erbjuder goda möjligheter att bedriva verksamhet i herrgådsmiljö kombinerat med stilfullt boende. Byggnadsbeståndet har genomgående renoverats till mycket hög standard med möjlighet att användas efter eget intresse. Till egendomen följer ca 86 ha mark och ytterligare ca 66 ha vatten.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Skövde
Vasagatan 35 B
541 31   Skövde
Kristian Strandell
Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-607 37 13

Bilder (44)

Fastighetsuppgifter

Bostadsbyggnader

Bostadsbyggnader

Herrgårdsbyggnaden
Den ståndsmässiga herrgårdsbyggnaden på Karlsfors är mycket vackert belägen med utsikt över egendomens ägor samt sjön Lången. Byggnaden har en taxerad boarea om hela 445 kvm samt en tillbyggnadsyta/källare om 75 kvm.
Standarden på boendet är mycket hög med omsorgsfullt utförda renoveringar där man bevarat historiska inslag och samtidigt försett byggnaden med moderna bekvämligheter.
I markplan finns huvudentré salong, bibliotek, sällskapsrum, matsal, kök, tvättstuga, groventré med badrum samt övriga sällskapsutrymmen och en inglasad veranda med två intilliggande altaner.
Övre plan har en möblerbar hall med utgång till balkong, tre sovrum med tillhörande garderober och linneskåp samt ett rymligt badrum.
Källardel med utrymme för bergvärmeanläggning, inkommande vatten m.m. Källaren innefattar även en vacker vinkällare under stämningsfullt källarvalv som har sin ursprung från 1600-talet. Bostaden inrymmer flera exklusiva detaljer såsom kakelugn och öppen spis, vackra parkettgolv, bl a med material från Karlsfors egna mark, handmålade tak, kalkstenstrapp till källaren m.m. Utvändigt är taket försett med enkupigt lertegel och fasaden är beklädd med stående träpanel. Från glasverandan och de båda altanerna är utsikten över dalgången och sjön Lången vacker, framförallt i solnedgången om kvällarna. Byggnationen omges av en välvårdad och parkliknande trädgård.

Flygelbyggnader
Herrgårdsbyggnaden flankeras av fyra flygelbyggnader, vara två är likvärdigt inredda som bostäder om ca 60 kvm vardera. Dessa totalrenoverades kring åren 2010-11 och inrymmer fullutrustade kök, entré och vardagsrum i markplan samt hall, sovrum och badrum på övre plan. Byggnaderna har spritputsade fasader och enkupiga lertegeltak. Uppvärmning via bergvärme i den östra flygeln samt elvärme i den västra. Båda flyglarna inrymmer även eldstäder.

Ekonomibyggnader

Ekonomibyggnader

Flygel/magasin
Den västra flygeln är en äldre magasinsbyggnad som idag är inredd med slaktrum/garage med oljeavskiljare, festlokal, atelje och övriga utrymmen för förvaring. Byggnaden har gjutet golv i slaktrum, timrad stomme, ny träpanel och lertegeltak. Dessutom beprydd med en karaktäristisk vällingklocka.

Flygel/gårdskontor
Den östra flygeln är nyuppförd 2004 delvis inredd som ett gårdskontor med tillhörande pentry och wc/dusch. Övrig del är inredd som garage med två portar, betonggolv med oljeavskiljare och indraget varmvatten. Loft i öppet utrymme för förvaring eller med möjlighet att inredas till kontor/boende eller liknande.

Dubbelgarage
Genomgående renoverad byggnad på betongplatta. Dubbla garageplatser som nås via norra gaveln samt förråd och gårdens elcentral på den södra. Dessa är varmisolerade och utrustade med elstyrda takskjutportar.

Stallet
Vacker stallbyggnad av äldre karaktär med nylagt tegeltak och med två boxplatser. Kalkputsad fasad och enkupigt lertegel.

Arbetarlängan
Äldre byggnad om ca 400 kvm som uppförts under tidigt 1800-tal. Karaktären på byggnaden är bevarad, men dess exteriör har restaurerats på senare tid. Invändigt består längan av tre avdelningar.

