Knarven

Komplett jaktgård i västsverige, öster om Koberg.
Areal: 35 ha
Kommun: Alingsås
Objektstyp: Gård
Prisidé: 6 750 000 SEK
Anbudsdag: 24/10 2019
Komplett jaktgård i Västsverige, öster om Koberg. Större delen av gården utgörs av ett vilthägn med dovhjort och mufflon. I hägnet som präglas av småbruten mark finns även viltvatten och dammar med kräftor. Centralt placerat högt på en höjd i hägnet finns en representativ jaktstuga med utsikt över det största viltvattnet. Gårdscentrat utgörs av modernt bostadshus som delvis ligger inom hägnet, större viltslakteri som tidigare har varit godkänt av livsmedelverket, isolerad gårdsverkstad med maskinhall samt funktionella förvaringsbyggnader.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Vänersborg
Östra vägen 1
462 32   Vänersborg
Åke Carlsson
Skogstekniker
Reg. fastighetsmäklare
07036358635

Bilder (30)

Fastighetsuppgifter

Bostadsbyggnader

Bostadshuset

Bostadshus uppfört 1992 i trä på en torpargrund med betongpannor på taket i ett plan med vidbyggt garage och carport. Bostadshuset som är väl underhållet har en taxerad bostadsyta om 132 m2 och en taxerad biyta om 47 m2. Huset fördelar sig på kök med kökssnickerier från Kalmar snickeri. Vitvarorna i köket utgörs av spis med induktionshäll, kyl och frys, diskmaskin samt köksfläkt. I köket finns även en vacker vedspis med tillhörande spiskupa. Rejält vardagsrum med utgång till verandan. I vardagsrummet finns en öppen spis som är godkänd att använda. Huset inrymmer även två badrum med Wc och dusch. Vidare finns tre sovrum var av det större har utgång till verandan. I anslutning till sovrummen finns en rejäl klädgarderob. När man stiger ut på den väl tilltagna altanen under tak så befinner man sig i vilthägnet. På altanen finns inte bara bardisk och gott om plats att duka långbord till sensommarens kräftskivor utan här finns även större jacuzzi. Huset värms med en Calmar panna från 2010 kopplat till ackumulatortankar. I en ackumulatortank finns även en el-patron. Från pannrummet i bostadshuset går en kulvert till slakteriet för framtida möjligheter att koppla på värmen från bostadshuset till slakteriet. I anslutning till bostadshuset finns det två borrade hål för tänkt framtida bergvärmeuppvärmning. Vidbyggt till bostadshuset finns ett större varmgarage som även inrymmer pannrum. Mellan bostadsdelen och garaget finns grovingång, städskåp och tvättstuga samt ett av de två badrummen. I anslutning till garaget finns en carport och större hundgård.

I anslutning till bostadshuset finns verandan till det gamla bostadshuset bevarad och verandan fungerar idag som ett lusthus.

Inne i hägnet vid en liten bäck framför bostadshuset finns en smedja med brygghus i gott skick. Byggnaden är uppförd i trä under ett tegeltak.

Torpet

På gården finns en äldre stuga ”Karls stuga” som stått orörd under många år. Här har tidigare generationer på gården bott. Här finns möjlighet att inreda en gäststuga eller så finns möjlighet till generationsboende efter renovering. Byggnaden har äldre enkel standard och en byggarea på ca 30 m2.

Energideklaration

Energideklaration saknas för bostadshuset och säljaren har inte för avsikt att upprätta någon i anslutning till försäljningen.

Ekonomibyggnader

Gårdsverkstad och maskinhall

Rejäl isolerad gårdsverkstad med gott om utrymme. Verkstadsdelen har gjutet golv, ström finns indraget. Vidbyggt i förlängning av byggnaden finns maskinhallsdel uppdelat på tre fack. Två av facken har gjutet golv. Hela byggnaden har plåttak och en sammanlagd byggarea på ca 240 m2.

Maskinhall/Vedbod

Byggnaden har fungerat som maskinhall, förråd och som lager för gårdens vedförsäljning. Byggnaden har plåttak, gjutet golv, i en del av byggnaden har golvet luftningshål för att kunna torka veden rationellt. Byggnaden är uppförd i trä under ett plåttak med en byggarea på ca 400 m2.

Viltslakteri

Mycket funktionell viltslakterianläggning som i våras var godkänd av Livsmedelsverket. Byggnaden fördelar sig på personalutrymme med pentry, toalett och omklädningsrum, mm. Utanför slakteriet efter ena långsidan finns en gjuten platta. I slaktdelen förs djuret in i beredningsrummet/flårummet och sedan följer via balkbanan in i svalen, för att sedan komma fram till kylrummet. Sedan följer styckavdelning med packeri och till slut diskrummet. I byggnaden finns även förberett ett utrymme för butik och utlämning av de färdiga produkterna. Anläggningen har inte bara betjänat den egna verksamheten på gården utan här har jägare kunnat lämna in sina djur under jaktsäsongen. Viltslakteriet får vatten från djupborrad brunn (gemensamt med bostadshuset) och filter finns installerat (järn och mangan). Från bostadshuset går en värmekulvert till slakteriet. Byggnaden har en byggarea på ca 180 m2. Se Livsmedelverkets hemsida och blankett (https://www.livsmedelsverket.se/globalassets/produktion-handel-kontroll/blanketter/livsmedelsforetag/Blankett-Godkannande-ansokan-basuppgifter-LIVS-099)
om man vill få viltslakteriet livsmedelsgodkänt igen.

Skärmtak

På gården finns förrådsbyggnad/skärmtak uppfört i vinkel för gårdens vedförvaring mm. Byggnaden har även fungerat som uppställningsplats för gårdens maskiner. I byggnaden finns även en observationsplats för att på en skyddad plats i lugn och ro kunna studera djuren i hägnet. Byggnaden har en byggarea på ca 100 m2.

