Klenshyttan

Talldominerad tillväxtfastighet
Areal: 41 ha
Kommun: Ludvika
Objektstyp: Skog
Prisidé: 3 200 000 SEK
Anbudsdag: 14/11 2023
Fin skogsfastighet som domineras av medelålders skogar med hög andel tall!

Nu finns möjlighet att förvärva en fin skogsfastighet mellan Ludvika och Grängesberg. Fastigheten omfattar 40 ha produktiv skogsmark och domineras av medelålders skogar med hög andel tall. Virkesförrådet uppgår till ca 6 800 m³sk och medelboniteten är uppskattad till 6,1 m³sk/ha.

Kontakta Areal

Kerstin Granath

Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare

Klenshyttan

Kerstin Granath

Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-556 67 68

Bilder

Visa alla 9 bilder
Visa alla 9 bilder

Foto: Fredrik Luhr

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skogsmark

Skogsbruksplanen för Klenshyttan kommer från ägaren Seminghundra häradsallmänning och inventerades 2017. Planen har korrigerats för utförda åtgärder och därefter skrivits fram med teoretisk tillväxt till och med 2023.

Den produktiva skogsmarksarealen uppgår till 40,4 hektar och virkesförrådet är uppskattat till
6 793 m³sk vilket ger ett genomsnittligt virkesförråd på 168 m³sk/ha. Medelboniteten bedöms till 6,1 m³sk/ha och år för fastigheten och tillväxten under 2024 beräknas uppgå till 286 m³sk. Trädslagsfördelningen är enligt skogsbruksplanen 77 % tall, 12 % gran och 11% löv. Fastigheten domineras av yngre till medelålders skog med tyngdpunkten kring 35-åriga skogar där den löpande tillväxten är mycket hög.

För mer information skogstillståndet, se bifogad skogsbruksplan.

Naturvärden

På området finns för närvarande inga nyckelbiotoper eller områden med höga naturvärden registrerade hos Skogsstyrelsen. Generell naturvårdshänsyn enligt Skogsvårdslagen ska alltid tas vid avverkning. Ökad hänsyn ska tas vid avverkning i kantzoner till bl.a. hällmarker, myrar, sjöar och vattendrag.

Jakt

Det östra skiftet arrenderas för närvarande av Klenshyttans jaktklubb 2 900 ha. Ny markägare får ansöka om medlemskap i jaktklubben. För frågor kontakta Johnny Lönnström 070-237 37 69.

Det västra skiftet arrenderas för närvarande av Gonäs jvf vilka jagar på ca 2 500 ha. Ny markägare har företräde in i föreningen. Vid ytterligare frågor kontakta Artur Larsson 070-788 48 88.

Jakten blir tillgänglig för nya ägare på tillträdesdagen.

Prospektering

Båda skiftena är registrerade i Bergstatens mineralrättsregister. För mer information se sgu.se .

Rättsförhållande

Fastighet

Ludvika Sunnansjö 39:8

Ägare

Seminghundra Häradsallmänning 1/1

Areal

Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 40,4 ha
Väg och kraftledning 0,8 ha
Summa: 41,2 ha

Taxeringsvärde

Taxeringsvärde saknas då de två skiftena är del av en större fastighet.

Inteckningar

Inga penninginteckningar följer med den avstyckade delen. Inga lån skall övertas av köparen.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Karta

Mäklare

Areal | Falun

Kaserngården 4, 4 tr
791 40   Falun
Alla objekt från Falun

Ansvarig mäklare

Kerstin Granath
Kerstin Granath
Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-556 67 68

Fastighetsmäklare

Fredrik Luhr
Fredrik Luhr
Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-650 40 83

Dela

Jag är intresserad av fastigheten
Klenshyttan & vill bli kontaktad

Mäklaren för Klenshyttan kommer bli informerad och återkomma till dig inom kort.

Bevaka kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Visa & välj bevakningskriterier