Halmladan
Rejäl byggnad uppförd 1989 om ca 840 kvm på grusat underlag. Stomme av fribärande stålkonstruktion, fasad av rödmålad träpanel samt cembonittak. Byggnaden kan nyttjas för uthyrning, men även göras om till ett ridhus eller liknande.

Ladugården
Gårdens ladugård är idag en funktionell och tilltalande byggnad med flera användningsområden. Från den norra ändan är den inredd med två varmisolerade verkstäder som är utrustade med oljeavskiljare, taktraverser m.m. Till varje verkstadsdel finns rejäla vikportar. Intill finns ett rymligt personalutrymme med pentry/lunchrum, omklädningsrum med dusch, tvättmaskin, torktumlare, torkskåp samt en toalett.
Det gamla suggstallet tar sedan vid med en stor och öppen yta där golven gjutits och inredningen är bortforslad. Detta utrymme kan mycket väl bli en trevlig restaurang för besökare i framtiden.
Byggnaden omfattar sammanlagt ca 782 kvm och är, likt övrig byggnation på Karlsfors, synnerligen påkostad.

Portstallet
Lokal om hela 1 100 kvm på gjutet golv. Hela utrymmet är isolerat och avfuktare finns installerad. Utmed den västra långsidan finns åtta takskjutportar varav två är elstyrda. Lokalen lämpar sig väl för egen verksamhet eller för uthyrning.
I byggnadens förlängning finns ett f.d. suggstall byggt 1991 och 1997 i sex avdelningar om sammanlagt ca 1 000 kvm. Byggnaden är sanerad och inredningen borttagen samt att golven har igengjutits. Det gör lokalerna idag lämpliga för lagerverksamhet eller liknande. Vidbyggt den västra långsidan finns ett personalutrymme/ gårdskontor av mycket hög standard. Detta inrymmer omklädningsrum med duschplats, wc, entréhall, kök och matplats samt ett kontorsrum/ övernattningsrum.

Grisstall
Byggnad uppförd 2002. Även denna byggnadskropp är omgjord från ett slaktsvinstall till ett funktionellt verksamhetsutrymme. Byggnaden är indelad i två avdelningar med gjutna golv och upprustade ytskikt.

Skog och mark

Åkermark

Till Karlsfors gård finns ca 29,5 ha stödberättigad åkermark på bördiga jordar och stora rationella brukningsskiften. Genom åkermarken och i bergskanten går en väg som kan bilda en rundslinga med start från gården. I huvudsak lättare lerjordar som har väl fungerande dränering. Åkermarken är utarrenderad till 2019-12-31 och idag bedrivs ekologisk odling. Arrendet är uppsagt. EU-stödrätter, motsvarande den stödberrättigande arealen finns och överlåtes vederlagsfritt till köparen, vid arrendatorns frånträde.

Betesmark

Naturskön och väl inhägnad betesmark om sammanlagt 6,6 ha (utöver betesmarken inom naturreservatet). Samtlig betesareal upplåtes idag till extern djurhållare via muntlig överenskommelse. Köparen av Karlsfors äger själv att bestämma kring betesmarkens framtid, efter betessäsongen år 2019.

Skogsmark

Den produktiva skogsmarksareal uppgår till ca
5 ha och finns huvudsakligen strax söder om gårdscentrum, med ett virkesförråd som har uppskattats till ca 480 m3sk.
Den övriga skogsmarken på Karlsfors ägor, finns inom Silverfallets Naturreservat. Den ungefärliga arealen för detta uppgår till 36 ha och består uteslutande av blandlövskog. Här finns även det välbesökta silverfallen. Skogsmarksarealen är inhägnad och betas sommartid
Varje år erhålles ca 130 000 kr enligt skötselavtal med Skövde kommun för upprätthållande av toalett och parkeringsplats för besökande till Silverfallen. Därtill ger betesmarkerna rätt till EU-stöd samt en särskild ersättning från VG-regionen för bete i naturreservatet.

Rättsförhållande

Fastighet

SKÖVDE KARLSFORS 3:1

Areal

Taxeringsvärde

Inteckningar

För information se prospekt.

Karta

Ansvarig mäklare

Kristian Strandell
Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare
0511-821 90
070-607 37 13

Fastighetsmäklare

John Enander
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
0500-41 09 10
070-891 27 91

Senast inkomna fastigheter till försäljning