Kråkeboden

Kråkeboden omfattar 97 ha av varierande karaktär med goda produktionsförutsättningar där 73 ha är åkermark och 17 ha är skogsmark med ett virkesförråd om 3000 m³sk.
Areal: 97 ha
Kommun: Grästorp
Objektstyp: Gård
Prisidé: 18 500 000 SEK
Anbudsdag: 13/11 2020
Kråkeboden är beläget i Hyringa strax söder om Flakeberg. Gården omfattar 97 ha av varierande karaktär med goda produktionsförutsättningar där 73 ha är bördig åkermark och 17 ha är skogsmark med ett virkesförråd om 3000 m³sk.
Till gården hör också tre bostadshus samt ekonomibyggnader, alla i behov av upprustning.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Skövde
Vasagatan 35 B
541 31   Skövde
Kristian Strandell
Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-607 37 13

Bilder (36)

Fastighetsuppgifter

Bostadsbyggnader

Byggnader

På fastigheten finns tre bostäder, alla i sämre skick, samt två ladugårdar.

Gunnar-Larsgården
Bostaden på det som benämns Gunnar-Larsgården är en 1,5 plans byggnad med trästomme, torpargrund och plåttak. Nedre plan rymmer köksentré, kök med äldre utrustning, badrum/tvättstuga, matrum med kakelugn och utgång till altan samt ett vardagsrum i två delar med kakelugn. Tillbyggt finns ett pannrum. Övre plan rymmer hall, tre sovrum och toalett. Uppvärmningen sker med l uftvärmepump, eldstäder ej godkända att elda i.

Fiber finns indraget. Eget vatten och avlopp. Kommunalt vatten och avlopp kommer inom kort att grävas över fastigheten. Inga avtal är ännu ingångna.

Invid bostaden finns en ladugård med vidbyggt före detta svinstall med murade väggar och plåttak som delvis rasat in. Inredningen i stallet har avlägsnats och tidigare nyttjats som häststall. Logdelen är ombyggd till ett planlager för spannmål. De ungefärliga måtten är 18x9 meter med en vägghöjd på knappt 3 meter. Luftning via luftningsplåt i gjuten platta. Denna del av byggnaden har trästomme och eternit på taket.

Kråkeboden
På skiftet i sydöst, det som heter Kråkeboden, finns två enklare torp varav ett lämpar sig som enkelt sommarboende eller som jaktstuga. Det andra torpet på Kråkeboden är naturskönt belägen men med omfattande skador. På Kråkeboden finns även en äldre ladugård med trästomme och tegeltak.

Skog och mark

Åkermark

Kråkeboden omfattar 73,25 ha stödberättigande åkermark enligt jordbruksverkets blockareal. Marken är av varierande karaktär. Ca 62 ha är bördig åker med bra skiftesindelning där 2/3-del är lättare jordar på lerbotten och 1/3 är lerjordar med varierande styvhet. Marken är täckdikad på 1940 och 1960-talet men även till viss del 1980. Ca 11 ha av åkermarken ligger på det sydöstra skiftet där åkermarken är mer varierande vad gäller skiftesindelning och bördighet. Marken är tillgänglig för köparen vid tillträdet och stödrätter ingår kostnadsfritt i överlåtelsen.
Till Kråkeboden finns ytterligare ca 4 ha inägomark enligt skogsbruksplanen. Dessa 4 ha utgörs av ej stödberättigad åker och betesmark.

Skogsmark

Kråkeboden omfattar sammanlagt 17,4 ha produktiv skogsmark med bra bonitet. Virkesförrådet har uppskattats till 2 986 m3sk vilket ger ett genomsnittligt virkesförråd på 172 m3sk/ha med en trädslagsfördelning på 40 % tall, 38 % gran, 18 % björk, 3 % ek och 1 övrigt löv.
Merparten av skogsmarken är friska marker och består av skog i de de yngre och äldre huggningsklasserna. Enligt kommande planperiod finns drygt 2 200 m3sk som kan föryngringsavverkas. Medelboniteten har bedömts till 8,2 m3sk och den löpande tillväxten är beräknad till 73 m3sk/år.
Ovanstående information är hämtad från bifogad skogsbruksplan, upprättad i september 2020.

Jakt

Jakten är utarrenderad till och med 2024-06-30 mot en arrendeavgift om 3 200 kr/år. Tillgång finns på de vanligaste viltslagen. Jaktutrustning såsom jakttorn är jaktarrendatorns egendom

Rättsförhållande

Fastighet

Grästorp Kråkeboden 1:11

Areal

Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 17,4 ha
Åkermark 77,2 ha
Tomtmark 2,3 ha
Summa: 96,9 ha

Taxeringsvärde

För information se prospekt.

Inteckningar

Antal 3 st
Totalt belopp 10 920 000 kr

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Kristian Strandell
Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-607 37 13

Bevakning av kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Blekinge
Dalarna
Gävleborg
Gotland
Halland
Jämtland
Jönköping
Kalmar
Kronoberg
Norrbotten
Örebro
Östergötland
Skåne
Södermanland
Stockholm
Uppsala
Värmland
Västerbotten
Västernorrland
Västmanland
Västra Götaland
Alla nivåer
0-5 Mkr
5-10 Mkr
10-15 Mkr
+15 Mkr

Senast inkomna fastigheter till försäljning