Hjorthotell

I vilthägnet finns ett större skärmtak uppfört som skydd för djuren och för att kunna fodra djuren. Skärmtaket ligger i anslutning till gårdscentrat. Skärmtaket är ca 60 m2.

Hägn

Vilthängen håller hög kvalitét vad gäller standard och uppförande. Ingången till hänget utgörs av en välkommande portal med färits och det finns gott om vägar i hägnet så att det är lätt att ta kontrollrundan mm. Hänget omfattar ca 26 ha och är anlagt år 2011 i sin nuvarande omfattning och tillståndet löpet till 31 december 2021enligt Länsstyrelsens beslut 2011-05-30 med diarienummer 521-1865-2011. Ny ägare måste söka nytt tillstånd vilket görs via länsstyrelsen med en ansökningskostnad om 5 000 kr.

Jaktstugan

Mitt i hägnet på en liten höjd vid en större damm ligger den rustika jaktstugan. Utsikten från stugan är fantastisk. Stugan utgörs av ett rum med kamin samt en altan, som delvis är under tak, med öppen spis.

Hjortar och Mufflon

I hägnet hålls dovhjort och mufflon som enligt senast räkning vid årsskiftet 2018/2019 var 134 dov och 15 mufflon. I försäljningen ingår djuren och ingår i det anbud som läggs på fastigheten. Försäljningsmässigt kommer dom att värderas till xxx kr i köpehandlingarna.

Skog och mark

Åker- och betesmark

Större delen av gårdens jordbruksmark ligger inom vilthägnet. På norra delen av fastigheten finns åkermark som inte ligger inom hägnet och här har odlats vall de senaste åren. Åkermarken består till största del av sandjord och del av åkermarken är behovsdikad. Fastigheten har enligt EU-ansökan för odlingssäsongen 2019 en EU areal om 13,01 hektar. Enligt EU ansökan är det sökt slåttervall och betesvall på åkermark. Säljaren innehar 13 stödrätter och dessa stödrätter kommer föras över på ny ägare på separat avtal. Dock tidigast i januari 2020.

Skogsmark

Över fastighetens skogsmark finns en upprättad skogsbruksplan från 2018 av Peter Kron, Söne Skogsbyrå. Den produktiva skogsmarken är i skogsbruksplanen uppmätt till 17 ha. Virkesförrådet uppgår till 1723 m³sk vilket ger ett medelförråd om 101 m³sk/ha. Åldersfördelningen på fastigheten erbjuder skog i framför allt åldersklasserna 15 till 35 samt äldre skog. Medelboniteten är skattad till 7,1 m³sk/ha/år och den löpande tillväxten uppgår för tillfället till 77 m³sk/år. Se vidare information i bifogad skogsbruksplan om planläggarens förslag till åtgärder och målklassning. Den största delen av skogen finns inom hägnet och påverkan finns på en del av träden av djuren inom hägnet.

Nyckelbiotoper

Inga nyckelbiotoper eller höga naturvärden finns i skrivande stund registrerade på fastigheten. Källa SeSverige; Skogsstyrelsen och Natura2000.

Jakt

Fastigheten erbjuder förstklassiga jaktupplevelser både inom och utanför hägnet. Även dammarna och viltvattnet bidrar till platsens attraktion både för vilt och människor.

Hela fastigheten präglas av jakt, dels av vilthägnet med alla de möjligheter det medför men även omhändertagandet av viltet från skott till bord med det egna viltslakteriet.

Inom hägnet finns flera välbyggda jakttorn strategiskt utplacerade. Utanför hägnet finns en rejäl vakkoja uppförd som är lättåtkomlig för kvällens lyckade grisvak. Viltvattnen lockar gäss och änder till kvällens fågeljakt. Även de vilda djuren utanför hägnet drar sig av nyfikenhet till hägnet. I hägnet finns en representativ jaktstuga vackert placerad på en höjd vid det stora viltvattnet. Här kan man samlas till samvaro i stugan kalla vinterdagar eller på den väl tilltagna altanen vackra dagar för att grilla. Jaktstugan saknar el och vatten.

Fiske

Viltvatten med kräftor.

Övrigt

Beskrivning av tillstånd mm hägnet och viltslakteriet.
Vilthägnet går in ett litet stycke på en grannfastighet. Avtal om överenskommelse finns mellan de båda fastigheterna om stängslets placering och utformning.

Rättsförhållande

Fastighet

Alingsås Knarven 1:3

Ägare

Stefan Gustafsson dbo 1/1

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 35,0 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 17,0 ha
Skogsimpediment 0,1 ha
Väg och kraftledning 1,2 ha
Inägomark 15,0 ha
Övrigmark 2,5 ha
Summa: 35,8 ha

Taxeringsvärde

Typkod 120 (Lantbruksenhet bebyggd), taxeringsvärde år 2017
Skogsmark 743 000 kr
Skogsimpediment 6 000 kr
Åkermark 630 000 kr
Betesmark 31 000 kr
Tomtmark 155 000 kr
Bostadsbyggnader 1 036 000 kr
Ekonomibyggnader 606 000 kr
Summa: 3 207 000 kr

Inteckningar

Penninginteckningar i form av fem datapantbrev inom 1 744 000 kr finns uttagna i fastigheten. Inga lån skall övertas av köparen.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Åke Carlsson
Skogstekniker
Reg. fastighetsmäklare
07036358635

Fastighetsmäklare

Johan Melin
Skogsingenjör
Reg. fastighetsmäklare
070-578 22 65

Jag är intresserad av fastigheten Knarven och vill bli kontaktad

Senast inkomna fastigheter till försäljning