Kisterud

Skogsfastighet utan byggnader.
Areal: 84 ha
Kommun: Sunne
Objektstyp: Skog
Prisidé: 3 100 000 SEK
Skogsfastighet utan byggnader i Kisterud i Västra Ämtervik, Sunne kommun. Skog i ett skifte med jämn åldersfördelning. Virkesförråd på cirka 8 900 m3sk vilket motsvarar 113 m3sk per hektar.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Karlstad
Södra Kyrkogatan 6 A
652 24   Karlstad
Bengt Walan
Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-693 20 10

Bilder (7)

Foto: Bengt Walan, Areal

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skogsmark

Skogsfastighet utan byggnader i Kisterud i Västra Ämtervik, Sunne kommun. Skog i ett skifte med jämn åldersfördelning. Virkesförråd på cirka 8 900 m3sk vilket motsvarar 113 m3sk per hektar.

Den nya skogsbruksplanen har upprättats av Göran Klarström.

Jakt

Fastigheten ingår i Hensgård viltvårdsområde om cirka 4 000 hektar. Jakten omfattar älg och småvilt. Jakten är utarrenderad innevarande jaktår, dvs till och med 30 juni 2020.

Rättsförhållande

Fastighet

Sunne Kisterud 1:13

Ägare

Stig Nilsson 1/1

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 85,0 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 78,4 ha
Skogsimpediment 5,3 ha
Väg och kraftledning 0,6 ha
Summa: 84,3 ha

Taxeringsvärde

Typkod 110 (Lantbruksenhet obebyggd), taxeringsvärde år 2017
Skogsmark 1 641 000 kr
Skogsimpediment 27 000 kr
Summa: 1 668 000 kr
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

Öppen budgivning

Ja
För mer information se prospekt.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Bengt Walan
Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare
054-18 84 44
070-693 20 10

Fastighetsmäklare

Tomas Karlsson
Skogsmästare, civilekonom DHS
Reg. fastighetsmäklare
054-18 84 48
070-638 62 60

Jag är intresserad av fastigheten Kisterud och vill bli kontaktad

Senast inkomna fastigheter till försäljning