Korpikylä

Skogsfastighet med fiskerätt i Torne älv. Skogsmarksareal 259, 1 ha. Jakt ingår.
Areal: 302 ha
Kommun: Haparanda
Objektstyp: Skog
Prisidé: 4 500 000 SEK
Anbudsdag: 19/8 2020
Skogsfastighet i Korpikylä med fiskerätt i Torne älv som ger dig rätt att delta i det unika fisket efter lax och sik med håv eller spö. Från ett av fastighetens markområden kan du blicka ut över älven och på några få minuter promenera ner till forsen för att fiska. Skogsmarken är i huvudsak samlad i två större skiften dit du enkelt tar dig via de vägar som går till skiftena. Den totala skogsmarksarealen är 259,1 ha och virkesförrådet uppgår till 22 537 m3sk. Fastigheten ingår Karl-Gustafs älgsköteselområde och Juusos jaktlag bedriver jakten på Fastigheten idag.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Luleå
Storgatan 11
972 38   Luleå
Greger Sundkvist
Skogstekniker
Reg. fastighetsmäklare
070-235 45 00

Bilder (28)

Foto: Greger Sundkvist, Areal.

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skogsmark

Enligt skogsbruksplanen upprättad 2009 av Stefan Drugge vid Töre skogsbruksservice uppgår den produktiva skogsmarksarealen till 259,1 ha och virkesförrådet 22 537 m3sk. Trädslagsfördelningen är 35% tall, 28% gran, 36% löv och 1% contorta. Tillväxt sedan 2009 har beräknats och lagts till virkesförrådet.

Jakt

Fastigheten ingår Karl-Gustafs älgsköteselområde och Juusos jaktlag bedriver jakten på Fastigheten idag. Ny ägare disponerar jakten på Fastigheten från och med tillträdesdagen.

Fiske

Genom fastighetens mantal ges fastighetsägaren rätt att delta i håvfiske efter lax och sik i Matkakoski i Torne älv. De fastigheter som har rätt till fiske är indelat i olika lag och fisket får bedrivas ett dygn åt gången. Vid skiftbytet delas fångsten mellan de som har deltagit i fisket.
För mer information se; https://sommarsik.wordpress.com/fiskekultur/havning/

Rättsförhållande

Fastighet

Haparanda Korpikylä 8:8

Ägare

Elsa Tyni 8/81
Sten Enerstam 43/81
Sture Enerstam 10/27

Areal

Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 259,1 ha
Impediment 41,6 ha
Impediment 0,2 ha
Väg och kraftledning 2,3 ha
Övrigmark 0,6 ha
Summa: 303,8 ha

Taxeringsvärde

Fastigheten är taxerad som obebyggd lantbruksenhet, typkod 110. Taxeringsår 2020. För gällande taxeringsvärde se prospekt.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs för fysisk person som inte är skriven i Haparanda kommun. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver förvärvstillstånd.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Greger Sundkvist
Skogstekniker
Reg. fastighetsmäklare
0920-970 70
070-235 45 00

Mäklarassistent

Helén Engström
Ekonom
0920-970 70
070-293 11 45

Bevakning av kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Blekinge
Dalarna
Gävleborg
Gotland
Halland
Jämtland
Jönköping
Kalmar
Kronoberg
Norrbotten
Örebro
Östergötland
Skåne
Södermanland
Stockholm
Uppsala
Värmland
Västerbotten
Västernorrland
Västmanland
Västra Götaland
Alla nivåer
0-5 Mkr
5-10 Mkr
10-15 Mkr
+15 Mkr

Senast inkomna fastigheter till försäljning